2017.06.25. vasárnap   
.: Home :.    »    Menü      »    BA      »    HIRDETMÉNYEK  
BA
  
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Általános tájékoztatásBA igazolások átvétele

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. július 6-án, csütörtökön az ELTE BTK Tanulmányi Hivatala rendkívüli ügyfélfogadási napot tart a mesterszakos felvételihez szükséges, BA oklevél kiállításáról szóló igazolások kiadása céljából.

Az igazolások 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között vehetők át a fszt 14-15. ill a 24-25-ös irodák előterében.

ELTE BTK Tanulmányi Hivatal

Tájékoztató a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatók számára


Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

Az alábbiakban tájékoztatom a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos praktikus tudnivalókról, valamint a záróvizsgázás előfeltételeiről és az oklevél megszerzésével összefüggő adminisztratív teendőkről. A záróvizsgák lebonyolítására 2017. május 24. és 2017. június 23. között kerül sor.

1. A szakdolgozat (diplomamunka) elkészítése és leadása

1.1.      Kérjük, a szakdolgozat szakos tartalmi és formai követelményét gondosan ellenőrizze a honlapon a „Záróvizsga-követelmények szakonként” fejezet alatt.

Alapszakos hallgatók: http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga

Mesterszakos hallgatók: http://www.btk.elte.hu/Alias-258

Régi rendszerű képzésben tanuló hallgatók: a tanszéken kell érdeklődni.

Kérjük, ne feledkezzen meg a dolgozat online módon történő benyújtásáról sem, amennyiben ezt a szakos követelményben előírták. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus (CD) verziót a Tanszéken és nem a Tanulmányi Hivatalban kell leadni!

 

A szakdolgozat a képzési és kimeneti követelmények által előírt tartalmú, a tanulmányok lezárásakor írt dolgozat.

Segítségül a honlapon elhelyeztünk képzési szintenként szakdolgozati címlap mintákat. Alapszakos hallgatóknak a http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga az „Alaki követelmények” alatt bemutatott minta szerint kell a dolgozat külső és belső borítóját elkészíteni. A mesterszakos hallgatók a mintát a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 „Alaki követelmények” alatt találják. A régi rendszerű képzésben tanuló hallgatók a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 „Alaki követelmények” alatt találják meg a szakdolgozati címlap mintákat.

1.2.      Kérem, ne feledkezzen meg a szerzőségi nyilatkozat kitöltéséről és csatolásáról sem. A formanyomtatványt a http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga valamint a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 elérhetőségeken találja „Szerzőségi nyilatkozat” néven.

1.3.      A szakdolgozatok leadásának utolsó napja:  2017. április 19. szerda 16.00 óra, az ügyfélfogadás reggel 8 órakor kezdődik.

1.4.      A tanári mesterszakos hallgatók esetében a szakdolgozat tanulmány részének leadási határideje  2017. április 21. péntek 16.00 óra. Felhívom figyelmét arra, hogy a szakdolgozatnak az eredetiségnyilatkozaton kívül az ún. konzultációs igazolást is tartalmaznia kell.

A tanári mesterszakos szakdolgozattal valamint a záróvizsgával kapcsolatban további információk a Pedagógiai és Pszichológia Kar honlapján közzétett eljárásrendekben (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulmanyi.pk.elte.hu/files/szakdolgozat_v2.1.pdf;https://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulmanyi.pk.elte.hu/files/zarovizsga_v2.0.pdf) érhetők el.

1.5.      Kérem, hogy a szakdolgozat leadásához a honlapon (http://www.btk.elte.hu/urlapok) megtalálható átvételi elismervényt kitöltve hozza magával.

2. Az oklevél mintalap tartalmi ellenőrzése és annak aláírása a szakos tanulmányi előadóknál történik ügyfélfogadási időben.

·    Amennyiben már rendelkezik abszolutóriummal, kérem, hogy az oklevél mintalap adatainak ellenőrzése és aláírása céljából  2017. május 2. és 15. között keresse fel tanulmányi előadóját.

·    Amennyiben még aktív hallgató, úgy a végbizonyítványhoz szükséges utolsó érdemjegy megszerzését követő félfogadási napon, de legkésőbb a záróvizsgát megelőző három munkanappal kell a tanulmányi előadóját felkeresnie. Ebben az esetben a végbizonyítvány kiállításával egy időben kerül sor az oklevél mintalap adatainak ellenőrzésére és aláírására is.

3. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) bemutatása

Az oklevél mintalap aláírásakor be kell mutatnia az oklevél kiállításához szükséges eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(oka)t és azokról egy-egy fénymásolatot le kell adnia. Ahhoz, hogy a 2017. júliusban tartandó diplomaosztó ünnepélyen oklevelét átvehesse, a nyelvvizsga bizonyítvány utólagos benyújtására legkésőbb 2017. június 30. napja áll rendelkezésre. A diplomaosztó ünnepségek július 17-19. között kerülnek megrendezésre. A Tanulmányi Hivatal a záróvizsgákat követően osztja be a hallgatókat az ünnepségre, július első hetében emailen küldjük ki az ünnepségre szóló meghívót.

 

4. Kredittúllépés, egyéb pénzügyi tartozás rendezése

Amennyiben bármilyen pénzügyi tartozása van, akkor azt az oklevél mintalap aláírásának napjáig a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül átutalással rendeznie kell. Az átutalással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a https://qter.elte.hu/Ugy.aspx/Penzugy linken talál választ, valamint a Tanulmányi Hivatalban Főgler László tanulmányi és költségtérítési referens tud segítséget adni.

5. Könyvtári tartozás rendezése

A könyvtár felé fennálló esetleges tartozását a záróvizsgát megelőző három munkanappal rendeznie kell. A rendezéséről szóló igazolást a személyes megjelenés alkalmával le kell adnia a tanulmányi előadójánál. A szükséges formanyomtatvány letölthető az alábbi elérhetőségről: http://www.btk.elte.hu/urlapok

A záróvizsga-beosztást a kari honlapon http://www.btk.elte.hu/Alias-345, http://www.btk.elte.hu/Alias-347 tesszük közzé a záróvizsga időszak kezdete előtt.

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a fentiekben leírt adminisztratív kötelezettségeinek a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget a Hallgatói Követelményrendszer 81. § (7) bekezdés szerint záróvizsgára nem bocsáthatjuk.

A Tanulmányi Hivatal csapata nevében tanulmányainak befejezéséhez sok sikert kívánok!

Budapest, 2017. március 22.

dr. Tóth Ilona s.k.

hivatalvezető

Elérhető a Neptun e-learning és az egyedi Neptun kód

Tisztelt Hallgatók!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült a Neptun használatát bemutató e-learning tananyag, valamint elérhetővé váltak a Neptun kódok is.

A https://qter.elte.hu/ oldalra kattintva, az ott leírt útmutatást követve az ETR-ből ismert EHA kód és jelszó megadásával lehet megismerni az egyedi Neptun kódot. A szintén ezen az oldalon található linken pedig elérhető a rendszerhasználatot bemutató elektronikus tananyag. Ezt minden egyes felhasználó a saját Neptun kódjával tudja megnyitni.

Köszönjük az együttműködést!

ELTE BTK Tanulmányi Hivatal


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.06.15.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2017 június
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 ESEMÉNYEK   
Keresik 2017 legjobb oroszdolgozatát
Az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért keresi 2017 legjobb, orosz témájú tudományos dolgozatát két kategóriában. Részletek »
III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencia
Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetében működő forráskutató műhely a forráskutatással, forráskiadással foglalkozó szakemberek egyedi találkozóját rendezi meg 2017. november 16-17-én, amelyre június 15-ig várják az előadni kívánó kutatók jelentkezését. Részletek »
Tájékoztató az ősszel induló portugál minorról
A portugál minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos, portugál nyelvtudással nem rendelkező ELTE hallgató választhatja. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!