2018.05.28. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Pályázatok      »    Lezárt pályázatok éves bontásban      »    TÁMOP 4.2.1.B  
Pályázatok
  
   
   
   
   
   
 LEZÁRT PÁLYÁZATOK    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
.:  :.
   

Kultúrák közötti párbeszéd kutatási program


A 2010 szeptemberétől 2012. május 31-ig tartó projekt során olyan átfogó kutatási keretek kidolgozására került sor, amelyek – a kulturális érintkezés történeti és térbeli sokféleségére alapozva – a kultúrák közti interakciók gondolati, mentális változataitól a puszta nyelvi fordítás kultúraközi teljesítményéig terjednek. A projekt egyik kiemelt célja egy olyan új Kiválósági Kutató Központ létrehozása és működtetése, amely az Európai Parlament és Tanács humán- és társadalomtudományokra vonatkozó irányelvei mentén lehetővé teszi a témához kapcsolódó már részben elindult kutatások szorosabb intézményes nemzetközi (főleg európai) integrálódását, a kutatásokat nemzetköziesítését. Örömmel jelenthetjük, hogy az ELTE BTK-n a Doktori Kiválósági Központ megnyílt. Az Ifjúsági épület III. emeletén található új, a doktori képzés céljait szolgáló létesítményben egy iroda, két számítógépekkel felszerelt négy-négy személyes kutatói szoba, két PC-vel felszerelt vendégprofesszori szoba egy nagy és egy kisebb előadó áll rendelkezésre.

A projekt célkitűzéseinek megvalósításához elengedhetetlen a hazai és külföldi intézményekkel illetve szervezetekkel a kapcsolatok továbbfejlesztése, az egyes részkutatási területeken való kapcsolatok bővítése és kiépítése, valamint kapcsolatok létesítése külföldi és nemzetközi, tudományos tevékenységet végző intézetekkel. Ezeket a célokat segíti a „Európai Léptékkel a Tudásért” TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR pályázat „Kultúrák közötti párbeszéd” alprojektjének keretében működő több határidős pályázat.

A alábbi kategóriákban lehetett pályázni:

 1. Oktatói kiutazási támogatás: 1 vagy 2 hét

2. Hallgatói kiutazási és kinntartózkodási támogatás: 1, 2 vagy 3 hónap

3. Külföldi vendégelőadói támogatás: 1 vagy 2 hét

4. Külföldi vendéghallgatói támogatás: 1, 2 vagy 3 hónap

5. Oktatói többletfeladat doktori együttműködési-oktatási modul kidolgozására: 1 vagy 2 hónap

6. Konferencia támogatás

Kiemelkedő tudományos eredményének tekinthető, hogy Klement Judit a történelem elemi kutatási egységben működő posztdoktori ösztöndíjas kutató Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században. (Iparkodó Budapest.) Holnap Kiadó, Budapest, 2010. 164 oldal című kötetéért 2011. március 2-án megkapta az Akadémia Ifjúsági Díját és a Hanák Péter díjat. Fontos eredmény még a történelem elemi kutatási egységben működő doktorjelölt, Kovács Ákos András kötete.(Kovács Ákos András - Szűcs Zoltán Gábor (szerk.): Lelkek az Elisium mezején Szövegek a 18. századi magyar politikai kultúra tanulmányozásához. Atelier - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. 436 o.

Oktatóink és kutatóink a Kuratórium döntésének alapján 1 és 2 hetes külföldi kutató- és kapcsolatteremtő utazásokon vettek részt, ahol (egyéni kutatómunkájuk mellett) az intézmények közötti együttműködési lehetőségek előkészítésén és megteremtésén fáradoztak.

A régészet elemi kutatási egységből Borhy László professzor 2011. február 27. – 2011. március 6. között az Universidad de Zaragoza, Departamento de Ciencias de la Antigüedadon kutatott és tartott előadásokat. A világirodalom elemi kutatási egységből Dr. Orosz Magdolna egyetemi tanár a Humboldt Universität zu Berlin Institut für deutsche Literaturon kutatott és vett részt a Teil-Räume: Die Stadt als Bühne in Literatur, Film und Computerspiel című konferencián. A művészettörténet elemi egységet képviselve, 2011. február 14 - 19 Kelényi György professzor tárgyalt Bécsben, a Művészettörténeti Intézetben, a két doktori iskola jövőbeni együttműködéséről.

A történelem elemi kutatási egységből Klement Judit posztdoktori ösztöndíjas 2011. február 6-13 között a Freie Universität Berlin Geschichts- und Kulturwissenschaften Friedrich-Meineke-Institutban dolgozott. A magyar irodalom elemi kutatási egységből Sz. Molnár Szilvia posztdoktori ösztöndíjas 2011. február 10-24. között a Bécsi Egyetem, Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Finnugor Tanszékén folytatott kutatásokat.

Doktorandusz és doktorjelölt hallgatóink disszertációikat előkészítendő és az egyes doktori programok közötti együttműködési lehetőségeket megteremtendő 1-3 hónapos külföldi kutatóúton vettek részt. A történelem elemi kutatási egységből Tóth Péter András 2011. január 17. és március 17. között Münchenben, a Bayerische Staatsbibliotekben kutatott. A művészettörténet elemi kutatási egységből Balázs Kata doktorandusz ösztöndíját tölti Firenzében, az Egyetem Magyar Intézetében.

A TÁMOP pályázat támogatásával a BTK három professzort látott vendégül. A történelem elemi kutatási egységen belül Andrea Seidler, az Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft/Abteilung Finno-Ugristik, Universität Wien professzora tartott négy részből álló előadássorozatot. 2011. március 28-án A kultúra fogalom történeti változásairól, március 29-én a Kultúra és interkulturalitás témájáról, március 30-án a Kultúratudomány és történeti tudományok, március 31-én a Tér és idő fogalmak a kultúratudományokban címmel tartott előadást. Ugyancsak a történelem elemi kutatási egységen belül, a TÁMOP vendégprofesszori pályázat keretében került sor Martyn Rady, a londoni School of Slavonic and East European Studies és az University College London professzora előadásaira a Bölcsészettudományi Karon. 2011. február 18-án The Strengths of the Kingdom of Hungary on the Eve of Mohács, február 22-én The Hungarian Nobility and the Diet in the Jagello Period, február 23-án Lands and Communities in Late Medieval Hungary, február 25-én Custom and Law in Late Medieval Hungary címmel tartott előadást. Szintén a TÁMOP támogatásával, a világirodalom elemi kutatási egység vendégeként tartott előadásokat Lazar Fleishman, a Standford University professzora. 2011. április 4-én Paszternak és Majakovszkij korai költészete, április 5-én Paszternak Csornij bokal (1914) című írásának helye az orosz futurizmus irodalmi vitáiban, április 6-ám Paszternak korai költészetének poétikája (orosz nyelven), április 7-én Literature and the Cold War: The Peregrinations of Pasternak's Doctor Zhivago (angol nyelven), illetve április 8-án Leonid Pasternak and the Rise of Jewish Art in Early 20th Century címekkel tartott előadást.

A konferencia szervezések területére áttérve: a TÁMOP támogatásával Tverdota György és Szilágyi Zsófia (TÁMOP posztdoktori ösztöndíjas) az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és a Nyugat kora doktori program keretében, 2011. január 27-29-én, Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban „… a multat be kell vallani” címmel nemzetközi konferenciát szervezett, ahol Szilágyi Zsófia az egyik szekció elnöke is volt, s „Mint egy modern Julianus barát” (Móricz útjai „Szlovenszkóban” és „Ruszinszkóban” 1926 és 1930 között) címmel előadást is tartott. A konferencián 23 előadó vett részt Magyarországról, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Finnországból, Olaszországból.

Az MTA-ELTE Atelier, Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Kutatócsoport konferenciájára Az identitás történetének térbeli keretei címmel 2011. március 17-én kerül sor a Doktori Kiválósági Központban. Az „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” kutatóegyetemi projekt Kultúrák közötti párbeszéd alprojektjét négy kutató képviselte a konferencián. A Térképzetek szekcióban Klement Judit A budapesti vállalkozók helyi kötődései a 19. század végén, míg Sonkoly Gábor Pannonhalma jelenkori territorializációja címmel tartott előadást. A hatalom terei blokkban Kovács Ákos András "Politzia" és térhasználat a 18. században Magyarországon illetve Gyapay Marianna A Habsburg Birodalom egy (tér)képe. I. Ferenc osztrák császár utazása című előadására került sor.

A konferencián való részvételeket tekintve, Henri de Montety a történelem elemei kutatási egység posztdoktori ösztöndíjasa a Revue des Deux Mondes különszámáról (melyben több cikke is megjelent) tartott előadást Párizsban január 10-én, Michel Crépu-val, a folyóirat főszerkesztőjével. Csippán Péter, a régészeti elemi kutatási egység doktorjelöltje az Őskoros kutatók VII. összejövetelén, 2011.03. 16-18-án Százhalombattán tartott előadást Háztartások - Jelek - Lerágott csontok (Balatonkeresztúr - Réti-dűlő késő rézkori település háztartási egységeinek vizsgálata az archaeozoológiai leletanyag alapján) címmel. Szilágyi Zsófia a magyar irodalom elemi kutatási egység posztdoktori ösztöndíjasa az alábbi konferenciákon vett részt: „ez az író egy újat hoz” (Móricz Zsigmond: Csipkés Komárominé), „Csak a regény?”, a Beszélő folyóirat konferenciája, 2011. február 4-5., Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeumban.  2011. március 24-én Szilágyi Zsófia előadást tartott az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén „…bolond dolog az író élete / félig éli és félig üzlete” (Egy készülő Móricz-monográfiáról) címmel és konzultált a tanszék oktatóival, doktoranduszaival. Imrényi András doktorjelölt, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék tudományos segédmunkatársa a Magyar Nyelvtudományi Társaság (Magyar Nyelvi Szakosztály) felolvasóülésén Hálózatok a magyar mondatban címmel tartott előadást 2011. március 8-án. Wiesenmayer Anita Teodóra doktorjelölt (világirodalmi elemi kutatási egység) a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott előadást 2011 januárjában Words Embedded in Music - cases of covert intermediality (Zenébe ágyazott szavak: a rejtett medialitás esetei) címmel.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.01.16.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 május
H K Sz Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 ESEMÉNYEK   
DH Budapest 2018
Május 28-án kezdetét veszi az ELTE Bölcsészettudományi Karán az ELTE Digitális Bölcsészet Központja által szervezett négy napos nemzetközi konferencia. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Néderlandisztika diszciplináris minor
Tájékoztató a néderlandisztika minor szakirányról Részletek »
Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája
2018. június 7-én és 8-án kerül megrendezésre. Részletek »
Hallgatói ösztöndíj a Heilderbergi Egyetemre
A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 31. Részletek »
2. Művészetpedagógia Konferencia
A művészet és a tudomány megújuló világképe – fókuszban: a kreativitás fejlesztése és a zenei nevelés témakörben kerül megrendezésre a 2. ELTE Művészetpedagógiai Konferencia. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!