2018.06.20. szerda   
.: Home :.    »    Menü      »    Gy-H-I-Í  
   KÖNYVAJÁNLÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:  :.
   

Oktatók, kutatók Gy-től Í-ig


GYÖRGY PÉTER

György Péter: Apám helyett. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2010.

De hát miféle élettörténet az, amelyben valaki, mint az apám, végül elnémított, jelentés nélküli epizóddá változtatja azt, ami tényleg megtörtént vele, azaz úgy formálja a múltat, mintha az mégsem történt volna meg?

Hogyan jutott el egy magyar keresztény zsidó fiú a bori munkatáborból hosszú élete végére a mai magyar szélsőjobbhoz? György Péter megkeresi és bejárja nemcsak a ’44-ig, de az azóta eltűnt múltakat is, hogy megválaszolja e kérdést, megrajzolja apja és saját szellemi életrajzát. Az Apám helyett hol lírai, hol provokatív korrajz a szocializmusról – naplóbejegyzések, dokumentumok, versek, filmek megidézésével mutatja be az elfojtás és elhallgatás máig kitartó kultúráját, a pusztító amnézia következményeit. Becsületes könyv, nem ártatlan számvetés. Felhívás magányos és nyilvános gondolkodásra, emlékezés és emlékeztetés.


HAMMER FERENC

Hammer Ferenc: …nem kellett élt vasalni a farmerbe. Mindennapi élet a szocializmusban. MaDok-füzetek 8.Néprajzi Múzeum, Budapest, 2013.

Hammer Ferenc négy tanulmánya a rendszerváltás előtti Magyarországon játszódik. (...) A tanulmányokban a tágabb összefüggések mögött az apró részletek válnak élessé, már-már átélhetővé: a farmerbe rejtett szabadság és vágy, a táblás társasjátékok gazdasági és politikai rendszert támogató, vagy épp kritizáló attitűdje, vagy egy meseszerűvé növesztett határátlépő figura, a kamionos és egy kulturális attitűd, amely a szabad és kritikus gondolkodásra és a művészi kifejezésre teremtett alternatív közösségi lehetőséget a Kádár-rendszerben. Az ötvenes évektől egészen a kilencvenesekig tart az az időszak, amelyet a szerző a tanulmányokban vizsgál: szakirodalom, interjúk, személyes történetek, továbbá saját tapasztalatok és élmények alapján. A társadalomtudományok felségterületén jár az olvasó, és jóllehet nem a múzeum és a múzeumi gyűjtemény a vizsgálat és a kutatás terepe, mégis a mindennapi tárgykultúra felől bontakozik ki a hétköznapi élet: a mindennapok, a szabadidő és a fogyasztás tárgycentrikus világa (Részlet Frazon Zsófia bevezetőjéből)

*

Gulyás Ágnes & Hammer Ferenc: Public Service Media in the Digital Age: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing, 2013.

Public service media are going through dramatic transformations as a result of technological developments, policy changes, market pressures and changes in media consumption. A significant part of this transformation is connected to the enhanced and novel roles of audience initiative to use and generate content. The scale and significance of the changes are still contested and the future of the provisions remains unclear. This book synthesises current debates on public service media and provides analysis of the key issues from an international perspective. It brings together leading researchers in the field and offers case studies from different countries. The book explores two main areas: legacy public service broadcasters in the digital age and new forms of public service media. Chapters in this collection address such fundamental questions about the future of public service media as: are the public ready to take on genuinely participatory roles? Do public service media organisations and professionals seriously consider shifting to a radically more demand-oriented production? How would changes in public service media impact political discourses and landscapes?


HETÉNYI ZSUZSA

Hetényi Zsuzsa - Gaál Xénia (szerk.): A búcsú a művészetben – Kelet és Nyugat az irodalomban. Születésnapi tanulmánykötet Dukkon Ágnes tiszteletére. Dolce Filologia XI., Budapest, 2014.

A tanulmánykötet a 2013. novemberében Dukkon Ágnes tiszteletére Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában PhD program és a Műfordítói Műhely (MűMű) szervezésében megrendezésre került tudományos konferencia előadásainak átdolgozott szövegeit tartalmazza.

A kötet két részre oszlik. Az első, Búcsú a művészetben című tematikus részben öt tanulmány található. Csokonai  utolsó alkotói szakaszában született, az idő és a veszteség érzését feldolgozó munkáit Demeter Júlia tanulmánya elemzi. Hetényi Zsuzsa tanulmánya Nabokov többértelmű elválás-fogalmát, annak az erotika- és eksztázis-motívumokkal való összekapcsolódását tárja fel. A jávai méregfa irodalmi toposzát Kiss Szemán Róbert, a búcsú és indulás, valamint a kezdet és végzet megjelenését a Jevgenyij Anyeginben Kroó Katalin tanulmánya elemzi. Az első tematikus egységet Péter Mihály munkája zárja, amely Ady Párisban járt az ősz című versének és orosz fordításának összevető elemzését adja.

A tanulmánykötet második, Kelet és Nyugat az irodalomban című részét Bugovits Valéria Tolsztoj és Ibsen munkásságát párhuzamba állító szövege nyitja, a következő tanulmányban pedig Noverre színházi jelmezeinek nemzetkarakteológiai vizsgálatát végzi el Czibula Katalin. Színházi tematikájú szöveg a következő is: Fried Ilona írása a fasizmus idejének jelentős szovjet színházi alkotóit veszi gócső alá. A Kelet és Nyugat határán egyensúlyozó Kalinyingrád két kortárs irodalmi antológiáját elemzi tanulmányában Gaál Xénia. Gedeon Sarolta a magyar irodalomtankönyvek Dosztojevszkij-képét vizsgálja 1951 és 1989 között, míg Han Anna munkája keleti és nyugati stílusjegyek hatásait kutatja Natali Goncsarova festészetében, Horváth Ágnes pedig Kelet és Nyugat ellentétes szerepének küzdelmét láttatja Dosztojevszkij alkotásaiban. A kézírás és a grafika összekapcsolódását, az illusztráció sajátos változatát elemzi Boris László litografált könyvében Kalafatics Zsuzsanna. A soron következő tanulmány Makovickỳ Dušán, Tolsztoj háziorvosának életútját ismerteti, a szerző V. Molnár László. A kötet egyetlen orosz nyelvű írása Natalia Nyagolova szövege, amely egy orosz és egy amerikai Anna Karenina filmfeldolgozást vet össze. A tanulmányok sorát Szőke Katalin az orosz Oscar Wilde”, Mihail Kuzmin alakját és irodalomesztétikáját elemzi és veti össze Wilde munkásságával.

A kötet érdekessége, hogy zárszóként tartalmazza Dukkon Ágnesnek a dolgozatokhoz írt reflexiót. A kötet számos illusztrációt tartalmaz.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.02.09.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!