2018.07.22. vasárnap   
.: Home :.    »    Menü      »    PhD      »    felvételi  
PhD
  
   
   
   
   
 FELVÉTELI    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

PhD felvételi 2012/13


FELVÉTELI IDŐPONTOK 2012

Tájékoztató

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán

a 2012/2013-as tanévre doktori képzésre felvételi jelentkezésüket benyújtó pályázók részére

 

A doktori képzés doktori iskolákban, illetve azok doktori oktatási programjain folyik.

 

A Bölcsészettudományi Kar doktori iskolái:

 

-          Filozófiatudományi Doktori Iskola

-          Irodalomtudományi Doktori Iskola

-          Művészettörténet tudományi Doktori Iskola

-          Nyelvtudományi Doktori Iskola

-          Történelemtudományi Doktori Iskola

 

A jelentkezés általános feltételei (doktori programok külön előírásai letölthető innen):

-          Legalább jó rendű egyetemi, vagy azzal azonos értékű diploma (magyar állampolgárok külföldön szerzett egyetemi végzettségét tanúsító oklevelét honosítva kell benyújtani).

-          Külföldi állampolgárok esetében M.A. diploma, amelyhez mellékelni kell az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának végzettségi szintet megállapító véleményét.

-          Egy államilag elismert középfokú „C” típusú/komplex nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga dokumentum. Idegen nyelv szakosoknál, amennyiben a végzettség szerinti idegen nyelvhez kapcsolódó oktatási programra jelentkezik, egy másik idegen nyelv ismeretét kell dokumentálni.
A megfelelő szintű nyelvvizsga igazolása hiányában a jelentkezést nem lehet benyújtani.

-          Benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjáig még nem tette le szakzáróvizsgáját, de azt legkésőbb július 31-ig teljesíti. A beiratkozás alkalmával igazolni kell, hogy a diploma legalább jó rendű.

-          Nem nyújthatja be a jelentkezését az, aki a meglévő diplomája mellet (ami nem a doktori oktatási programhoz kapcsolódik) a választott doktori oktatási programhoz kapcsolódó újabb MA képzés abszolutóriumát nem szerzi meg a tárgyév július 31-ig.

-          Közepes diplomával a diploma megszerzését követően, leghamarabb 3 év múlva lehet felvételi pályázatot benyújtani.

-          Az egyes doktori iskolák külön feltételeket írhatnak elő (pl. szakos diploma, nyelvtudás), amelyekről az illetékes doktori iskola titkárságán, illetve a következő linken.

 

A két példányban kitöltött jelentkezési laphoz (letölthető doc vagy pdf formátumban) az alábbiakat kell csatolni:

-          egyetemi (M.A) diploma fénymásolata,

-          külföldön szerzett oklevél honosított példányának másolatát,

-          középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata,

-          szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva); az Irodalomtudományi Doktori Iskola programjaira jelentkezők a Doktori Iskola honlapján található sémát használják, amely letölthető innen: http://epika.web.elte.hu/doktor/felveteli_2012.html

-          a pályázó publikációs jegyzéke,

-          erkölcsi bizonyítvány / külföldi állampolgárok esetében az ezt pótoló igazolás,

-          témavázlat magyar nyelven (minimum 1-2 oldal terjedelemben),

-          két, a jelentkező értesítési címére megcímzett, és az érvényben lévő postai díjszabás alapján elsőbbségi küldeményként felbélyegzett boríték,

-          csatolható kiemelkedő szakemberek ajánlása is,

-          az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény,

-          az államilag támogatott nappali képzésre jelentkezők esetében egy nyilatkozat (letölthető innen), hogy képzési ideje alatt más teljes idejű munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesít,

-          a doktori iskolák / oktatási programok egyéb csatolandó dokumentumokat is kérhetnek (pl. szakdolgozat, publikáció). Erről a doktori oktatási program vezetőjénél vagy munkatársánál lehet érdeklődni, illetve a tanszéki hirdetményből lehet tájékozódni. Ezeket a kiegészítő anyagokat a doktori iskolák / oktatási programok titkárságán kell benyújtani.

 

Jelentkezési határidő:

 

A jelentkezéseket 2012. március 16. és április 20. között lehet benyújtani személyesen a BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatalában, illetve postázni a Hivatal címére.

 

Az eljárás díjának befizetésére szolgáló postautalványt az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatalában lehet beszerezni, vagy postai úton kérni felbélyegzett válaszboríték mellékelésével.

A felvételi eljárás díja: 9.000.- Ft.

Elérhetőségek:

ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatal

1088 Budapest

Múzeum krt. 4/A.

Tel: 485-5200/5183, 5176

E-mail: bokor.julianna@btk.elte.hu; doktori-hivatal@btk.elte.hu  

HONLAP: www.btk.elte.hu

 

A hivatal félfogadási rendje:

2012. március 16 - április 13. között: hétfő, kedd, csütörtök de. 10-12 és du. 14-16 óra.

2012. április 16 - 20. között: hétfő – csütörtök de. 10-12 és du. 14-16 óra, pénteken de.10-12 óra. (szerdán és pénteken csak felvételivel kapcsolatos ügyintézés!)

 

Jelentkezni lehet:

-          Államilag támogatott, állami ösztöndíjas szervezett képzésre

-          Költségtérítéses szervezett képzésre

-          Költségtérítéses részidejű levelező tagozatos egyéni képzésre (e tanulmányok folytatására a felvételiztető bizottság tehet javaslatot a Doktoriskola Tanácsa számára)

 

A jelentkező az államilag támogatott és a költségtérítéses képzési formát is megjelölheti a jelentkezési lapon.

A jelentkező több oktatási programra is benyújthatja a jelentkezését. A jelentkezési dokumentációt és az eljárási díjat ebben az esetben annyiszor kell benyújtani, illetve befizetni, ahány programra pályázik.

 

Ösztöndíj / költségtérítés:

Államilag támogatott képzési helyre magyar és az EU tagállamaihoz tartozó állampolgárságú jelentkezők pályázhatnak.

Az ösztöndíj összege jelenleg: 93.555,- Ft/hó.

A költségtérítési díj összege magyar állampolgárok, EU tagállamok állampolgárai és határon túli hallgatók számára: 120.000.- Ft/félév

Külföldi, nem EU tagállamok állampolgárai által fizetendő költségtérítési díj összege: 2200-3100 EURONAK, a napi árfolyamnak megfelelő forint összeg/ félév. (A díj mértékéről az illetékes doktori iskola dönt.)

A nem EU tagállamhoz tartozó határon túli hallgatóknak ösztöndíj iránti kérelmüket az otthoni szervezeteknél kell benyújtaniuk.

 

Felvételi vizsga:

A felvételi vizsgák 2012. május 23. és 2012. június 11. között lesznek.

A felvételi szóbeli meghallgatásból áll.

A felvételi rangsorolás szempontjai különösen:

-          a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül,

-          biztosítható-e a témához tudományos fokozattal rendelkező hazai témavezető,

-          külföldi témavezető esetében hazai társ-témavezetőt is ki kell jelölni,

-          több idegen nyelv ismerete,

-          korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel,

-          korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredmények,

-          felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság,

-          önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

 

A felvételi vizsga pontos idejéről és helyéről a jelentkezőket írásban is értesítjük. Az információkat a hivatal hirdetőtábláján és a Kar honlapján is közzé tesszük.

Felvételi vizsgát csak a doktori iskola által megadott időpontban lehet tenni.

 

A felvételihez kapcsolódó szakmai kérdésekkel kapcsolatban a Doktori iskola / oktatási programnál közvetlenül lehet tájékozódni.

 

A felvételi vizsga eredményéről a Kari Doktori Tanács döntése után a jelentkezőket a Bölcsészettudományi Kar Doktori és Tudományszervezési Hivatala legkésőbb 2012. augusztus 15-ig írásban tájékoztatja.

 

A felvételi értesítés tartalmazza, hogy melyik képzési formára nyert felvételt a hallgató, valamint a beiratkozás pontos idejét és helyét.

 

Budapest, 2012. február


2012/13 PhD felvételi tájékoztató  | 2012/13 Doktori programok külön követelményei  | 2012/13 jelentkezési lap (doc)  | 2012/13 jelentkezési lap (pdf)  | Nyilatkozat PhD jelentkezéshez nem teljes idejű munkavégzésre

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2012.05.22.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 július
H K Sz Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 ESEMÉNYEK   
Az I. évfolyam francia minor szak írásbeli szintfelmérőjére
Az I. évfolyam francia minor szak írásbeli szintfelmérőjére 2018. szeptember 3-án, hétfőn 10 órakor kerül sor.
Részletek »
Portugál minor tájékoztató
A portugál minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos, portugál nyelvtudással nem rendelkező ELTE hallgató választhatja. Részletek »
Spanyol minoros szintfelmérő
A Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék a 2018/2019-es tanévre is hirdet minoros szintfelmérő beszélgetést. Részletek »
Év digitális bölcsészeti szakdolgozata pályázat eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre 2018. június 28-án került sor. Részletek »
Az Év Oroszdolgozata - Pályázati-felhívás
Az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért keresi 2018 legjobb orosz témájú tudományos dolgozatát. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!