2018.02.18. vasárnap   
.: Home :.    »    Menü      »    Ö-Ő-P-Q  
   KÖNYVAJÁNLÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:  :.
   

Oktatók, kutatók Ö-től Q-ig


ÖVEGES ENIKŐ

Csizmazia Sándorné, Iván Zsuzsanna, Öveges Enikő, Szabó Mária, Varga Attila: Tanulás hálózatban. Elméleti összefoglaló és gyakorlati tanácsok az eredményes hálózati tanulás megvalósításához. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011.

*

Nikolov Marianne, Ottó István, Öveges Enikő: Az idegennyelv-tanítás és tanulás helyzete és fejlesztési lehetőségei a középfokú szakképző intézményekben. Budapest: Oktatásért Közalapítvány, 2009.

*

Öveges Enikő: Beszéljünk nyelveket!. Budapest, Wendover, 2009.


PAP ANDRÁS LÁSZLÓ

M. Tóth Balázs – Pap András László: A hatékonyság mítosza. Az etnikai profil alkotás alkotmányos és rendészeti kérdőjelei. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2012.

A faji, etnikai, nemzetiség, vallási, és egyéb kisebbségeket a rendészeti vagy egyéb hatósági eljárások során sújtó hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a jogvédők örökzöld feladatai közé tartozik. A kötet témáját az elsősorban rendőrségi igazoltatások során alkalmazott etnikai profilalkotás, azaz az etnikai ismérvek figyelembevételével kialakított intézkedési forma adja. A téma vizsgálata túlmutat önmagán: alkalmas arra, hogy közelről nyomon követhessük azokat a kortárs közpolitikai (és egyúttal alkotmányjogi, kriminológiai és erkölcsfilozófiai) vitákban megjelenő tendenciákat és vitákat, amelyek a 2001. szeptember 11-e utáni - a kötet megjelenésekor már inkább megszokottnak, mint újnak tekinthető - társadalmakat jellemzik és foglalkoztatják.

*

Pap András László: A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig. L'Harmattan, Budapest, 2012.

A könyv egyrészt a privátszektor szerepvállalásával foglalkozik a hagyományosan állami hatáskörbe tartozó rendészeti területeken, másrészt rávilágít a digitális és infokommunikációs technológia által meghatározott társadalomtípusnak, a „megfigyelés társadalmának” sajátosságaira. Itt a „Nagy Testvér” mellett sok „Kis Testvér” is fenyegeti a szabadságjogokat, és a biztonságért cserébe már nem csak klasszikus szabadságjogainkat, hanem a magánszféránkat is korlátozhatja az állami, illetve a magánszektorba kiszervezett biztonsági ipar. A „szabadság vagy biztonság” dilemmája lassacskán a „privacy
vagy biztonság” kérdésévé szelídül, és mindez egy olyan környezetben történik, ahol a közösségi oldalak használói, fogyasztói – milliárdnyian – maguk is az üzemeltető által (többek között rendészeti célokra is) értékesíthetõ termékek. A
mai kor társadalma ugyanis „felügyelt világ”: a „surveillance”, a megfigyelésen alapuló irányítás társadalma, ahol minden infokommunikációs technológia a társadalmi ellenőrzés, a megfigyelés szolgálatába állítható.

*

Balogh Lídia, Kádár András Kristóf, Majtényi Balázs, Pap András László: Antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi alapismeretek. L’Harmattan, Budapest, 2010.

A kötet célja, hogy tankönyvként elméleti, de a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket közvetítsen a felsőoktatásban, valamint a különböző antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi képzéseken részt vevő hallgatók, a köz- és magánigazgatásban,valamint a jogvédelemben dolgozók számára. Ennek során megkülönböztetett figyelmet szentel a civil szervezetek rendelkezésére álló jogvédelmi lehetőségeknek mind magyarországi,mind nemzetközi keretek között.

*

Pap András László: Mozgásszabadság - Alkotmányjogi és nemzetközi jogi alapok. L'Harmattan Kiadó, 2009.

Az olvasó kezében lévő könyv célja az, hogy a magyar Alkotmány a tárgykört szabályozó 58. paragrafusának logikáját követve, egységes szerkezetben mutassa be az alapjog különböző aspektusait: az ország elhagyásához és az abba történő belépés (alapvetően nemzetközi jogi szemléletű) jogát; a közösségi jog a személyek szabad mozgására (mint a Közösség egyik alapszabadságára) vonatkozó joganyagát; a személyes szabadsághoz fűződő jog az országhatárokon belüli mozgásra vonatkozó szabályait; valamint e jog (elismerésének és korlátozásának) történetét.

*

Pap András László: Identitás és reprezentáció. Az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig. Gondolat Kiadó, 2007.

A könyv témája a nemzeti és etnikai kisebbségek politikai képviselete. Az MTA Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa a képviselet előkérdéseként az etnicitás közjogi értékelhetőségével valamint a jogalany azonosíthatóságával foglalkozik. A kötet a hazai szakirodalomban egyedülálló feldolgozását nyújtja a kisebbség mint csoport fogalmi körülírásával, illetve az egyén (nemzeti, etnikai) hovatartozásának meghatározásával kapcsolatban felmerülő alkotmányos problematikának. A monográfia nemcsak a magyar adatvédelmi és kisebbségi ombudsman esetjogát dolgozza fel, hanem amerikai, izraeli, észtországi, indiai és kanadai jogesetek bemutatásával nemzetközi kitekintést is nyújt. Az alkotmányjogi, jogtörténeti és nemzetközi jogi módszerekkel vizsgálódó kötet bemutatja a kisebbségi participado és/vagy képviselet különböző modelljeit és azok intézményi kereteit. Mindezeken túlmenően körüljárja a parlamenti képviselet mint megerősítő vagy kiegyenlítő etnikai politika kérdését, valamint a magyarországi nemzetietnikai kisebbségek parlamenti képviseletének még mindig le nem zárult kálváriáját. 


PÁL FERENC

Pál Ferenc: SARAMAGO-OLVASATOK. Kísérlet José Saramago regényeinek befogadás szempontú elemzésére és az olvasói befogadás lehetőségeinek vizsgálatára. Budapest, Equinter kiadó, 2014.

A nálunk népszerű és sokak által olvasott José Saramago regényeinek  átfogó értelmezésére tesz kísérletet a könyv. A portugál író, akit joggal sorolnak a posztmodern irodalom kimagasló alkotói közé, az 1980-as években született regényeiben számvetést készített a portugál történelemről,  és átértékelte  a portugálok múltról alkotott elképzeléseit. Ennek érdekében, a francia új történésziskola szemléletét átvéve vizsgálja hazája történelmét, kibontva a bemutatott korok szellemi hátterét,  idézve a korabeli krónikákból, a portugál nemzeti eposz,  A lusiadák szövegéből, számos portugál írótól és költőtől. A könyv magyarázataival, elemzéseivel nemcsak az író történelmi tematikájú regényeiben található utalásokat fejti fel, magyarázza, hanem bemutatja az író kritikai fogadtatását, értelmezését, és írói pályája kései korszakában született műveit is.

*

Szerzők: Igaz Levente, Kiss Melinda, Marcelo Marinho, Daniela Neves, Pál Ferenc, Pongrácz Attila, Szerényi Boglárka, Szilágyi Ágnes Judit, Urbán Bálint - szerkesztették: Pál Ferenc, Marcelo Marinho, Daniela Neves: Brazília, a brazil irodalom magyarországi recepciójáról szóló tanulmánygyűjtemény. ELTE Eötvös Kiadó, 2014.

A portugál nyelven megjelent tanulmánygyűjtemény az ELTE Bölcsészettudományi Karának Portugál Tanszékén az 1990-es évek végétől Pál Ferenc vezetésével folyó brazil recepciókutatás eredményeiről tudósító tanulmányokat adja közre. Beszerezhető az ELTE Eötvös Kiadónál illetve az angol és a német Amazonon.

PELLANDINI-SIMÁNYI LÉNA

Pellandini-Simányi Léna: Consumption Norms and Everyday Ethics. Palgrave Macmillan, 2014.

Mi számít "túl sok" fogyasztásnak, és mely javak fogyasztása helyes illetve helytelen? Ki és milyen alapon jogosult több fogyasztásra? Ezek a kérdések a történelem folyamán újra és újra fölmerültek, ám történelmileg és földrajzilag nagyon eltérő válaszok születtek rájuk. Ezek a kérdések álltak a luxusról szóló ókori görög viták középpontjában, és ezek képezik a fogyasztás környezeti hatásairól szóló kortárs viták egyik fő dimenzióját is. Szintén ezen kérdések körül forognak azok a mindennapi viták, melyek vacsora közben arról zajlanak, hogy mennyit takarítson meg a család, milyen esküvő lenne a helyénvaló, vagy hogy szakadt farmerben le lehet-e egyáltalán ülni vacsorázni. Miről szólnak a fogyasztási normák, hogyan alakulnak ki és hogyan változnak? Ez a könyv ezeket a kérdéseket vizsgálja szociológiai, antropológiai és közgazdasági nézőpontokat kombinálva.


Pintér Tibor: Tört akkordok. Zeneesztétikai írások. L'Harmattan, Budapest, 2012.

Matthew Locke 1661-ben jelentette meg Broken Consort című három vonós hangszerre írt gyűjteményét. A tört (broken) szó arra utal a címben, hogy Locke a hagyományos négyszólamú helyett háromszólamú művet komponált, így törve meg a tradíció hangzásvilágát. E kötet ilyen babérokra nem pályázik, de a tört jelző fontos szerepet kap a kötet írásainak egymáshoz kapcsolódásában, mert a Nagy Elbeszélés végének szellemtörténeti állapotában nem az átfogó, monografikus cél vezérelte szerzőjét, hanem az foglalkoztatta, hogy a mikrotörténeti problémák hogyan válnak nagy problémákká. A kötet egyes tanulmányai a XVII–XVIII. századi zenefelfogás két kulcsfogalmának, az affektusnak és a figurának különböző zenei, esztétikai és filozófiai problémáit járják körül: René Descartes affektuselméletét, Claudio Monteverdi zenei modernizmusát és a korai barokk zenei retorikáját. E vezérfonal mentén a korszak kevésbé ismert elméleti szerzői és komponistái kerülnek középpontba, többek között Joachim Burmeister vagy Matthias Weckmann. A könyv második részében zenei előadóművészeti kérdésekről van szó. Ezek közös sajátossága az, hogy a múlt zenefelfogásának revitalizálása milyen esztétikai problémákat vet fel, és ezekre milyen válaszok adhatók. E kérdések elsősorban Antonio Vivaldi és J. S. Bach művei Nikolaus Harnoncourt vagy az Il Giardino Armonico által adott interpretációinak elemzéseiben öltenek testet. Az élet és a mű között támadó feszültség problémájával a Mozart-életrajzírás történeti elemzését tárgyaló tanulmány foglalkozik. Az utolsó tanulmány azt vizsgálja, hogy Walter Benjamin nevezetes aura-fogalmát miképpen lehet a zenére alkalmazni..:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.02.04.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 február
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 ESEMÉNYEK   
Kulturális Örökség Tanulmányok - Múzeumi kurátori ismeretek specializáció
2018 őszétől új "Múzeumi kurátori ismeretek" elnevezésű specializáció
választható az Atelier Tanszék Kulturális Örökség Tanulmányok MA
képzésén belül. Részletek »
Campus Mundi ösztöndíj - felhívás
Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Részletek »
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál - felhívás
A fesztivál kiemelt célja, hogy a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére irányítsa a figyelmet, és lehetőséget teremtsen fiatal művészek bemutatkozására. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!