2018.03.20. kedd   
.: Home :.    »    Menü  
 
 
 
 
 
 
 
 
.: :.
   

Beiratkozási információk a 2017/18. tanévre alap- és mesterképzésre valamint tanárképzésre felvett hallgatók számára


Tisztelt Hallgatók!

A pótfelvételi eljárásban felvételt nyert hallgatóknak és azon általános felvételi eljárásban felvetteknek, akik 2017. augusztus 22-24. között akadályoztatásuk miatt nem tudtak megjelenni a beiratkozáson, a Tanulmányi Hivatal beiratkozást szervez az alábbi időpontban és helyszínen:

2017. augusztus 31-én 8:30-11:30 és 13:30-15:30 óra között, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. fszt. 14. 15. és 16. irodákban.

ELTE BTK Tanulmányi Hivatal
Kedves Bölcsészhallgató!

 

Köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Gratulálunk sikeres felvételijéhez és kívánjuk, hogy a Karunkon folytatott tanulmányai során szellemi és emberi értékekkel tovább gazdagodjék!

 

Az alábbi tájékoztató levelekben adott tájékoztatással kívánjuk segíteni a Kar életébe való bekapcsolódását.

A Tanulmányi Hivatal nyári nyitva tartásáról az alábbi helyen tájékozódhat: http://www.btk.elte.hu/Alias-352


DÉKÁNI ÉS FŐIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐLEVELEK

 • Dékáni köszöntő levél (BA hallgatóknak)
 • Dékáni köszöntő levél (MA hallgatóknak)
 • Főigazgatói köszöntő (osztatlan tanárszakos hallgatóknak)
 • Főigazgatói köszöntő (rövid ciklusú tanárképzésben részt vevő hallgatóknak)
 • A BEIRATKOZÁS FOLYAMATA

  A beiratkozásra vonatkozó információkat képzési hely szerint az alábbiakban olvashatja:

  A SZOMBATHELYI képzési helyű szakok esetében a beiratkozással kapcsolatos információk a Savaria Egyetemi Központ honlapján érhetők el.

  A BUDAPESTI KÉPZÉSI HELYŰ SZAKOK ESETÉBEN A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓKAT AZ ALÁBBIAKBAN OLVASHATJA:

  Kedves Hallgató!

  Felhívjuk a figyelmét, hogy a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amely két lépésből áll.

  1. Elektronikus beiratkozás a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben:

  • személyes adatainak egyeztetése (kérjük, ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különös tekintettel a személyi igazolványszámát, állandó lakcímét, adóazonosító jelét, bankszámlaszámát, TAJ-számát valamint telefonos és e-mailes elérhetőségét.)
  • a Beiratkozási lap nyomtatása a Neptunból (elérési útvonal: Információ menü/Általános nyomtatványok menüpontjából)

  2. Személyes beiratkozás a Tanulmányi Hivatalban

  A beiratkozás csak a kari honlapon megadott napokon és időpontokban lehetséges, pótbeiratkozásra időpontot nem tudunk biztosítani.

  Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson részt vegyen. Akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben szabályos, két tanú által is aláírt meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványt megtalálhatja a btk.elte.hu - Ügyfélkapu/Űrlapok menüpont alatt. 

  A Kari Esélyegyenlőségi Bizottság 2017. augusztus 22-24 között, 10 órától 16 óráig fogadóórát tart a speciális szükségletű hallgatók számára az „A” épület fszt. 46. irodájában. Az Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatója elérhető a http://www.btk.elte.hu/beiratkozas oldalon.  Tájékoztatjuk, hogy a speciális szükségletű hallgatók elektronikus űrlapot tölthetnek ki a Neptunban, ami azonban nem pótolja a fszt. 46. irodában történő személyes regisztrációt és az eredeti szakorvosi igazolások bemutatását.

  A SZEMÉLYES BEIRATKOZÁSON KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA:

  Felhívjuk figyelmét, hogy az alább felsoroltakból akár egyetlen hiányzó dokumentum esetén nem lehet beiratkozni!

  1. A NEPTUNBÓL ki kell nyomtatnia, alá kell írnia és a beiratkozásra magával kell hoznia a „Beiratkozási lap” c. dokumentumot, amely az alábbi nyomtatványokat tartalmazza:

  • beiratkozási lap (intézményi és hallgatói példány)
  • az adatkezelési nyilatkozat
  • az állami támogatásban felhasznált félévekről szóló nyilatkozat
  • az Alumni tagsággal kapcsolatos jelentkezési lap.

  2. További kötelező dokumentumok: személyi iratok és a felvételi eljárásban benyújtott dokumentumok olvasható fénymásolata az eredeti példányok bemutatása mellett:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya 
  • 1 db igazolványkép
  • adóazonosító kártya 
  • igazolás a saját névre szóló lakossági folyószámlaszámról

  Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben még nem rendelkezik adószámmal vagy bankszámlaszámmal, úgy azok intézéséről még a beiratkozás napja előtt kell gondoskodnia.

  • TAJ-kártya
  • megítélt többletpontot igazoló dokumentum
  • eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) vagy annak közjegyző által hitelesített másolata(i), valamint egy arról készült olvasható fénymásolat
  • külföldi állampolgárságú hallgató esetén útlevél és tartózkodási engedély


  • ALAPKÉPZÉSEN: érettségi bizonyítvány és középiskolai bizonyítvány (ez utóbbit abban az esetben, amennyiben felvételi pontszámában tanulmányi pontokat is számítottak.)
  • MESTERKÉPZÉSEN: felsőfokú oklevél
  • A speciális szükségletű hallgatóktól kérnénk, hogy szíveskedjenek behozni a speciális szükségletet igazoló eredeti szakorvosi igazolásaikat és azok olvasható fénymásolatát. 


  Amennyiben tanulmányait nem 2017 szeptemberében kívánja megkezdeni, akkor is be kell iratkoznia mind a Neptun tanulmányi rendszerben, mind személyesen a Tanulmányi Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását csak a Neptunban kell bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt.

  A beiratkozás elmulasztása esetén csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet a tanulmányokat megkezdeni.


  A BEIRATKOZÁS RENDJE:

  A hallgatókat az alábbi szakos beosztás szerint várjuk a beiratkozásra.

  KÉPZÉSI FORMA

  TAGOZAT

  SZAK, SZAKPÁR

  IDŐPONT

  alap

   nappali

  anglisztika

  2017. augusztus 22.,

  kedd délelőtt

  alap

   nappali

  romanisztika (minden szakirány)

  alap

   nappali

  szlavisztika (minden szakirány)

  alap

   nappali

  germanisztika (minden szakirány)

  2017. augusztus 22., kedd délután

  alap

   nappali

  magyar

  alap

   nappali

  szabad bölcsészet

  alap

   nappali

  kommunikáció és médiatudomány

  2017. augusztus 23., szerda délelőtt

  alap

   nappali

  néprajz

  alap

   nappali

  ókori nyelvek és kultúrák

  (minden szakirány)

  alap

   nappali

  történelem

  alap

   nappali

  régészet

  mester

  (nem tanári)

  nappali és levelező

  diszciplináris és interdiszciplináris 
  (nem tanári) mesterképzési szakok

  2017. augusztus 23., szerda délután

  alap

  nappali és levelező

  zenekultúra

  2017. augusztus 24., csütörtök délelőtt

  alap

   nappali

  keleti nyelvek és kultúrák (minden szakirány)

  alap

   nappali és levelező

  informatikus-könyvtáros

  tanári mester

   nappali és levelező

  tanári (rövid ciklusú tanári mesterképzések)

  2017. augusztus 24., csütörtök délután

  osztatlan tanári

   nappali

  tanári

  Sorszámhúzás: érkezési sorrendben (délelőtt: 8:00-tól 10:00-ig, délután: 13:00-tól 15:00-ig) a bejáratnál kihelyezett automatánál.

  A sorszámhúzás után előzetes tájékoztatást tartanak a Gombocz Zoltán teremben (fszt. 47.). Ezt követően a beiratkozás a Kari Tanácsteremben történik. A bejáratnál elhelyezett kijelzőn tudja nyomon követni a sorszámokat.

  Kérjük, számítson hosszabb várakozási időre! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!


  SZAKOS TÁJÉKOZTATÓK ÉS KÖNYVTÁRI BEIRATKOZÁS

  ALAPKÉPZÉS (BA)

  Az intézetek és a tanszékek a kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködésben 2017. szeptember 5-én 10 órai kezdettel külön szakos tájékoztatót tartanak az alapszakos hallgatók számára. A tájékoztatón nélkülözhetetlen információkat adnak majd a szakos követelményekről és segítik az egyetemi életben való eligazodásban. Ezért megjelenésére feltétlenül számítunk. A szakos tájékoztató részleteiről a Hallgatói Önkormányzat honlapján tájékozódhat.

  A klasszika-filológia alapszakra felvett hallgatók latin nyelvi kritériumvizsgát kötelesek írni a regisztrációs héten.

  Vizsgaidőpont: 2017. szeptember 7. (csütörtök) 15 óra

  Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F épület 218.

   

  MESTERKÉPZÉS (MA)

  Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak a fordító- és tolmács mesterképzési szakra felvett hallgatók részére szervezünk szakos tájékoztatót, amelyre 2017. szeptember 5. 12 órakor kerül sor. Helyszín: Múzeum krt. 4/ F épület Kerényi terem.

   

  OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

  Az intézetek és a tanszékek a kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködésben 2017. szeptember 5-én 10 órai kezdettel külön szakos tájékoztatót tartanak. A tájékoztatón nélkülözhetetlen információkat adnak majd a szakos követelményekről és segítik az egyetemi életben való eligazodásban. A szakos tájékoztató részleteiről a Hallgatói Önkormányzat honlapján tájékozódhat.


  IX. KÖNYVTÁRI NAP 

  A könyvtári nap 2017. szeptember 12-én 10 órától lesz a Trefort-kertben.


  TÁJÉKOZTATÁS AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE FELVETT HALLGATÓK SZÁMÁRA

  Azon osztatlan tanárszakos hallgatók, akiknek egyik  tanári szakjuk a latin, kritériumvizsgát kötelesek tenni a regisztrációs hét folyamán.

  Latin szakos hallgatók kritériumvizsgájának adatai:

  Vizsgaidőpont: 2017. szeptember 7. (csütörtök) 15 óra

  Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F épület 218.

   

  Felhívjuk figyelmét, hogy minden hallgatónak, akinek a szakpárjából az egyik szak természettudományos szak, úgynevezett kritériumdolgozatot kell írnia, amelyet a Természettudományi Kar Tanulmányi Hivatala szervez.  A kritériumdolgozattal kapcsolatos részletes tájékoztatást a TTK kari honlapján teszik közzé.

   

  TÁJÉKOZTATÓ A PLÁGIUM VÉTSÉGÉRŐL

  Kérjük, hogy a beiratkozás előtt szíveskedjenek elolvasni az alábbi dokumentumot:

  Plágium tájékoztató

  .:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.08.28.      :.
  .: facebook :..: iwiw :.
   ESEMÉNYNAPTÁR   
  2018 március
  H K Sz Cs P Sz V
  26 27 28 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
   ESEMÉNYEK   
  Doktori felvételi tájékoztató
  A Doktorandusz Önkormányzat és a Doktori és Tudományszervezési Iroda tájékoztatót tart a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Részletek »
  Könyvbemutató A Szláv és Balti Filológiai Intézet szervezésében
  A Szláv és Balti Filológiai Intézet
  2018. március 7-én, szerdán, délután 17 órai kezdettel tartja soron következő szlavisztikai könyvbemutatóját.
  Ezen a rendezvényen az intézet oktatói által írt, az utóbbi évben megjelent nyelvészeti és irodalmi tárgyú monográfiák, tankönyvek, valamint az itt szerkesztett tanulmánykötetek kerülnek rövid bemutatásra.
  Részletek »
  Egyetemi Anyanyelvi Napok
  Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete idén is megrendezi az Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN) elnevezésű nagy sikerű programsorozatot, amely 2018. február 28-a és március 2-a között lesz az ELTE BTK-n. Részletek »
  Márkusz László nagykövet előadása a vallás szerepéről a Nyugat-Balkánon
  Áttekintés a vallás nemzetépítésben és politikában játszott szerepéről a Nyugat-Balkánon. Részletek »
  Kulturális Örökség Tanulmányok - Múzeumi kurátori ismeretek specializáció
  2018 őszétől új "Múzeumi kurátori ismeretek" elnevezésű specializáció
  választható az Atelier Tanszék Kulturális Örökség Tanulmányok MA
  képzésén belül. Részletek »
  Campus Mundi ösztöndíj - felhívás
  Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Részletek »
  Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál - felhívás
  A fesztivál kiemelt célja, hogy a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére irányítsa a figyelmet, és lehetőséget teremtsen fiatal művészek bemutatkozására. Részletek »
   Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
    © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
  Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!