2018.06.25. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Ügyfélkapu      »    Juttatások  
Ügyfélkapu
  
   
   
 GY.I.K.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
.:  :.
   

Juttatások


VI. Juttatások

1. Milyen módon lehet befizetni a az önköltséget/költségtérítést?

Az önköltséget/költségtérítést kizárólag Neptun gyűjtőszámlán keresztül történő utalással lehet befizetni. A befizetés határideje őszi félévekben október 15., tavaszi félévekben március 15.

FIGYELEM! A határidő a gyűjtőszámláról az Egyetem felé történő befizetés határideje, nem a gyűjtőszámlára való utalásé!

Az elektronikus gyűjtőszámla használatáról és az utalás pontos menetéről a qter.elte.hu >> GyIK >> Pénzügy menüpontban található segédlet.


2. Milyen esetben lehet átkerülni költségtérítéses/önköltséges képzésből államilag finanszírozott képzésbe?

A 2007-ben és ezt követően felvételt nyert hallgatókra vonatkozik az átsorolás. Átsorolás történhet költségtérítéses képzésbe, illetve költségtérítésesből államilag támogatott képzésbe. Az átsorolás a legutóbbi két aktív félév eredményei alapján történik.

A megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindexjegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgatók összesített kreditindexe.

Hol, hogyan és mikor kell jelentkeznie, ha át szeretne kerülni költségtérítéses/önköltséges képzésből államilag finanszírozott képzésre? Neptunon keresztül az átsorolási időszakban (tkp. a tavaszi félév vizsgaidőszakában) az ELTE Kancellária Oktatási Igazgatóság utasítása szerint be kell adnia az átsorolási kérelmet (az Ügyintézés menüpont alatt) A kérvény kitöltésének előfeltétele, hogy a hallgató regisztráljon a következő félévre.

Jogszabályi háttér:

R. 29. § (5) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki

a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek

b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe.

(6) A felsőoktatási intézménynek a következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói létszáma meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítania, hogy

a) az adott félévben hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya,

b) hány olyan államilag támogatott hallgató van a jegyzéken, aki költségtérítéses képzésre került átsorolásra,

c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon a felsőoktatási törvény 55. §-ának (4) bekezdése szerint rendelkezésre álló államilag támogatott féléveket.

(7) Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel - fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel - meghaladja az adott szak képzési idejét.
 
(8) Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

HKR 132/A. §

(1) Az átsorolási döntés alapján megüresedett államilag támogatott létszámkeretre költségtérítéses hallgatót a Rendelet 29. §-ában leírt módon lehet átvenni.

(2) 334 Az Nftv. 48. § (3) bekezdése alapján megüresedett magyar állami (rész)ösztöndíjas létszámkeretre a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesítő, azonos szakon tanulmányokat folytató hallgatókat az alábbi szabályok alapján, az alábbi rangsorban kell átsorolni:

a) a felszabaduló magyar állami ösztöndíjas helyekre magyar állami részösztöndíjas és önköltséges hallgatókat,

b) a felszabaduló magyar állami részösztöndíjas helyekre önköltséges hallgatókat.

(3) 335 Az érintett hallgatókat a tanév megkezdését megelőző 30. napig jelen Szabályzat 132. § (4) bekezdésben megfogalmazottak szerint kell tájékoztatni.

(4) A költségtérítéses/önköltséges hallgatók tanulmányi adatainak feltöltésére a jelen Szabályzat 132. §-ában foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

(5) Hallgatót államilag támogatott képzésbe, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésbe átsorolni csak abban az esetben lehet, ha a hallgató erre vonatkozó nyilatkozatát a vizsgaidőszak végéig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtette.


3. Milyen esetben történik az államilag finanszírozott képzésből költségtérítéses képzésbe történő átsorolás?

A 2007-ben és ezt követően felvételt nyert hallgatókra vonatkozik az átsorolás. Átsorolás történhet költségtérítéses képzésbe, illetve költségtérítésesből államilag támogatott képzésbe. Az átsorolás a legutóbbi két aktív félév eredményei alapján történik. Aki a legutóbbi két aktív félévében nem teljesít összesen legalább 27 kreditet, csak költségtérítéses formában folytathatja tanulmányait. Amennyiben az adott szakon tanulók több mint 15%-a nem teljesíti a két félév alatt a 27 kreditet, ebben az esetben csak a hallgatók 15%-a kerül átsorolásra. A sorrend felállítása a kreditindex által mutatott eredmény alapján történik. Az átsorolás minden évben a tavaszi félév lezárása után, júliusban történik. A tavaszi félév vizsgaidőszaka folyamán a rendszer több automatikus üzenetben is figyelmeztet mindenkit, aki a szabályozás szerint érintett lehet ebben.

Az átsorolás alól mentesülnek a fogyatékkal élők, azok, akik az átsorolást érintő valamelyik félévükben Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanultak, és a kivételes tanulmányi renddel tanuló hallgatók.

Jogszabályi háttér:

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 55. § (1) (…) Ha a felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. E bekezdésben foglalt feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben a felsőoktatási intézmény államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóinak tizenöt százalékáig terjed.

HKR 132. §

Az államilag támogatott képzésről költségtérítéses képzésre történő átsorolás megvalósításához az egyes karokon belül a szabályzat mellékeltében leírtak szerint alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben elkülönült módon képzési áganként, illetve szakonként kell hallgatói csoportokat kialakítani. Az átsorolás azon hallgatókra vonatkozik, akik hallgatói jogviszonyukat 2007-ben – és ezt követően felmenő rendszerben – hozzák létre, illetve tanulmányaikat új szakon 2007 szeptemberétől – és ezt követően – kezdik meg. Nem tartoznak a szabályzat hatálya alá a 2007-ben szakos tanulmányaikat folytató, nem az Egyetemen megkezdő hallgatók.

(3) Az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe történő átsorolásban azon államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók vehetők figyelembe, akik két félév alatt nem teljesítettek legalább 27 kreditet. Az átsorolással érintett hallgatói kör az egyes csoporton belüli hallgatók tizenöt százalékáig terjedhet.


4. Hol kell az árvaellátással kapcsolatos papírokat intézni?

Az árvaellátással kapcsolatos nyomtatvány kitöltését a szakos tanulmányi előadótól ügyfélfogadási időben lehet kérvényezni.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.09.19.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Zenekultúra minor - felvételi meghallgatás!
2018. június 25-én, illetve 27-én. Részletek »
A kritika fogalma a XVII-XVIII. században
Az MTA-PTE "Kritikai Tanulmányok" Kutatócsoport és az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék konferenciája. Részletek »
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!