2018.03.24. szombat   
.: Home :.    »    Menü      »    Ügyfélkapu      »    GÉPESKÖNYVEK  
Ügyfélkapu
  
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Gépeskönyv


Általános bölcsészet

Esszéírás és informális logika

Info-kommunikációs technológiák

Írás számítógéppel

Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés

Tudományos írásmű

Tudományos írásmű 1

Tudományos írásmű 2

Tudományos írásmű 3

Tudományos írásmű 4

Anglisztika

An anthology of English poetry from the Middle Ages to the end of the 1930s

Az angol nyelv kiejtése (The pronunciation of English)

Contents

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 10

Chapter 11

Chapter 12

Subject index

Bibliography

Applied linguistics for BA students in English

Basic English syntax with exercises

Bevezetés az angol nyelvű irodalomba

First steps in theoretical and applied linguistics

Introduction to American culture and literature

Land Rover: A survey course about the British Isles and the USA

Germanisztika

Aspekte des Wortschatzes (A szókincs alapjai)

Aspekte des Deutsches Wortschatzes

Abbildungen

Deutsche Phonetik - eine Einführung (Német fonetika - bevezetés)

Fordítástechnikai gyakorlókönyv

Kultúra- és médiatudományi ismeretek

Natur - Kunst - Mensch

Vorwort

Natur - Kunst - Mensch

Gedachtnis - Identitat - Interkulturalitat

Vorwort

Inhalt

Geschichte und Gedachtnis

Drei Formen von Gedachtnis

Die Kollektiveschuldthese - Ein Deutsches Trauma?

Wendepunkte der Deutschen Erinnerungsgeschichte

Kollektive Identitaten: Die Nation

Entstehung und erste Entwicklung des Nationalismus

Der Deutsche Nationalismus

Kollektive Identitaten II: Geschlecht

Warum 'Gender Studies'?

'Gender' als Kategorie der Kulturwissenschaft

Interkulturelle Germanistik und Kulturwissenschaftliche Fremdheitsforschung

Interkulturalitat

Die Kategorie der Fremde

Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft / Kulturanthropologie

Kultur als Text

Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft

Sach- und Worterklarungen

Quellen- und Rechtsnachweis

Medien und Medialitat

Országismeret és interkulturális kommunikáció

Phonetik und Phonologie des Deutschen mit kontrastiven (deutsch-ungarischen) Aufgaben

Szórakoztató irodalom (Trivialliteratur)

Magyar

Finn nyelv és kultúra magyar szakosoknak

Formális szemantika

Grammatikai gyakorlókönyv

Jelentéstan

Magyar barokk költészet

A magyar mondattan elmélete és gyakorlata generatív megközelítésben

Uralisztika

Vizuális és irodalmi narráció (komparatív vizsgálat)

Néprajz

Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége

Vallási terek szellemi öröksége

A magyar nemzeti tér megszerkesztése

A rendszerváltozás utáni gazdálkodói magatartásformák és üzemszervezetek néprajzi vizsgálata

A folklórkutatás eredményei a XIX. században

Vizualizáció és fogalmi rendszer a néprajzban

Ókor-Kelet

Istenek beszélgetései - görög nyelvkönyv

Keleti történeti kronológia

Latin nyelvkönyv

Ókori és keleti irodalmak - szöveggyűjtemény

Ókori és keleti művészet

Ókori és keleti nyelvek és írások

Ókori és keleti vallások

Pedagógia

Alternatív- és reformpedagógia a gyakorlatban

Bevezetés az oktatás és az iskola világába

A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Pedagogikum a hétköznapokban és a művészetben

Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba

Hatékony tanulás

Történelem, társadalom, nevelés

Család, gyermek, társadalom

Az iskolák belső világa

Iskolán kívüli nevelés

Esélyegyenlőség és méltányos pedagógia

Multikulturális nevelés

Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez

Pszichológia

Kutatásmódszertan: szociálpszichológia

Kutatómunka a pszichológiában

Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata

Pszichológiai alapismeretek

Pszichológiai eszközök az ember megismeréséhez

Tartalom

1-2. rész

3. rész

A pszichológiai mérés alapjai

A személyiség építőkövei. Típus-, vonás- és biológiai elméletek

Többváltozós statisztika pszichológus hallgatók számára

Romanisztika

Francia kiejtésiskola

Címlap

Aide-mémoire phonétique

Vocalisme - consonantisme

Les aspects graphiques de la phonétique et de la grammaire

Noms communs et noms propres présentant des difficultés de prononciation

Les mots les plus courants avec h aspiré

La prononciation des chiffres

Liste des graphies rectifiées par la réforme de l'orthographe de 1990

Bibliographie

Table des matieres

Francia nyelvfejlesztés: elektronikus nyelv- és írásgyakorlati munkatankönyv

Introduction aux méthodes des études littéraires

Hermann Paul: A nyelvtörténet alapelvei

Modern olasz irodalom: problémák, művek, dokumentumok

Modern olasz irodalom és színház

Antologia della critica letteraria del Novecento

Riconsiderato

Parler et vivre en Francais

Avant-Propos

Chapitre 1-2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Table des matieres

Romológia

Alapismeretek a romológia asszisztens képzéshez

Szlavisztika

20 találkozás Fehéroroszországgal. Fehérorosz nyelvkönyv kezdők számára

Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe

Jevgenyij Anyegin: A két levél

Turgenyev elbeszélései

Dobrideny, Ukrajino!

Turizmus - Idegenvezetés Magyarországon (orosz nyelven)

Az orosz kultúra Nyugat és Kelet között (Szöveggyűjtemény)

Szláv civilizáció

Történelem

Bevezetés Európa újabbkori társadalom- és gazdaságtörténetébe

Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak

Középkori egyetemes történelem

Latin - magyar - német paleográfiai szöveggyűjtemény

A magyar állam története 1711-2006

Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet

Tartalom

Előszó

Kutatási irányok és eredmények a középkori Magyarország gazdaság- és pénztörténetéről

A Kárpát-medence éghajlattörténete a közép- és kora-újkorban

Földművelés és állattenyésztés a középkori Magyarországon

Erdőgazdálkodás a középkorban

Vízgazdálkodás a középkorban

Városfejlődés a középkori Magyarországon

Magyarország külkereskedelme a középkorban

A középkori egyházi intézmények gazdálkodása

Magyar pénztörténet (1000-1526)

Forrásszemelvények

Ukrajna története


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.03.04.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 március
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Szláv Metodika I. konferencia
Szláv és Balti Filológiai Intézet Jövőkép a szláv nyelvek oktatásában, a hazai nemzetiségi nyelvoktatásban és a kultúrában című tudományos konferenciája. Részletek »
Kulin Katalin professor emerita magas kitüntetéseket kapott
Őfelsége VI. Fülöp Spanyol Király a Katolikus Izabella Érdemrendet adományozta Kulin Katalinnak. Részletek »
Trefort-kert Alapítvány 1%
A Trefort-kert Alapítvány az SzJA 1 %-ának gyűjtésével immár nyolcadik éve támogatja a Bölcsészkaron folyó oktatási, kutatási és kulturális tevékenységet. Részletek »
Doktori felvételi tájékoztató
A Doktorandusz Önkormányzat és a Doktori és Tudományszervezési Iroda tájékoztatót tart a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Részletek »
Könyvbemutató A Szláv és Balti Filológiai Intézet szervezésében
A Szláv és Balti Filológiai Intézet
2018. március 7-én, szerdán, délután 17 órai kezdettel tartja soron következő szlavisztikai könyvbemutatóját.
Ezen a rendezvényen az intézet oktatói által írt, az utóbbi évben megjelent nyelvészeti és irodalmi tárgyú monográfiák, tankönyvek, valamint az itt szerkesztett tanulmánykötetek kerülnek rövid bemutatásra.
Részletek »
Egyetemi Anyanyelvi Napok
Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete idén is megrendezi az Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN) elnevezésű nagy sikerű programsorozatot, amely 2018. február 28-a és március 2-a között lesz az ELTE BTK-n. Részletek »
Márkusz László nagykövet előadása a vallás szerepéről a Nyugat-Balkánon
Áttekintés a vallás nemzetépítésben és politikában játszott szerepéről a Nyugat-Balkánon. Részletek »
Kulturális Örökség Tanulmányok - Múzeumi kurátori ismeretek specializáció
2018 őszétől új "Múzeumi kurátori ismeretek" elnevezésű specializáció
választható az Atelier Tanszék Kulturális Örökség Tanulmányok MA
képzésén belül. Részletek »
Campus Mundi ösztöndíj - felhívás
Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!