2018.04.21. szombat   
.: Home :.    »    Menü      »    Intézeti kiadványok  
   KÖNYVAJÁNLÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:  :.
   

A Kar Intézeteinek/Tanszékeinek kötetei


Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

Kelemen Pál, Kulcsár Szabó Ernő, Tamás Ábel, Vaderna Gábor (szerk.): Metafilológia 2. Szerző - könyv - jelenetek. Ráció Kiadó, Budapest, 2014.

„A filológia nem válasz, hanem kérdés. A filológia nem megoldás, hanem maga a probléma.” E két mondattal jelezte szöveggyűjteményünk első kötete, hogy szöveg, variáns és kommentár fogalmi háromszögében úgy mutatja be a filológiát, hogy közben végig világossá teszi: amikor a filológia tárgyainak rögzíthetetlenségéről beszél, egyszersmind magát a filológia definícióját is kockára teszi. Gyűjteményünk második kötete új fogalmi hármas segítségével folytatja a bemutatást: szerző, könyv és jelenetek. Szerző, mert a „ki írta?” – vagyis: „hova soroljam a katalógusban?” – kérdése (az alexandriai könyvtár elemi kérdése) nélkül soha nem született volna meg a filológia. Könyv, mert a könyvek előállításának, forgalmazásának és használati módjainak médiatudományos és társadalomtörténeti megközelítése nélkül soha nem vehetnénk egyszerre szemügyre az újkori filológiák keletkezését, a filológia tárgyait és az e tárgyakon vagy tárgyakkal végrehajtható tudományos (filológiai) és nem tudományos (mindennapi) gyakorlatokat. Jelenetek, mert az irodalomtudomány a 21. század második évtizedében legalább annyira a showing, mint a telling világában él. Jeleneteket visz színre és jelenetek színrevitelét elemzi: az írás, az olvasás és a filológia jeleneteit, amelyekben egy-egy pillanatra láthatóvá válnak azok a technikák, gyakorlatok és műveletek, amelyek meghatározzák a filológia hétköznapjait.


Könyvtár- és Információtudományi Intézet

Masters of Library and Information Science 2. konferenciakötet: Budapest ELTE 2009. szeptember 24-25. Konferenciakötet / Bp. ELTE BTK Könyvtártudományi Szakos Hallgatói Érdekképviselet, 2011.


Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék

Falvay Dávid, Szegedi Eszter (szerk.): "Ritrar parlando il bel": Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2011.

Király Erzsébet, az ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékének emeritus professzora 2011-ben kettős évfordulót ünnepel: egyetemi pályafutásának ötvenedik jubileumát, valamint hetvenötödik születésnapját. Ebből az alkalomból tisztelegnek előtte kollégái és tanítványai (Magyar- és Olaszország számos egyetemének italianistái, továbbá az ELTE több tanszékének és az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársai) e magyar és olasz nyelvű tanulmányokat egyaránt tartalmazó kötetben közölt új kutatási eredményeikkel. A tanulmányok - Király Erzsébet érdeklődésének megfelelően - az olasz irodalom- és művelődéstörténet századait ölelik fel, kiemelkedően tág teret biztosítva az olasz kultúra magyarországi hatástörténetének.

Vallástudományi Központ

Földváry Miklós István (szerk.): Az esztergomi benedikcionále: Irodalom és liturgia az államalapítás-kori Magyarországon. Műhelytanulmányok sorozat, Argumentum Kiadó, Budapest, 2014.

Látva az irodalomnak és a liturgiaalakításnak azt a magas színvonalú alkotását, amelyet az Esztergomi benedikcionále (és a tőle elválaszthatatlan Hartvik-agenda) őrzött meg az utókornak, nem tudjuk és nem is akarjuk kivonni magunkat a személyesség benyomása alól. Az ambíció, az elgondolás, a stílus, az ízlés sokkal egyénibb annál, hogysem hátterében több nemzedék lassú és reflektálatlan tevékenységét föltételezzük. Óhatatlanul fölmerül tehát a kérdés: ki volt, kik voltak a megnevezetlen szerző vagy szerzői-szerkesztői kör, aki vagy amely a születő magyar liturgikus úzus kialakításán dolgozott?

Többek között e kérdésre keresi a választ a jelen monográfia a középkori magyar liturgia első fönnmaradt kéziratát elemezve, s közben érintkezésbe lép szinte minden tudományterülettel, amelynek mondanivalója lehet az európai keresztény kultúrának e különlegesen sokoldalú alkotásáról. Földváry Miklós István az ELTE BTK Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának vezetője, szakterülete a középkori magyar forrásanyag kiadása és az európai liturgiaváltozatok leírása, elemzése, rendszerezése. Programadó kötetével indítjuk útjára a kutatócsoport „Műhelytanulmányok” címu sorozatát, amelynek rendeltetése, hogy jóllehet kis példányszámban és szerény kivitelben, mégis nyomtatásban tárja a szakmai nyilvánosság elé és tegye megvitathatóvá formálódó szemléletünket, munkamódszerünket, eredményeinket.

*

Földváry Miklós István (szerk.): Psalterium Strigoniense I. Pars nocturnalis | Esztergomi zsoltároskönyv I. Nokturnále. "Series Practica” sorozat, Argumentum Kiadó, Budapest, 2014.

*

Földváry Miklós István (szerk.): Psalterium Strigoniense II. Pars diurnalis | Esztergomi zsoltároskönyv II. Diurnále. "Series Practica” sorozat, Argumentum Kiadó, Budapest, 2014.

*

Földváry Miklós István (szerk.): Psalterium Strigoniense III. Tonarius Esztergomi zsoltároskönyv III. Tonárius. "Series Practica” sorozat, Argumentum Kiadó, Budapest, 2014..:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.05.05.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 április
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 ESEMÉNYEK   
Sirató az elveszett földért​
A Katalán Könyvtár 15. kötetének bemutatója Részletek »
Lett–magyar kulturális kapcsolatok
Dr. philol. Venta Kocere, a Lett Egyetem Tudományos Könyvtára igazgatójának előadása.
Részletek »
Lesen, Lernen, Kooperieren
Nemzetközi konferencia a Germanisztikai Intézet szervezésében. Részletek »
A hang világnapja
Hogyan működik? A zöngeképzésről érthetően című előadás. Részletek »
DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely bemutatója
Nyelvtan című átfogó magyar grammatikáról műhelybeszélgetést tart. Részletek »
Beszélgetés Hölvényi György európai parlamenti képviselővel
A vallásközi párbeszéd az Európai Parlament szemszögéből. Részletek »
Kathrin Winter előadása
The world as cheese and representation című előadása, a Latin Tanszék szervezésében. Részletek »
Új utak a bölcsészettudományban
Három professzor három földrészről, előadásaikban mégis hasonló kihívásokról esik szó. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
Trefort-kert Alapítvány 1%
A Trefort-kert Alapítvány az SzJA 1 %-ának gyűjtésével immár nyolcadik éve támogatja a Bölcsészkaron folyó oktatási, kutatási és kulturális tevékenységet. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!