2018.06.25. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    BA      »    HIRDETMÉNYEK  
BA
  
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Tájékoztató a 2017/2018-as tanév tavasz félévében záróvizsgázó hallgatók számáraTisztelt Hallgatók!

A 2017/2018. tavaszi félévben záróvizsgázó hallgatók részére a szakdolgozat beadásának utolsó napja: április 16. (hétfő).

Ezen a napon a Tanulmányi Hivatal kizárólag a szakdolgozatot leadó hallgatók számára tart ügyfélfogadást

800-1200 és 1300-1600 óra között.

Szakdolgozatok leadása a fszt. 14. 15. 16. 17. 25. 30. és 32. irodákban lehetséges.

Az egyetemi és főiskolai képzésben részt vevő hallgatók kizárólag a fszt. 15. 16. 17. irodákban adhatják le a szakdolgozatukat.

Ezen a napon a Hivatalt más ügyben felkereső hallgatókat nem áll módunkban fogadni.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Tanulmányi Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ

A 2017/2018-as TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN

ZÁRÓVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

Az alábbiakban tájékoztatom a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos praktikus tudnivalókról, valamint a záróvizsgázás előfeltételeiről és az oklevél megszerzésével összefüggő adminisztratív teendőkről. A záróvizsgák lebonyolítására 2018. május 23. és 2018. június 22. között kerül sor.

 

Felhívom figyelmüket, hogy az intézetek/tanszékek az I/2018. (III. 19.) sz. dékáni utasításban foglaltaknak megfelelően május 23. és június 12. között csak régi rendszerű képzésben, mesterszakos képzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók részére szerveznek záróvizsgát. Az alapképzésben részt vevő hallgatók záróvizsgáinak megszervezésére június 13-ától kerülhet sor.

1. A szakdolgozat (diplomamunka) elkészítése és leadása

1.1.      Kérem, a szakdolgozat szakos tartalmi és formai követelményét elkészítés előtt/során gondosan ellenőrizze a honlapon a „Záróvizsga-követelmények szakonként” fejezet alatt.

Alapszakos hallgatókhttp://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga

Mesterszakos hallgatókhttp://www.btk.elte.hu/Alias-258

Régi rendszerű képzésben végzett hallgatók: az érintett tanszéken kell érdeklődni.

Kérem továbbá, hogy ne feledkezzen meg a szakdolgozat online módon történő benyújtásáról sem, amennyiben azt a szakos követelményben előírták (az elektronikus (pl. CD) verziót minden esetben a Tanszéken kell leadni).

 

A szakdolgozat a képzési és kimeneti követelmények által előírt tartalmú, a tanulmányok lezárásakor írt dolgozat.

Segítségül a honlapon elhelyeztünk képzési szintenként szakdolgozati címlap mintákat. Az alapszakos hallgatóknak a http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga az „Alaki követelmények” alatt bemutatott minta szerint kell a dolgozat külső és belső borítóját elkészíteni. A mesterszakos hallgatók a mintát a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 „Alaki követelmények” alatt találják. A régi rendszerű képzésben végzett hallgatók a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 Alaki követelmények” alatt találják meg a szakdolgozati címlap mintákat.

1.2.      A szakdolgozat benyújtásának feltétele a kitöltött és aláírt szerzőségi nyilatkozat és ahol a szakos követelmény előírja a témavezetői nyilatkozat csatolása. A szerzőségi nyilatkozat c. formanyomtatványt a http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga valamint a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 elérhetőségeken találja „Szerzőségi nyilatkozat” néven.

     Témavezetői nyilatkozatot az alábbiakban felsorolt szakokon kötelező a szakdolgozathoz mellékelni, ennek hiányában a Tanulmányi Hivatal nem veszi át a szakdolgozatot.

      ALAPKÉPZÉSBEN:

·         keleti nyelvek és kultúrák BA – újgörög szakirányon

·         kommunikáció- és médiatudomány BA

·         magyar BA

·         romanisztika BA valamennyi szakirányán

·  szabad bölcsészet BA – filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció- és médiatudomány, művészettörténet szakirányokon

·         történelem BA

 

 

            MESTERKÉPZÉSBEN:

·         filmtudomány MA

·         kommunikáció- és médiatudomány MA

·         művészettörténet MA

·         történelem MA

            OSZTATLAN EGYETEMI SZINTŰ KÉPZÉSBEN (nyilatkozat leadása alól kivételt jelentenek     azon hallgatók, akiknek nincs témavezetőjük)

·         filmelmélet és filmtörténet

·         kommunikáció

·         történelem

1.3.      A szakdolgozatok leadásának utolsó napja:  2018. április 16. hétfő 16.00 óra, az ügyfélfogadás reggel 8 órakor kezdődik.

1.4.      Kérem, hogy a szakdolgozat leadásához a honlapon (http://www.btk.elte.hu/urlapok) megtalálható átvételi elismervényt kitöltve hozza magával.

2. Az oklevél mintalap tartalmi ellenőrzése és annak aláírása a szakos tanulmányi előadóknál történik ügyfélfogadási időben.

·    Amennyiben már rendelkezik abszolutóriummal, kérem, hogy az oklevél mintalap adatainak ellenőrzése és aláírása céljából  2018. május 2. és 16. között keresse fel tanulmányi előadóját.

·    Amennyiben még aktív hallgató, úgy a végbizonyítványhoz szükséges utolsó érdemjegy megszerzését követő félfogadási napon, de legkésőbb a záróvizsga napja előtt három munkanappal kell a tanulmányi előadóját felkeresnie. Ebben az esetben a végbizonyítvány kiállításával egy időben kerül sor az oklevél mintalap adatainak ellenőrzésére és aláírására is.

 

A záróvizsga-beosztást a kari honlapon http://www.btk.elte.hu/Alias-345, http://www.btk.elte.hu/Alias-347  tesszük közzé legkésőbb 2018.május 18-ig.

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a fentiekben leírt adminisztratív kötelezettségeinek a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget a Hallgatói Követelményrendszer 81. § (7) bekezdés szerint záróvizsgára nem bocsáthatjuk.

 

3. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) bemutatása

Az oklevél mintalap aláírásakor be kell mutatnia az oklevél kiállításához szükséges eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(oka)t és azokról egy-egy fénymásolatot le kell adnia. Ahhoz, hogy a 2018. júliusban tartandó diplomaosztó ünnepélyen oklevelét átvehesse, a nyelvvizsga bizonyítvány utólagos benyújtására legkésőbb 2018. június 27. napja áll rendelkezésre. A Tanulmányi Hivatal a záróvizsgákat követően osztja be a hallgatókat a diplomaosztó ünnepségre, július első hetében emailen küldjük ki az ünnepségre szóló meghívót. 

4. Kredittúllépés, egyéb pénzügyi tartozás rendezése

Amennyiben bármilyen pénzügyi tartozása van, akkor azt az oklevél mintalap aláírásának napjáig a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül átutalással rendeznie kell. Felhívjuk figyelmét, hogy nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési

kötelezettségének nem tett eleget. Az átutalással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a https://qter.elte.hu/Ugy.aspx/Penzugy linken talál választ, valamint a Tanulmányi Hivatalban Főgler László tanulmányi és költségtérítési referens tud segítséget adni.

5. Könyvtári tartozás rendezése

 

A könyvtár felé fennálló tartozás esetén a Hallgatói Követelményrendszer 137/A.§(2) bekezdése alapján hallgató záróvizsgára nem bocsátható. A szükséges formanyomtatvány letölthető az alábbi elérhetőségről: http://www.btk.elte.hu/urlapok
Az igazolást a személyes megjelenés alkalmával le kell adnia a tanulmányi előadójánál.

A Tanulmányi Hivatal nevében tanulmányainak befejezéséhez sok sikert kívánok!

Budapest, 2018. március 20.

 

dr. Tóth Ilona s.k.

hivatalvezető

ELTE Bölcsészettudományi Kar

Tanulmányi Hivatal

 


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2018.04.11.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Zenekultúra minor - felvételi meghallgatás!
2018. június 25-én, illetve 27-én. Részletek »
A kritika fogalma a XVII-XVIII. században
Az MTA-PTE "Kritikai Tanulmányok" Kutatócsoport és az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék konferenciája. Részletek »
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!