2018.06.20. szerda   
.: Home :.    »    Menü      »    Előadássorozatok      »    Conflict Zone Projekt  
   ELŐADÁSSOROZATOK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:  :.
   

A Conflict Zone Projekt részletes programja


2016 februárjában indult az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének májusig tartó kihelyezett programja, a Conflict Zone Projekt előadássorozat.

A Conflict Zone Projekt két párhuzamosan futó előadássorozatból áll. Az A hetek előadásai A közel-keleti konfliktus Budapesten, míg a B hetek előadásai a Magyarok idegenben – Magyarok Trianon és Európa határain belül címet viselik. A sorozatok külön tematika alapján épülnek fel, azonban a conflict zone fogalmát szem előtt tartva vizsgálják az adott témákat.

A komplementer előadássorozatok "A" hetei, A közel-keleti konfliktus Budapesten címmel a közel-keleti konfliktus kialakulását, és mint a jelen menekültügyi kérdések egyik kulcspontját veszik fókuszul. Ebben a szekcióban az előadók segítségével a conflict zone-t, mint hétköznapi valóságot mutatják be, valamint az európai kérdésekre a Közel-Keleten, mint kiindulóponton keresik a válaszokat.

A B hetek, Magyarok idegenben – Magyarok Trianon és Európa határain belül címmel a poszt-trianoni magyar politikai- és kulturális közeget igyekeznek feltérképezni, valamint bemutatni, miként is lett Trianon után mind a magyarországi és a külhoni életben conflict zone-á az együttélés és a magyar identitás egy román vagy szlovák kulturális közegben.

Szintén ebben a részlegben mutatják be a magyar elvándorlási folyamatokat Nyugat-Európába, valamint azok hatásait a magyarországi migrációs diskurzusra. Ezen aspektus vizsgálatához hozzátartozik a képzelt és megvalósult Nyugat kérdése, hogy miként lettek Kelet-Európa poszt-szocialista államai ütköző zónává elképzelt Nyugatuk és 1989 után a valósággá lett Nyugat képe között.

Az esemény létrehozója az ELTE Bölcsészettudományi Kar, a projekt alapítója: György Péter, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet vezetője, a projekt vezetője: Süveges Gréta.

Az előadók történészek, régészek, etnográfusok, politológusok, művészek, szociológusok, akik mind független szakmai érvek mentén mutatják be a minket körülvevő konfliktus zónák különböző rétegeit.

A Conflict Zone Projekt Facebook oldala, további elérhetőség: conflictzone2016@gmail.com.

 

Előadások:

2016. február 10.: 18.00

Conflict Zone Projekt „A”: Budapest felhelyezése a migrációs térképre

Az előadás a 2015-ös nyári menekültválságot, a konfliktus zónává válás média eseményét és reprezentációját mutatja be, valamint az internet globális folyamatokban játszott szerepét vizsgálja.

Előadók: Tóth Borbála (Maven Seven), Dagdelen Demet – médiakutatók

Előadást megnyitotta: György Péter, esztéta, médiakutató (ELTE BTK)

Felvétel

Képek

 

2016. február 17. szerda: 18.00

Conflict Zone Projekt „B”: Menekült ország

Az előadás a XIX-XX. századi erőteljes magyar migrációval/emigrációval foglalkozik. Az előadás fókusza a Trianon után menekültté lett felvidéki és erdélyi magyarok szerepe a 20. századi magyar politikában és irodalomban.

Előadó: Dr. Ablonczy Balázs (ELTE BTK)

Felvétel

Képek

 

2016. február 24. szerda: 18.00

Conflict Zone Projekt „A”: Minden kincs Palmyra sorsára jut?

Az előadás a közel-keleti konfliktus zóna mibenlétével és az ott folyó régészet és kutatások fenntarthatóságának kérdésével foglalkozik.

Előadók: Dr. Dezső Tamás (ELTE BTK), Dr. Major Balázs (PPKE BTK), Dr. Szombathy Zoltán (ELTE BTK)

Felvétel

Képek

 

2016. március 02. 18:00

Conflict Zone Projekt „B”: „Kultúracsinálás” Erdélyben

Négy beszélgető – egy közös pont: Erdély. A kerekasztal-beszélgetés során szó lesz a kétnyelvűségről, identitásokról, irodalom és politika viszonyáról.

Beszélgetők: Dr. Biczó Gábor, Láng Zsolt, Dr. Mihálycsa Erika. Moderátor: László Szabolcs

Felvétel

Képek

 

2016. március 09. 18:00

Conflict Zone Projekt „A”: A posztkoloniális államok kudarca I.

Az előadás a Közel-Kelet modern kori politikatörténetének áttekintését, a poszt-hidegháborús időszak vizsgálatát és a jelen események „történelmi rendbe” való illesztését tűzi ki célul.

Előadó: Dr. Csicsmann László, közgazdász

Felvétel

Képek

 

2016. március 18. 18:00

Conflict Zone Projekt „B”: Nemzeti újraegyesítés a határok fölött

A két egymást követő előadás ki fog térni a határon túli nemzetegyesítés gondolatára az 1990 utáni magyar politikában, az állampolgársági vitákra, állampolgárság és identitás-felfogás kapcsolatára. Valamint szó lesz az Erdély-autenticitás játszmáiról, az erdélyiesség stilizálásáról, népiesítéséről, valamint politikai eszközzé tételéről.

Előadók: Dr. Pogonyi Szabolcs, Dr. Vincze Kata Zsófia

Felvétel

Képek

 

2016. március 22. 18:00

Conflict Zone Projekt „A”: A posztkoloniális államok kudarca II.

A térség 'conflict zone' mibenlétének feltérképezése a poszt-kolonializmus koordináta rendszerében, valamint a konfliktus európai elterjedésének és annak vonatkozó társadalmi hatásainak vizsgálata. Reflektálás a párizsi és brüsszeli eseményekre, azok Európát érintő biztonságpolitikai jelentőségére. 

Előadó: Dr. Tálas Péter, történész, politológus

Felvétel

Képek

 

2016. március 30. 18:00

Conflict Zone Projekt „B”: Nyugatról keletre

Mit jelent a magyar elvándorlás? Van-e visszatérés? Ha igen, miért? Ha nem, miért? Milyen az európai konfliktus zóna nyugati felét megélni, valamint nyugatról a keleti térfelet szemlélni? Mit jelent ez a hétköznapokban Berlinben, Manchesterben vagy Poitiersben? A beszélgetők többek között ezekre a kérdésekre fognak válaszokat adni, elsősorban saját szemszögükből, szubjektíven, mégis közös pontként számon tartva nyugat-európai létüket.

Beszélgetők: Ribáry Márton, Szirmai Eszter, Takács Eszter. Moderátor: Dr. Müller Fruzsina

Felvétel

Képek

 

2016. április 07. 18:00

Conflict Zone Projekt „A”: Izrael és a mindennapok konfliktuszónája

Április első előadása Izraelt veszi alapul, a Közel-Kelet egyetlen nem muszlim többségű államát, ahol háborús zónáról kevésbé beszélhetünk, mintsem egy a hétköznapi életet mindenhogyan átható, a mindennapos szimbólumrendszert szigorúan meghatározó, jelenleg fizikailag is feszült helyzetről.

Előadók: Süveges Gréta, a Conflict Zone Projekt vezetője és Végh Roland, doktorandusz

Felvétel

Képek

 

2016. április 13. 18:00

Conflict Zone Projekt „B”: Jelentés a Duna túloldaláról: Felvidék

Kerekasztal-beszélgetés kétnyelvűségről, identitásokról, kultúra és politika viszonyáról.

Beszélgetők: Hégli Dusán és Szigeti László. Moderátor: Szarka László.

Felvétel

Képek

 

2016. április 20. 18:00

Conflict Zone Projekt „A”: Közel-Kelet a nyugati médiában

Téma a közel-keleti konfliktus média reprezentációja és feltérképezése, a konfliktus zóna nem konfliktus zónából való megítélése, interpretálása a nemzetközi sajtóban– fókuszban a nyugat-európai média és a menekültválság európai kapuja, Görögország.

Előadók: Balázs Gábor, Diseri Dóra, Fokasz Nikosz

Felvétel

Képek

 

2016. április 27. 18:00

Conflict Zone Projekt „B”: Beregszásztól Újvidékig

Vajdaság és Kárpátalja – kerekasztal-beszélgetés a Magyarországon talán kevésbé ismert poszt-trianoni kettős kultúrájú, identitású és kétnyelvű régióiból kultúráról, irodalomról, mindennapokról.

Beszélgetők: Fedinec Csilla, Losoncz Márk, Radics Viktória. Moderátor: Vataščin Péter.

Felvétel

Képek

 

2016. május 06.18:00

Conflict Zone Projekt záró előadás: Conflict/Contact Zone

A beszélgetés az elmúlt félév kiértékeléséről, amely egyszerre szolgál információként az előadásokat egészében, valamint csak részben követők számára. A kontaktus zóna fogalmát Szarka László vetette fel előadásában, ami egy olyan interpretációra adott lehetőséget, ami szerint a konfliktus és kontaktus nem ellentmondás, hanem olykor az érem mindkét oldala. 

Beszélgetők: György Péter, Krekó Péter, Krug Emília. Moderátor: Süveges Gréta.

Felvétel

Képek


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.05.25.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!