2018.02.19. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Ügyfélkapu      »    Minor  
Ügyfélkapu
  
   
   
 GY.I.K.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
.:  :.
   

Minor


V. Minor

1. Pontosan mit jelent a minor? (Mi a különbség a minor, a szakirány és a specializáció között?)

Az alapképzésben (BA) minden bölcsész hallgatónak teljesítenie kell 1 80 kreditet, mely jellemzően tartalmazza a kötelező általános bölcsésztárgyakat, a képzési ág és az alapszak közös képzésének tantárgyait és a „szakirányos” képzés tárgyait. Az oklevél kiadásához szükséges további 10 kredit, melyet szabadon választhat a hallgató. A hiányzó 50 kreditet a következő egységek valamelyikének elvégzésével teljesítheti a hallgató (a lehetőségek alapszakonként eltérőek): „diszciplináris minor”, specializáció, az alapszak szakiránya.

Jogszabályi háttér:

HKR

12. § (1) A szakirány a szakterületi ismeretekből összerendezett olyan tantervi egység (modul), melynek elvégzése – a jogszabályok által lehetővé tett esetben az oklevélben is megjeleníthető – speciális szakképzettséget eredményez.

(2) A szakirány általában az adott szak elágazó tartalmi követelményei egyikének speciális kibővítése. Az alapképzési tanári minor szakirány a tanári mesterszakon folytatni tervezett tanulmányokat megalapozó, a második tanári szakképzettség alapképzési szakjának alapismereteit tartalmazó modul.

13. § A specializáció egy szak szűkebb területéből ad bővített képzést, esetleg speciális szakképzettséget a szakra beiratkozott hallgatóknak.

14. § A szakirány és a specializáció elnevezése függhet a kari sajátosságoktól.

Kari különös rész:

314. § (1) A minor szakirány olyan 50 kreditből álló képzési egység – egy szakirány tanegységeiből válogatva –, amely a hallgató szakirányától eltérő képzést nyújt.

(2) 50 kredites specializáció alapszakhoz közvetlenül nem kapcsolódó ismeretekből is állhat, illetve meghirdethető több szakirányban közös ismeretekből és azok bővítéséből is.

(3) A minor szakirányokra és specializációkra való belépés idejét és feltételeit az egyes minor szakirányok és specializációk képzései tervei tartalmazzák.

(4) Az alapképzés során egyetlen minor szakirányra lehet felvételt nyerni.

Szakirányváltás esetén, illetve további (az abszolutórium megszerzéséhez nem szükséges) minor szakirány felvételekor HKR 130. §-ában foglaltak alapján kreditenkénti költségtérítési díjat (kreditdíjat) kell megfizetni abban az esetben, ha a hallgató kimerítette a jelen Szabályzat 130. §
(6) bekezdése szerinti, 10%-nyi fizetési kötelezettség nélküli keretét.

Abszolutórium megszerzéséhez nem szükséges minor szakirányt kreditenkénti költségtérítési díj fizetése mellett bármely alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató felvehet, amennyiben azt a szakért felelős tanszékvezető előzetesen engedélyezi.


HKR 315. §

ad 48. § (7)

(1) A hallgató tanulmányai során – amennyiben nem az alapszak kötelezően választott szakirányára lépett be – szakirányt/specializációt/minort (továbbiakban: szakirány) egy ízben válthat. A szakirányváltási kérelem benyújtásakor díjat kell fizetni, amelyet a jelen Szabályzat 134. § (2) bekezdése értelmében a Kari Tanács állapít meg.

(2) A szakirányváltási kérelem az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettesének címezve nyújtható be.

(3) A kérelemhez csatolni kell a leadni és felvenni kívánt szakirányért felelős tanszékvezető támogató javaslatát, valamint a változtatási szándék indokát.

(4) A szakirányváltás csak a meghirdetett létszámkereten belül engedélyezhető.
 


2. Kötelező-e a minor?

Szakonként változik, hogy kötelező-e minort végezni, vagy specializációval is teljesíthető az oklevél kiadásához szükséges 180 kredit.

A szabad bölcsészet alapszakos hallgatók esetében egy minor és a szakirány/specializáció elvégzése is kötelező.

A diplomához szükséges 50 kreditet mindenképpen egy választott modul (minor vagy specializáció) elvégzésével lehet teljesíteni,nem válogatható össze különböző tanegységlistákból.

Jogszabályi háttér:

HKR 314. § (3) A minor szakirányokra és specializációkra való belépés idejét és feltételeit az egyes minor szakirányok és specializációk képzései tervei tartalmazzák.


3. Belekerül a diplomába a minor és a specializáció?

A specializációk igen, a minorok közül csak a tanárképes minorok kerülnek bele a diplomába.


4. Lehet-e két minort felvenni? Bekerül-e a diplomába a 2. minor?

Lehet két minort végezni, de a második minornak a kreditenkénti költségtérítési díját ki kell fizetni, hacsak nem a honorácior státusz keretén belül végzi a hallgató. Az oklevélbe második minorként is csak a tanári minorok kerülnek be.


5. Hogyan kell jelentkezni szakirányra és/vagy minorra? Mi történik, ha nem vesznek fel minorra?

Mind a szakirányra (azon szakok esetében, ahol nem szakirányra kell felvételizni), mind a minorra az első tanév végén ajánlott jelentkezni. Érdemes azonban a minort már az egyetem megkezdésekor kiválasztani, mert a minorok közel felének bejutási feltételei vannak, vagyis néhány tárgyat a minorra való jelentkezés előtt teljesíteni kell. Minorválasztáskor érdemes több minort megjelölni biztonságból. Amennyiben nem sikerül a felvételi, úgy a következő tanév végén újra meg kell próbálni.


6. Mikor kell minorra és/vagy szakirányra jelentkezni?

A tavaszi félévi vizsgaidőszak megkezdésekor, a Hasznos Tudnivalókban közzétett időpontban.


7. Hol lehet jelentkezni?

Neptunban (Ügyintézés >> Szakirányjelentkezés menüpont). Érdemes figyelni a tanszéki hirdetőtáblákat is, mert egyes intézetek/tanszékek papíralapon is kérik a jelentkezést. Egyes alapszakokon a specializációkra is a Neptunban kell jelentkezni.

Az MA képzésben a szakirányra nincs neptunos jelentkezés.


8. Melyik tanegységlista szerint kell felvenni minoron a tárgyakat, az alapszak megkezdésének az éve szerint vagy a minor hivatalossá válásának az éve szerint?

A minor hivatalossá tételének éve szerint. A felvételt, azaz a hivatalossá tételt követően a hallgatónál megjelenik saját minor szakjának verziószáma is, ezt kell figyelnie a tárgyfelvételkor.


9. Minoron is kell szakdolgozatot írni?

A minoron nem kell szakdolgozatot írni.


10. Hol lehet megnézni, hogy egyes szakokon ki a szak-, a minor- és a kreditfelelős?

A szak- és a minorfelelős neve a honlapon elhelyezett tanegységlistában található, a kreditfelelősök listája fent van a kari honlapon (http://www.btk.elte.hu/urlapok - Ügyfélkapu - Űrlapok - Tanulmányi előmenetellel kapcsolatos űrlapok)


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.09.19.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 február
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 ESEMÉNYEK   
Egyetemi Anyanyelvi Napok
Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete idén is megrendezi az Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN) elnevezésű nagy sikerű programsorozatot, amely 2018. február 28-a és március 2-a között lesz az ELTE BTK-n. Részletek »
Márkusz László nagykövet előadása a vallás szerepéről a Nyugat-Balkánon
Áttekintés a vallás nemzetépítésben és politikában játszott szerepéről a Nyugat-Balkánon. Részletek »
Kulturális Örökség Tanulmányok - Múzeumi kurátori ismeretek specializáció
2018 őszétől új "Múzeumi kurátori ismeretek" elnevezésű specializáció
választható az Atelier Tanszék Kulturális Örökség Tanulmányok MA
képzésén belül. Részletek »
Campus Mundi ösztöndíj - felhívás
Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Részletek »
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál - felhívás
A fesztivál kiemelt célja, hogy a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére irányítsa a figyelmet, és lehetőséget teremtsen fiatal művészek bemutatkozására. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!