2017.06.24. szombat   
.: Home :.    »    Menü  
  
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
.: :.
   

BEIRATKOZÁSI INFORMÁCIÓK A 2016/17. TANÉVRE ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSRE VALAMINT TANÁRKÉPZÉSRE FELVETT HALLGATÓK SZÁMÁRA


TÁJÉKOZTATÓ A PÓTBEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN

A BTK Tanulmányi Hivatala pótbeiratkozást szervez a pótfelvételi eljárás keretében felvételt nyert hallgatók számára.


A pótbeiratkozás ideje: 2016. augusztus 30. 900 -1200 valamint 1300 - 1600

A pótbeiratkozás helyszíne: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A épület fsz. 14, 16, 17. 
A külföldi valamint a kettős állampolgárságú hallgatók az A épület fsz. 30. irodájában tudnak beiratkozni.

Kérjük, hogy a pótbeiratkozásra az alábbi, beiratkozási tájékoztatóban megadott okmányokat és dokumentumokat, illetve azok olvasható fénymásolatait hozza magával.

DÉKÁNI ÉS FŐIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐLEVELEK

Kedves Bölcsészhallgató!

Köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Gratulálunk sikeres felvételijéhez és kívánjuk, hogy a Karunkon folytatott tanulmányai során szellemi és emberi értékekkel tovább gazdagodjék!

Az alábbi köszöntőlevelekben adott tájékoztatással kívánjuk segíteni a Kar életébe való bekapcsolódását.

 • Dékáni köszöntőlevél (BA hallgatóknak)
 • Dékáni köszöntőlevél (MA hallgatóknak)
 • Főigazgatói köszöntő (osztatlan tanárképzésre felvett hallgatóknak)
 • A BEIRATKOZÁS FOLYAMATA

  Kedves Hallgató!

  Felhívjuk figyelmét, hogy a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely két lépésből áll.

  1. Elektronikus beiratkozás a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben:

  • személyes adatainak egyeztetése (kérjük, ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különös tekintettel a személyi igazolványszámát, állandó lakcímét, adóazonosító jelét, bankszámlaszámát, TAJ-számát valamint telefonos és emailes elérhetőségét.)
  • a Beiratkozás 2016 pdf nyomtatása a Neptunból

  2. Személyes beiratkozás a Tanulmányi Hivatalban

  • A beiratkozás csak a kari honlapon megadott napokon és időpontokban lehetséges, pótbeiratkozásra időpontot nem tudunk biztosítani. Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson részt vegyen. Akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben szabályos, két tanú által is aláírt meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványt megtalálhatja a btk.elte.hu - Ügyfélkapu/Űrlapok menüpont alatt. 

  A Kari Esélyegyenlőségi Bizottság a beiratkozások ideje alatt fogadóórát tart a speciális szükségletű hallgatók számára az A épület fszt. 46. irodájában. Az Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatója elérhető a http://www.btk.elte.hu/beiratkozas oldalon.  Tájékoztatjuk, hogy a speciális szükségletű hallgatók elektronikus űrlapot tölthetnek ki a Neptunban, ami azonban nem pótolja a fszt. 46. irodában történő személyes regisztrációt és az eredeti szakorvosi igazolások bemutatását.

  A SZEMÉLYES BEIRATKOZÁSON KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA:

  Felhívjuk figyelmét, hogy az alább felsoroltakból akár egyetlen hiányzó dokumentum esetén beiratkozni nem lehet!

  1. A NEPTUNBÓL ki kell nyomtatnia, alá kell írnia és a beiratkozásra magával kell hoznia a „Beiratkozás 2016” c. dokumentumot, amely az alábbi nyomtatványokat tartalmazza:

  • beiratkozási lap (intézményi és hallgatói példány)
  • az adatkezelési nyilatkozat
  • az állami támogatásban felhasznált félévekről szóló nyilatkozat
  • az Alumni tagsággal kapcsolatos jelentkezési lap.
  2. További kötelező dokumentumok: személyi iratok és a felvételi eljárásban benyújtott dokumentumok olvasható fénymásolata az eredeti példányok bemutatása mellett:
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya 
  • 1 db igazolványkép
  • adóazonosító kártya 
  • igazolás a saját névre szóló lakossági folyószámlaszámról

  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben még nem rendelkezik adószámmal vagy bankszámlaszámmal, úgy azok intézéséről még a beiratkozás napja előtt kell gondoskodnia.

  • TAJ-kártya
  • megítélt többletpontot igazoló dokumentum
  • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) vagy annak közjegyző által hitelesített másolata(i), valamint egy arról készült olvasható fénymásolat
  • külföldi állampolgárságú hallgató esetén útlevél és tartózkodási engedély
  • ALAPKÉPZÉSEN: érettségi bizonyítvány és középiskolai bizonyítvány
  • MESTERKÉPZÉSEN: felsőfokú oklevél
  • A speciális szükségletű hallgatóktól kérnénk, hogy szíveskedjenek behozni a speciális szükségletet igazoló eredeti szakorvosi igazolásaikat és azok olvasható fénymásolatát. 

  Amennyiben tanulmányait nem 2016 szeptemberében kívánja megkezdeni, akkor is be kell iratkoznia mind a Neptun tanulmányi rendszerben, mind személyesen a Tanulmányi Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását csak a Neptunban kell bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt.

  A beiratkozás elmulasztása esetén csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet a tanulmányokat megkezdeni.

  ALAP-, MESTER- ÉS TANÁRKÉPZÉSRE FELVETTEK IRATKOZTATÁSI RENDJE

  KÉPZÉSI FORMA

  TAGOZAT

  SZAK, SZAKPÁR

  IDŐPONT

  alap

   nappali

  anglisztika

  2016. augusztus 23., kedd délelőtt

  alap

   nappali

  romanisztika (minden szakirány)

  alap

   nappali

  szlavisztika (minden szakirány)

  alap

   nappali

  germanisztika (minden szakirány)

  2016. augusztus 23., kedd délután

  alap

   nappali

  magyar

  alap

   nappali

  szabad bölcsészet

  alap

   nappali

  kommunikáció és médiatudomány

  2016. augusztus 24., szerda délelőtt

  alap

   nappali

  néprajz

  alap

   nappali

  ókori nyelvek és kultúrák (minden szakirány)

  alap

   nappali

  történelem

  alap

   nappali

  történelem (régészet)

  mester

  nappali és levelező

  diszciplináris és interdiszciplináris 
  (nem tanári) mesterképzési szakok

  2016. augusztus 24., szerda délután

  alap

  nappali és levelező

  ének-zene

  2016. augusztus 25., csütörtök délelőtt

  alap

   nappali

  keleti nyelvek és kultúrák (minden szakirány)

  alap

  nappali és levelező

  informatikus-könyvtáros

  mester

  nappali és levelező

  tanári

  2016. augusztus 25., csütörtök délután

  osztatlan

   nappali

  tanári

  *

  Sorszámhúzás érkezési sorrendben a bejáratnál elhelyezett automatánál.

  Sorszámhúzásra a délelőttre beosztott hallgatóknak 8:00-10:00-ig, a délutánra beosztott hallgatóknak 13:00-15.00-ig van lehetőségük.

  Helye: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, ELTE BTK „A” épület Kari Tanácsterem

  Felhívjuk figyelmét, hogy hosszabb várakozási idő előfordulhat!


  SZAKOS TÁJÉKOZTATÓK ÉS KÖNYVTÁRI BEIRATKOZÁS

  ALAPKÉPZÉS (BA)

  Az intézetek és a tanszékek a kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködésben 2016. szeptember 5-én 10 órai kezdettel külön szakos tájékoztatót tartanak. A tájékoztatón nélkülözhetetlen információkat adnak majd a szakos követelményekről és segítik az egyetemi életben való eligazodásban. Ezért megjelenésére feltétlenül számítunk. A szakos tájékoztató részleteiről a http://btkhok.elte.hu/ oldalon tájékozódhat.

  A klasszika-filológia alapszakra felvett hallgatók latin nyelvi kritériumvizsgát kötelesek írni a regisztrációs héten. Vizsgaidőpont: 2016. szeptember 8. (csütörtök) 15:00 óra, helyszíne: F épület 218-as terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F épület 218.)

   

  MESTERKÉPZÉS (MA)

  Felhívjuk figyelmét, hogy csak a fordító és tolmács mesterképzési szakra felvett hallgatók részére szervezünk szakos tájékoztatót, amelyre 2016. szeptember 6-án 15 órakor kerül sor. Helyszín: F épület Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F épület).

   

  OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

  Az intézetek és a tanszékek a kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködésben 2016. szeptember 5-én 10 órai kezdettel külön szakos tájékoztatót tartanak. A tájékoztatón nélkülözhetetlen információkat adnak majd a szakos követelményekről és segítik az egyetemi életben való eligazodásban. A tájékoztató részleteiről a http://btkhok.elte.hu/ oldalon tájékozódhat.


  A KÖNYVTÁRI BEIRATKOZÁSI NAP 

  A Könyvtári nap 2016. szeptember 13-án 10 órától lesz a Trefort kertben.


  TÁJÉKOZTATÁS AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE FELVETT HALLGATÓK SZÁMÁRA

  Azon osztatlan tanárszakos hallgatók, akiknek egyik  tanári szakjuk a latin, kritériumvizsgát kötelesek tenni a regisztrációs hét folyamán.

  A latinszakos hallgatók kritériumvizsgájának adatai:
  Időpont: 2016. szeptember 8. (csütörtök) 1500 óra
  Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F épület 218.

  Felhívjuk figyelmét, hogy minden hallgatónak, akinek a szakpárjából az egyik szak természettudományos szak, úgynevezett kritériumdolgozatot kell írnia, amelyet a Természettudományi Kar Tanulmányi Hivatala szervez.  A kritériumdolgozattal kapcsolatos részletes tájékoztatást a TTK kari honlapján teszik közzé.


  TÁJÉKOZTATÁS A TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE FELVETT HALLGATÓK SZÁMÁRA

  A tanári mesterszakos hallgatók a PPK Tanulmányi Hivatalának honlapján (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/) találnak tájékoztatást a képzés szerkezetével, sajátosságaival és legfontosabb mérföldköveivel kapcsolatban.

  TÁJÉKOZTATÓ A PLÁGIUM VÉTSÉGÉRŐL

  Kérjük, hogy a beiratkozás előtt szíveskedjenek elolvasni az alábbi dokumentumot:

  Plágiumtájékoztató

  .:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.08.26.      :.
  .: facebook :..: iwiw :.
   ESEMÉNYNAPTÁR   
  2017 június
  H K Sz Cs P Sz V
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
   ESEMÉNYEK   
  Keresik 2017 legjobb oroszdolgozatát
  Az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért keresi 2017 legjobb, orosz témájú tudományos dolgozatát két kategóriában. Részletek »
  III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencia
  Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetében működő forráskutató műhely a forráskutatással, forráskiadással foglalkozó szakemberek egyedi találkozóját rendezi meg 2017. november 16-17-én, amelyre június 15-ig várják az előadni kívánó kutatók jelentkezését. Részletek »
  Tájékoztató az ősszel induló portugál minorról
  A portugál minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos, portugál nyelvtudással nem rendelkező ELTE hallgató választhatja. Részletek »
   Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
    © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
  Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!