2018.07.21. szombat   
.: Home :.    »    Menü      »    PhD      »    KOMPLEX VIZSGA  
PhD
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Komplex vizsga


A komplex vizsga a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérését, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérését célozza. A komplex vizsgát nyilvánosan, háromtagú bizottság előtt kell letenni, melynek elnöke az ELTE egyetemi tanára, professor emeritusa, kutatóprofesszora vagy habilitált docense lehet, tagjai csak tudományos fokozattal rendelkező személyek lehetnek, és legalább egy tagja nem áll az ELTE-vel foglalkoztatási jogviszonyban. A komplex vizsgán a doktorandusz témavezetője jelen lehet, de a vizsgáztatásban és értékelésben nem vehet részt.

A komplex vizsgán az a szervezett doktori képzésben tanuló doktorandusz vehet részt, aki teljesítette a doktori program képzési tervében a képzési és kutatási szakaszra előírt tanulmányi és kutatási krediteket. A tanulmányi előmenetelt a kari hivatal ellenőrzi.

A komplex vizsgát vizsgaidőszakban kell megtartani. Utóvizsga szervezhető a téli vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan február 15-ig, tavaszi vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan a következő tanév szeptember 15-éig. Az egyes vizsgázókra vonatkozó elméleti témakörökről és a vizsgabizottságok összetételéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács dönt a doktori iskolák javaslata alapján. A komplex vizsgát a doktori iskolák (a doktori iskolai titkárok közreműködésével) szervezik és hirdetik meg az elektronikus tanulmányi rendszerben.

A komplex vizsgát mint tantárgyat az adott félévben vizsgázni kívánó hallgatóknak a tárgyfelvételi időszakban fel kell vennie az elektronikus tanulmányi rendszerben. A téli vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év október 31-ig, a tavaszi vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év március 31-ig kell jelentkezni. (Pontos határidőket ld. a határidős feladatok jegyzékében.)

A komplex vizsgára való jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • jelentkezési lap és bizottsági előterjesztés komplex vizsgára (letölthető innen: http://www.btk.elte.hu/phd/urlapok
  • Magyar Tudományos Művek Tárából kinyomtatott publikációs jegyzék 
  • a tervezett disszertáció tárgyában készült, legalább két szerzői ív terjedelmű írásmű (egy nyomtatott és egy elektronikus példányban)
  • kutatási és disszertációs szakaszra vonatkozó kutatási terv
  • témavezető értékelése a hallgatónak a képzési és kutatási szakaszban mutatott teljesítményéről és állásfoglalása a komplex vizsgára bocsáthatóságról.

A jelentkezési dokumentációt a Doktori és Tudományszervezési Irodában Vörös Péternek kell leadni, két példányban. Az írásmű elektronikus változatát a voros.peter@btk.elte.hu elektronikus levélcímre kell elküldeni. Az email tárgyaként "komplex vizsga" megjelölést kérünk.

 A komplex vizsga részei:
  1. Elméleti rész – a vizsgázó elméleti felkészültségének felmérése

1.1   Fő témakör – a készülő doktori értekezés átfogó diszciplináris összefüggései (az egyes doktori iskolák által megadott témakörök letölthetők alább)

1.2    Mellék témakör – a vizsgára való jelentkezéskor kell meghatározni

  1. Disszertációs rész

A vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot, a készülő doktori értekezéséhez kapcsolódó kutatásai előrehaladását, illetve a jövőre vonatkozó kutatási tervét mutatja be előadás formájában. A vizsgarész értékelésekor a bizottság a benyújtott írásművet és a prezentációt együttesen értékeli.

A komplex vizsga elméleti tárgyaiból a vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság ötfokozatú osztályozással, a kutatási összefoglalót és az írásművet háromfokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt) minősítéssel értékeli. A komplex vizsga összesített eredményét a vizsgabizottság kétfokozatú minősítéssel (megfelelt/nem megfelelt) értékeli.

Ha a vizsgázó a komplex vizsga elméleti tárgyai valamelyikére (vagy mindkettőre) elégtelen osztályzatot kap, e tárgy(ak)ból ugyanabban a vizsgaidőszakban, az utóvizsgára kijelölt napon utóvizsgát tehet.

A komplex vizsga nem megfelelt disszertációs része utóvizsgán nem javítható.

Különleges méltánylást érdemlő személyes körülményekre hivatkozva kérvényezhető a komplex vizsga elhalasztása az adott vizsgaidőszakon belül. Ebben az esetben az utóvizsga időszakban is kijelölhető a komplex vizsga napja.

Annak a hallgatónak, aki a negyedik félév végén (akár az utóvizsga időszakban) nem tesz sikeres komplex vizsgát, vagy (megismételt) komplex vizsgája sikertelen, megszűnik a hallgatói jogviszonya.

Filozófiatudományi Doktori Iskola

Komplex vizsga a Filozófiatudományi Doktori Iskolában

Irodalomtudományi Doktori Iskola

Komplex vizsga az Irodalomtudományi Doktori Iskolában  | Irodalomtudományi Doktori Iskola - fő kérdéskörök

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Komplex vizsga a Nyelvtudományi Doktori Iskolában

Történelemtudományi Doktori Iskola

Történelemtudományi Doktori Iskola - fő kérdéskörök

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2018.05.22.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 július
H K Sz Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 ESEMÉNYEK   
Az I. évfolyam francia minor szak írásbeli szintfelmérőjére
Az I. évfolyam francia minor szak írásbeli szintfelmérőjére 2018. szeptember 3-án, hétfőn 10 órakor kerül sor.
Részletek »
Portugál minor tájékoztató
A portugál minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos, portugál nyelvtudással nem rendelkező ELTE hallgató választhatja. Részletek »
Spanyol minoros szintfelmérő
A Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék a 2018/2019-es tanévre is hirdet minoros szintfelmérő beszélgetést. Részletek »
Év digitális bölcsészeti szakdolgozata pályázat eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre 2018. június 28-án került sor. Részletek »
Az Év Oroszdolgozata - Pályázati-felhívás
Az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért keresi 2018 legjobb orosz témájú tudományos dolgozatát. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!