2018.03.23. péntek   
.: Home :.    »    Menü      »    BA      »    HIRDETMÉNYEK  
BA
  
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Tájékoztató a 2017/2018-as tanév tavasz félévében záróvizsgázó hallgatók számáraTÁJÉKOZTATÓ

A 2017/2018-as TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN

ZÁRÓVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

Az alábbiakban tájékoztatom a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos praktikus tudnivalókról, valamint a záróvizsgázás előfeltételeiről és az oklevél megszerzésével összefüggő adminisztratív teendőkről. A záróvizsgák lebonyolítására 2018. május 23. és 2018. június 22. között kerül sor.

 

Felhívom figyelmüket, hogy az intézetek/tanszékek az I/2018. (III. 19.) sz. dékáni utasításban foglaltaknak megfelelően május 23. és június 12. között csak régi rendszerű képzésben, mesterszakos képzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók részére szerveznek záróvizsgát. Az alapképzésben részt vevő hallgatók záróvizsgáinak megszervezésére június 13-ától kerülhet sor.

1. A szakdolgozat (diplomamunka) elkészítése és leadása

1.1.      Kérem, a szakdolgozat szakos tartalmi és formai követelményét elkészítés előtt/során gondosan ellenőrizze a honlapon a „Záróvizsga-követelmények szakonként” fejezet alatt.

Alapszakos hallgatókhttp://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga

Mesterszakos hallgatókhttp://www.btk.elte.hu/Alias-258

Régi rendszerű képzésben végzett hallgatók: az érintett tanszéken kell érdeklődni.

Kérem továbbá, hogy ne feledkezzen meg a szakdolgozat online módon történő benyújtásáról sem, amennyiben azt a szakos követelményben előírták (az elektronikus (pl. CD) verziót minden esetben a Tanszéken kell leadni).

 

A szakdolgozat a képzési és kimeneti követelmények által előírt tartalmú, a tanulmányok lezárásakor írt dolgozat.

Segítségül a honlapon elhelyeztünk képzési szintenként szakdolgozati címlap mintákat. Az alapszakos hallgatóknak a http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga az „Alaki követelmények” alatt bemutatott minta szerint kell a dolgozat külső és belső borítóját elkészíteni. A mesterszakos hallgatók a mintát a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 „Alaki követelmények” alatt találják. A régi rendszerű képzésben végzett hallgatók a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 Alaki követelmények” alatt találják meg a szakdolgozati címlap mintákat.

1.2.      A szakdolgozat benyújtásának feltétele a kitöltött és aláírt szerzőségi nyilatkozat és ahol a szakos követelmény előírja a témavezetői nyilatkozat csatolása. A szerzőségi nyilatkozat c. formanyomtatványt a http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga valamint a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 elérhetőségeken találja „Szerzőségi nyilatkozat” néven.

     Témavezetői nyilatkozatot az alábbiakban felsorolt szakokon kötelező a szakdolgozathoz mellékelni, ennek hiányában a Tanulmányi Hivatal nem veszi át a szakdolgozatot.

      ALAPKÉPZÉSBEN:

·         keleti nyelvek és kultúrák BA – ógörög szakirányon

·         kommunikáció- és médiatudomány BA

·         magyar BA

·         romanisztika BA valamennyi szakirányán

·         szabad bölcsészet BA – filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció- és médiatudomány, művészettörténet szakirányokon

·         történelem BA

 

 

            MESTERKÉPZÉSBEN:

·         filmtudomány MA

·         kommunikáció- és médiatudomány MA

·         művészettörténet MA

·         történelem MA

            OSZTATLAN EGYETEMI SZINTŰ KÉPZÉSBEN (nyilatkozat leadása alól kivételt jelentenek     azon hallgatók, akiknek nincs témavezetőjük)

·         filmelmélet és filmtörténet

·         kommunikáció

·         történelem

1.3.      A szakdolgozatok leadásának utolsó napja:  2018. április 16. hétfő 16.00 óra, az ügyfélfogadás reggel 8 órakor kezdődik.

1.4.      Kérem, hogy a szakdolgozat leadásához a honlapon (http://www.btk.elte.hu/urlapok) megtalálható átvételi elismervényt kitöltve hozza magával.

2. Az oklevél mintalap tartalmi ellenőrzése és annak aláírása a szakos tanulmányi előadóknál történik ügyfélfogadási időben.

·    Amennyiben már rendelkezik abszolutóriummal, kérem, hogy az oklevél mintalap adatainak ellenőrzése és aláírása céljából  2018. május 2. és 16. között keresse fel tanulmányi előadóját.

·    Amennyiben még aktív hallgató, úgy a végbizonyítványhoz szükséges utolsó érdemjegy megszerzését követő félfogadási napon, de legkésőbb a záróvizsga napja előtt három munkanappal kell a tanulmányi előadóját felkeresnie. Ebben az esetben a végbizonyítvány kiállításával egy időben kerül sor az oklevél mintalap adatainak ellenőrzésére és aláírására is.

 

A záróvizsga-beosztást a kari honlapon http://www.btk.elte.hu/Alias-345, http://www.btk.elte.hu/Alias-347  tesszük közzé legkésőbb 2018.május 18-ig.

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a fentiekben leírt adminisztratív kötelezettségeinek a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget a Hallgatói Követelményrendszer 81. § (7) bekezdés szerint záróvizsgára nem bocsáthatjuk.

 

3. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) bemutatása

Az oklevél mintalap aláírásakor be kell mutatnia az oklevél kiállításához szükséges eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(oka)t és azokról egy-egy fénymásolatot le kell adnia. Ahhoz, hogy a 2018. júliusban tartandó diplomaosztó ünnepélyen oklevelét átvehesse, a nyelvvizsga bizonyítvány utólagos benyújtására legkésőbb 2018. június 27. napja áll rendelkezésre. A Tanulmányi Hivatal a záróvizsgákat követően osztja be a hallgatókat a diplomaosztó ünnepségre, július első hetében emailen küldjük ki az ünnepségre szóló meghívót. 

4. Kredittúllépés, egyéb pénzügyi tartozás rendezése

Amennyiben bármilyen pénzügyi tartozása van, akkor azt az oklevél mintalap aláírásának napjáig a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül átutalással rendeznie kell. Felhívjuk figyelmét, hogy nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési

kötelezettségének nem tett eleget. Az átutalással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a https://qter.elte.hu/Ugy.aspx/Penzugy linken talál választ, valamint a Tanulmányi Hivatalban Főgler László tanulmányi és költségtérítési referens tud segítséget adni.

5. Könyvtári tartozás rendezése

 

A könyvtár felé fennálló tartozás esetén a Hallgatói Követelményrendszer 137/A.§(2) bekezdése alapján hallgató záróvizsgára nem bocsátható. A szükséges formanyomtatvány letölthető az alábbi elérhetőségről: http://www.btk.elte.hu/urlapok
Az igazolást a személyes megjelenés alkalmával le kell adnia a tanulmányi előadójánál.

A Tanulmányi Hivatal nevében tanulmányainak befejezéséhez sok sikert kívánok!

Budapest, 2018. március 20.

 

dr. Tóth Ilona s.k.

hivatalvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar

Tanulmányi Hivatal

 


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2018.03.20.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 március
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Szláv Metodika I. konferencia
Szláv és Balti Filológiai Intézet Jövőkép a szláv nyelvek oktatásában, a hazai nemzetiségi nyelvoktatásban és a kultúrában című tudományos konferenciája. Részletek »
Kulin Katalin professor emerita magas kitüntetéseket kapott
Őfelsége VI. Fülöp Spanyol Király a Katolikus Izabella Érdemrendet adományozta Kulin Katalinnak. Részletek »
Trefort-kert Alapítvány 1%
A Trefort-kert Alapítvány az SzJA 1 %-ának gyűjtésével immár nyolcadik éve támogatja a Bölcsészkaron folyó oktatási, kutatási és kulturális tevékenységet. Részletek »
Doktori felvételi tájékoztató
A Doktorandusz Önkormányzat és a Doktori és Tudományszervezési Iroda tájékoztatót tart a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Részletek »
Könyvbemutató A Szláv és Balti Filológiai Intézet szervezésében
A Szláv és Balti Filológiai Intézet
2018. március 7-én, szerdán, délután 17 órai kezdettel tartja soron következő szlavisztikai könyvbemutatóját.
Ezen a rendezvényen az intézet oktatói által írt, az utóbbi évben megjelent nyelvészeti és irodalmi tárgyú monográfiák, tankönyvek, valamint az itt szerkesztett tanulmánykötetek kerülnek rövid bemutatásra.
Részletek »
Egyetemi Anyanyelvi Napok
Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete idén is megrendezi az Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN) elnevezésű nagy sikerű programsorozatot, amely 2018. február 28-a és március 2-a között lesz az ELTE BTK-n. Részletek »
Márkusz László nagykövet előadása a vallás szerepéről a Nyugat-Balkánon
Áttekintés a vallás nemzetépítésben és politikában játszott szerepéről a Nyugat-Balkánon. Részletek »
Kulturális Örökség Tanulmányok - Múzeumi kurátori ismeretek specializáció
2018 őszétől új "Múzeumi kurátori ismeretek" elnevezésű specializáció
választható az Atelier Tanszék Kulturális Örökség Tanulmányok MA
képzésén belül. Részletek »
Campus Mundi ösztöndíj - felhívás
Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!