2018.04.23. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    PhD      »    KOMPLEX VIZSGA  
PhD
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Komplex vizsga


A komplex vizsga a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérését, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérését célozza. A komplex vizsgát nyilvánosan, háromtagú bizottság előtt kell letenni, melynek elnöke az ELTE egyetemi tanára, professor emeritusa, kutatóprofesszora vagy habilitált docense lehet, tagjai csak tudományos fokozattal rendelkező személyek lehetnek, és legalább egy tagja nem áll az ELTE-vel foglalkoztatási jogviszonyban. A komplex vizsgán a doktorandusz témavezetője jelen lehet, de a vizsgáztatásban és értékelésben nem vehet részt.

A komplex vizsgán az a szervezett doktori képzésben tanuló doktorandusz vehet részt, aki teljesítette a doktori program képzési tervében a képzési és kutatási szakaszra előírt tanulmányi és kutatási krediteket. A tanulmányi előmenetelt a kari hivatal ellenőrzi.

A komplex vizsgát vizsgaidőszakban kell megtartani. Utóvizsga szervezhető a téli vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan február 15-ig, tavaszi vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan a következő tanév szeptember 15-éig. Az egyes vizsgázókra vonatkozó elméleti témakörökről és a vizsgabizottságok összetételéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács dönt a doktori iskolák javaslata alapján.

A komplex vizsgát mint tantárgyat az adott félévben vizsgázni kívánó hallgatóknak a tárgyfelvételi időszakban fel kell vennie az elektronikus tanulmányi rendszerben. A téli vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év október 31-ig, a tavaszi vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év március 31-ig kell jelentkezni. (Pontos határidőket ld. a határidős feladatok jegyzékében.)

A komplex vizsgára való jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • jelentkezési lap és bizottsági előterjesztés komplex vizsgára (letölthető innen: http://www.btk.elte.hu/phd/urlapok
  • Magyar Tudományos Művek Tárából kinyomtatott publikációs jegyzék 
  • a tervezett disszertáció tárgyában készült, legalább két szerzői ív terjedelmű írásmű (egy nyomtatott és egy elektronikus példányban)
  • kutatási és disszertációs szakaszra vonatkozó kutatási terv
  • témavezető értékelése a hallgatónak a képzési és kutatási szakaszban mutatott teljesítményéről és állásfoglalása a komplex vizsgára bocsáthatóságról.

A jelentkezési dokumentációt a Doktori és Tudományszervezési Irodában Vörös Péternek kell leadni, két példányban. Az írásmű elektronikus változatát a voros.peter@btk.elte.hu elektronikus levélcímre kell elküldeni. Az email tárgyaként "komplex vizsga" megjelölést kérünk.

 A komplex vizsga részei:
  1. Elméleti rész – a vizsgázó elméleti felkészültségének felmérése

1.1   Fő témakör – a készülő doktori értekezés átfogó diszciplináris összefüggései (az egyes doktori iskolák által megadott témakörök letölthetők alább)

1.2    Mellék témakör – a vizsgára való jelentkezéskor kell meghatározni

  1. Disszertációs rész

A vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot, a készülő doktori értekezéséhez kapcsolódó kutatásai előrehaladását, illetve a jövőre vonatkozó kutatási tervét mutatja be előadás formájában. A vizsgarész értékelésekor a bizottság a benyújtott írásművet és a prezentációt együttesen értékeli.

A komplex vizsga elméleti tárgyaiból a vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság ötfokozatú osztályozással, a kutatási összefoglalót és az írásművet háromfokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt) minősítéssel értékeli. A komplex vizsga összesített eredményét a vizsgabizottság kétfokozatú minősítéssel (megfelelt/nem megfelelt) értékeli.

Ha a vizsgázó a komplex vizsga elméleti tárgyai valamelyikére (vagy mindkettőre) elégtelen osztályzatot kap, e tárgy(ak)ból ugyanabban a vizsgaidőszakban, az utóvizsgára kijelölt napon utóvizsgát tehet.

A komplex vizsga nem megfelelt disszertációs része utóvizsgán nem javítható.

Különleges méltánylást érdemlő személyes körülményekre hivatkozva kérvényezhető a komplex vizsga elhalasztása az adott vizsgaidőszakon belül. Ebben az esetben az utóvizsga időszakban is kijelölhető a komplex vizsga napja.

Annak a hallgatónak, aki a negyedik félév végén (akár az utóvizsga időszakban) nem tesz sikeres komplex vizsgát, vagy (megismételt) komplex vizsgája sikertelen, megszűnik a hallgatói jogviszonya.

Filozófiatudományi Doktori Iskola

Komplex vizsga a Filozófiatudományi Doktori Iskolában

Irodalomtudományi Doktori Iskola

Komplex vizsga az Irodalomtudományi Doktori Iskolában  | Irodalomtudományi Doktori Iskola - fő kérdéskörök

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Komplex vizsga a Nyelvtudományi Doktori Iskolában

Történelemtudományi Doktori Iskola

Történelemtudományi Doktori Iskola - fő kérdéskörök

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2018.03.12.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 április
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 ESEMÉNYEK   
Sirató az elveszett földért​
A Katalán Könyvtár 15. kötetének bemutatója Részletek »
Lett–magyar kulturális kapcsolatok
Dr. philol. Venta Kocere, a Lett Egyetem Tudományos Könyvtára igazgatójának előadása.
Részletek »
Lesen, Lernen, Kooperieren
Nemzetközi konferencia a Germanisztikai Intézet szervezésében. Részletek »
A hang világnapja
Hogyan működik? A zöngeképzésről érthetően című előadás. Részletek »
DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely bemutatója
Nyelvtan című átfogó magyar grammatikáról műhelybeszélgetést tart. Részletek »
Beszélgetés Hölvényi György európai parlamenti képviselővel
A vallásközi párbeszéd az Európai Parlament szemszögéből. Részletek »
Kathrin Winter előadása
The world as cheese and representation című előadása, a Latin Tanszék szervezésében. Részletek »
Új utak a bölcsészettudományban
Három professzor három földrészről, előadásaikban mégis hasonló kihívásokról esik szó. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
Trefort-kert Alapítvány 1%
A Trefort-kert Alapítvány az SzJA 1 %-ának gyűjtésével immár nyolcadik éve támogatja a Bölcsészkaron folyó oktatási, kutatási és kulturális tevékenységet. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!