2018.06.18. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Aktuális      »    IN MEMORIAM  
Aktuális
  
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Bárczi Ildikó(1959–2009)

Óhatatlanul jelentéktelenné zsugorodik a világi búcsúztatás egy vallási szertartás után. A gyászmise, az egyházi temetés mélyebb és nagyobb dolgokat érint, mint a halott pályafutásának története. Ott már arról van szó, hogy mi lesz ezután.

Most, amikor az egyetemi Tanszék, Intézet és Kar nevében búcsút veszek Bárczi Ildikótól, nem a testéből eltávozott lélekkel, de nem is evilági életrajzával foglalkozom, hanem azzal, ami világi szempontból is halhatatlannak tekinthető ebből a nagyszerű életből. Azzal, ami nem romlandó belőle, miként a test: Bárczi Ildikó szellemi hagyatékával.

Azzal vigasztalom magamat is, Önöket is, hogy a tudós szelleme, ahogy Petrarca tanítja, közöttünk marad. Bárczi Ildikó igazi tudós volt, és bármily fiatalon, 50 éves kora előtt ragadta el közülünk a halál, olyan jelentékeny tudományos életművet hagyott ránk, mely nemcsak terjedelmileg, hanem gondolatanyagában is súlyos. A rendelkezésemre álló percben csak az életmű merész korszerűségére hívom fel a figyelmet.

Bárczi Ildikó műve jó példa arra a nietzschei követelményre, hogy a jó filológus a múlt tanulmányozásával a saját korának kérdéseire akar feleletet találni. Megfordítva is igaz: a múlt megértéséhez épp az visz közel, ha megértjük a saját korunkat. Vita magistra historiae.

Michelet és Burckhardt óta a reneszánsz fogalma alaposan megváltozott. Azt, hogy olasz humanisták fölfedezték az elsüllyedt ókori műveltséget, ma már csak az egyik tényezőnek tekintjük. Azt is mellé tesszük, hogy az emberiség megalapozott tudásra tett szert a Földgolyó felszínéről és közvetlen környezetéről, a Naprendszerről. Azt is, hogy elterjedt a könyvnyomtatás, létrejöttek a szabadon látogatható óriáskönyvtárak, és általánossá váltak a magánkönyvtárak. Azt is, hogy a 16. századi művelődésben roppant hatékonyan közvetített eszmerendszerek csatája zajlott. A mai ember a reneszánsz kort akár úgy is láthatja, mint az előző információrobbanás korát.

Bárczi Ildikónak a közelmúltban megjelent hatalmas monográfiája, az Ars compilandi feltárja a prédikációszerzés ama későközépkori és korareneszánsz műfogásait, amelyeket csak a következő információs forradalom, a mi korunk felől nézve lehetett felismerni. Művét a szerző az ELTE reneszánszkutató és bölcsészinformatikai műhelyeinek tagjaként alkotta meg. A jelenkor (vagyis az internetes szövegkritikai kiadások készítésének tapasztalata) felől nézte és értette meg a 15–16. század fordulójának információkezelési eljárásait, miközben a régi módszereket a maga mai feladatainak megoldásában hasznosította.

A 15. századi alkotó értelmiségiek egyháziak voltak. Sokuknak állandó munkát jelentett a prédikációk készítése. Bárczi Ildikó úgy találta, hogy a prédikácószerzők alapjában nem lineárisan olvasható könyveket, nem olvasmányokat, hanem afféle – mai szóval – adatbázisokat, gazdagon és hierarchikusan tárgymutatózott segédeszközöket használtak munkájuk során. Amire nem mutatott a tabula, az a prédikációszerző számára alig létezett. Művében Bárczi Ildikó működtethetővé tette, nagy mélységig feltárta a későközépkori-korareneszánsz szerző virtuális könyvtárát, felfedezte szövegalkotó eljárásait, amelyek meglepően emlékeztetnek a mi mai szövegkezelési módszereinkre.

Az ifjúságnak Bárczi Ildikó arra is példát mutatott, hogy a (tudományágunkban még mindig észlelhető) nemzeti bezárkózás rossz út. Magyar irodalomtörténeti eredményeit nemcsak itthon publikálta. Tavaly egy nagy tanulmánya például francia nyelven, egy kiváló ferences folyóiratban jelent meg.

Ennyi volna hát a vigasztalás. A test elporlad, a lélek eltávozik, a szellem azonban velünk marad. Ez a tudós jutalma.

Csakhogy nem hat a gyógyszer. Nem hat a vigasztalás. Hiányzik Ildikó.

...

Hiába próbáljuk megvigasztalni magunkat, nem fog menni. Ami történt, nem fér bele a fejünkbe. Ahogy József Attila mondja:

...érthetetlen,
hogy mindig így lesz ezután.

 

Horváth Iván beszéde Bárczi Ildikó sírjánál


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2012.05.30.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Hebraisztika és judaisztika minor tájékoztató
2018. június 19-én, kedden 14 órakor. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Oktatásmódszertani képzések
Az interaktív tábla alkalmazásának módszertani lehetőségei és a Digitális szövegfeldolgozási technikák és alkalmazások témakörében. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Néderlandisztika diszciplináris minor
Tájékoztató a néderlandisztika minor szakirányról Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!