2018.02.19. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Ügyfélkapu      »    Tanulmányi Hivatal  
Ügyfélkapu
  
   
   
 GY.I.K.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
.:  :.
   

Tanulmányi Hivatal


I. Tanulmányi Hivatal

1. Mi a tanulmányi Hivatal ügyfélfogadási rendje?

A  Tanulmányi  Hivatal  általános  ügyfélfogadási  rendje  (Tanulmányi  előadók,  Záróvizsga Csoport, Múzeum krt. 4/A fszt. 14-15-16-17-es szoba)

 

 

hétfő

13:00-16:00

 

 

 

 

szerda

9:00-12:00

és

 

 

 

 

13:00-16:00

 

 

 

 

péntek

9:00-12:00

 

 

A Tanulmányi Hivatal Nyilvántartási Csoport ügyfélfogadási rendje (Múzeum krt. 4/A fszt. 30,
 31, 32-es szoba):

 

 

szerda

9:00-12:00

és

 

 

 

13:00-16:00

 

 

A Tanulmányi Hivatal Felvételi Csoport ügyfélfogadási rendje (Múzeum krt. 4/A fszt. 26-os szoba):

 

 

 

hétfő

13:00-16:00


 

 

 

szerda

9:00-12:00

és

 

 

 

13:00-16:00

 

 

A Tanulmányi Hivatal Tanrendi, Tantervi és Kreditügyek Csoport ügyfélfogadási rendje (Múzeum krt. 4/A fszt. 25-ös szoba):

 

 

szerda

9:00-12:00

és

 

 

 

13:00-16:00

 

 

A Tanulmányi Hivatal hirdetőtábláin és a kari honlapon (BA/MA – Hasznos Tudnivalók) teszi  közzé az aktuális határidős teendőket. Ezért célszerű folyamatosan nyomon követni a határidős  jegyzéket/Hasznos tudnivalókat a kari honlapon.


2. Ki a tanulmányi előadó és milyen feladatokat lát el a Hivatalban? 

A tanulmányi előadók feladatának komplexitását jól mutatja az alábbi rövid leírás:

A tanulmányi előadók feladata a hallgatók tanulmányi előrehaladásának vizsgálatával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása a beiratkozástól az oklevél minősítések számításáig, beleértve a hallgatók folyamatos előmenetelének monitorozása, pl. a 36 kredit vizsgálata, tanulmányi és félévszámú átsorolás, halasztási idő túllépése, előfeltétel-sértéssel teljesített tárgyak ellenőrzése, 10 %-os kredittúllépés, többszöri tárgyfelvétel.

Továbbá feladatuk a hallgatói kérelmek és panaszok kezelése (TB-kérelmek, hallgatói kifogások az érdemjeggyel kapcsolatban, átsorolás alóli mentesség, tanegységek utólagos felvételére irányuló kérelem) átvizsgálása, a döntés előkészítésében való közreműködés.

A Tanulmányi Hivatal irodái az „A” épület földszintjén találhatóak. A hallgatók a tanulmányi előadókhoz szakonként vannak beosztva, a beosztás az irodaajtókon elhelyezett információs táblákon olvashatóak.


3. Melyek az esetlegesen fizetendő térítési és szolgáltatási díjak?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a hallgatók által fizetendő térítési és szolgáltatási díjak jogcímei és a díjak összegei (2013. május 9-től hatályos díjtáblázat)
 

díjtételek

4. Hogyan épül fel a Tanulmányi Hivatal? Mi az egyes feladatkörök megoszlása a Hivatalon belül?

A Felvételi Csoport feladata alapképzéses és diszciplináris/interdiszciplináris mesterképzéses felvételi ügyekkel kapcsolatos kérdések, kreditelismertetési ügyek intézése.

A Tanulmányi és Tantervi Csoportban a tantervi referensek munkája többek között az alábbi területekre terjed ki:
- tanrendi feladatok (BTK TH kezelési körébe tartozó tanegységlistáinak és mintatanterveinek adminisztratív karbantartása a kari honlapon és a Neptunban, új mintatantervek létrehozása a Neptunban és azok közzététele a honlapon, a kurzusmeghirdetésekkel felmerülő tanszéki kérések támogatása);

- a hallgatók tanulmányi előmenetelével kapcsolatos egyes adminisztrációs feladatok (kreditátviteli ügyek, Kreditátviteli Bizottság titkári feladatai, kérelmekre épülő utólagos kurzusfelvételek, bizottsági határozatok Neptunba történő felvitele, ekvivalenciák kezelése);
- átvételi kérelmek kezelése, átvett hallgatók Neptunban történő regisztrálása; tutorálás, honorácior (a HÖK áltat küldött lista alapján az elnyert státuszok feldolgozása és rögzítése, a honorácior státusz esetében hivatalos bejegyzés rögzítése, tutorálás esetében a kurzusok meghirdetése és rögzítése a hallgatóknál a Neptunban)

A Nyilvántartási és Informatikai Csoport feladata az elsőéves hallgatók beiratkoztatásának lebonyolítása, egyes, aktív hallgatókkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása (mint pl. a személyes adatok módosítása, érettségi bizonyítvány, oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok rögzítése a Neptunba dokumentumok alapján, elveszett leckekönyvek pótlása), valamint a leckekönyvek kiadása végzett vagy elbocsátott hallgatók részére. Valamint más intézményből átjelentkező hallgatókkal kapcsolatos ügyintézés, a végzett hallgatók számára igazolások, oklevél másodlat (kivéve BA/MA), leckekönyvkivonat készítése, valamint oklevélmásolat, leckekönyvmásolat eredetiségének igazolása.

A tanulmányi és költségtérítési referens: feladata a félév alapú átsorolás adminisztrációja, a képzési szerződések elkészítése, az önköltségek/költségtérítések Neptunban való kiírása, a tartozások ellenőrzése, számlák kiállítása, a kari ösztöndíj listák elkészítése.

A tanárképzési referens feladatköre hasonlóan összetett, mint a tanulmányi előadók által ellátott terület (hallgatók tanulmányi előrehaladásának vizsgálatával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, hallgatói kérelmek és panaszok kezelése, a döntés előkészítésében való közreműködés). Ugyanakkor ez a feladatkör kiegészül a tanárképzés sajátosságaiból adódó feladatokkal is (tanári mesterszakos szóbeli felvételi vizsgák szervezése, a tanárképzésben érintett karokkal való együttműködés, adatszolgáltatás).


A Tanulmányi és Tantervi Csoporton belül a záróvizsga referensek intézik a szakdolgozati címbejelentő lapok átvételét, módosítását. Feladatuk továbbá a szakdolgozatok átvétele, záróvizsgával kapcsolatos ügyintézés, oklevélkiállítással kapcsolatos általános tájékoztatás (kérdések megválaszolása pl. nyelvvizsgahiány esetén), oklevelek kiállítása, BA/MA és korábbi osztatlan képzésben végzett hallgatók oklevélmásolat eredetiségének igazolása, BA/MA hallgatók oklevélmásodlatának elkészítése.

A részismereti képzésben résztvevő hallgatók tanulmányi előmenetelével (a felvételi tájékoztatástól a képzés elvégzését tanúsító igazolás kiadásáig) kapcsolatos adminisztrációs és Neptunos feladatok teljes körű ellátását az egyik záróvizsga referens látja el.

Szintén a Tanulmányi Hivatal egyik munkatársa kezeli az Erasmus programról hazaérkezett hallgatók intézményi igazolásait, a kreditátvitel adminisztrálását, az indexbe beírt érdemjegyek ellenőrzését.
 
A nemzetközi menedzser és esélyegyenlőségi koordinátor feladata a devizás külföldi hallgatók tanulmányi előmenetelével (a beiratkoztatástól az abszolutórium elkészítéséig, oklevél kiállításáig) kapcsolatos adminisztrációs és neptunos teendők teljes körű ellátása, a fogyatékossággal élő hallgatók nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.


5. Hol található a Tanulmányi Hivatal munkatársainak elérhetősége?

A TH összes dolgozójának az elérhetősége, az irodájának a száma és az ügyfélfogadási ideje a kari honlapon található: http://www.btk.elte.hu/ Szervezet - Hivatalok - Tanulmányi Hivatal.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.09.19.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 február
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 ESEMÉNYEK   
Egyetemi Anyanyelvi Napok
Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete idén is megrendezi az Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN) elnevezésű nagy sikerű programsorozatot, amely 2018. február 28-a és március 2-a között lesz az ELTE BTK-n. Részletek »
Márkusz László nagykövet előadása a vallás szerepéről a Nyugat-Balkánon
Áttekintés a vallás nemzetépítésben és politikában játszott szerepéről a Nyugat-Balkánon. Részletek »
Kulturális Örökség Tanulmányok - Múzeumi kurátori ismeretek specializáció
2018 őszétől új "Múzeumi kurátori ismeretek" elnevezésű specializáció
választható az Atelier Tanszék Kulturális Örökség Tanulmányok MA
képzésén belül. Részletek »
Campus Mundi ösztöndíj - felhívás
Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Részletek »
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál - felhívás
A fesztivál kiemelt célja, hogy a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére irányítsa a figyelmet, és lehetőséget teremtsen fiatal művészek bemutatkozására. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!