2018.03.19. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    MA      »    HIRDETMÉNYEK  
MA
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Tájékoztató a 2017/2018-as tanév ősz félévében záróvizsgázó hallgatók számára


TÁJÉKOZTATÓ

A 2017/2018-as TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN

ZÁRÓVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

Az alábbiakban tájékoztatom a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos praktikus tudnivalókról, valamint a záróvizsgázás előfeltételeiről és az oklevél megszerzésével összefüggő adminisztratív teendőkről. A záróvizsgák lebonyolítására 2018. január 3. és 2018. január 26. között kerül sor.

1. A szakdolgozat (diplomamunka) elkészítése és leadása

1.1.      Kérem, a szakdolgozat szakos tartalmi és formai követelményét gondosan ellenőrizze a honlapon a „Záróvizsga-követelmények szakonként” fejezet alatt.

Alapszakos hallgatókhttp://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga

Mesterszakos hallgatókhttp://www.btk.elte.hu/Alias-258

Régi rendszerű képzésben tanuló hallgatók: a tanszéken kell érdeklődni.

Kérem továbbá, ne feledkezzen meg a szakdolgozat online módon történő benyújtásáról sem, amennyiben ezt a szakos követelményben előírták. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus (CD) verziót a Tanszéken és nem a Tanulmányi Hivatalban kell leadni!

 

A szakdolgozat a képzési és kimeneti követelmények által előírt tartalmú, a tanulmányok lezárásakor írt dolgozat.

Segítségül a honlapon elhelyeztünk képzési szintenként szakdolgozati címlap mintákat. Alapszakos hallgatóknak a http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga az „Alaki követelmények” alatt bemutatott minta szerint kell a dolgozat külső és belső borítóját elkészíteni. A mesterszakos hallgatók a mintát a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 „Alaki követelmények” alatt találják. A régi rendszerű képzésben  végzett hallgatók a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 Alaki követelmények” alatt találják meg a szakdolgozati címlap mintákat.

1.2.      A szakdolgozat benyújtásának feltétele a kitöltött szerzőségi nyilatkozat és ahol a szakos követelmény előírja a témavezetői nyilatkozat csatolása. A szerzőségi nyilatkozat c. formanyomtatványt a http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga valamint a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 elérhetőségeken találja „Szerzőségi nyilatkozat” néven.

1.3.      A szakdolgozatok leadásának utolsó napja:  2017. november 15. szerda 16.00 óra, az ügyfélfogadás reggel 8 órakor kezdődik.

1.4.      A tanári mesterszakos hallgatók esetében a szakdolgozat tanulmány részének leadási határideje  2017. november 20. hétfő 16.00 óra. Felhívom figyelmét arra, hogy a szakdolgozatnak az eredetiségnyilatkozaton kívül az ún. konzultációs igazolást is tartalmaznia kell.

A tanári mesterszakos szakdolgozattal valamint a záróvizsgával kapcsolatban további információk a Pedagógiai és Pszichológia Kar honlapján közzétett eljárásrendekben (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulmanyi.pk.elte.hu/files/szakdolgozat_v2.1.pdf;https://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulmanyi.pk.elte.hu/files/zarovizsga_v2.0.pdf) érhetők el.

1.5.      Kérem, hogy a szakdolgozat leadásához a honlapon (http://www.btk.elte.hu/urlapok) megtalálható átvételi elismervényt kitöltve hozza magával.

2. Az oklevél mintalap tartalmi ellenőrzése és annak aláírása a szakos tanulmányi előadóknál történik ügyfélfogadási időben.

·    Amennyiben már rendelkezik abszolutóriummal, kérem, hogy az oklevél mintalap adatainak ellenőrzése és aláírása céljából  2017. december 1. és 15. között keresse fel tanulmányi előadóját.

·    Amennyiben még aktív hallgató, úgy a végbizonyítványhoz szükséges utolsó érdemjegy megszerzését követő félfogadási napon, de legkésőbb a záróvizsgát megelőzően három munkanappal kell a tanulmányi előadóját felkeresnie. Ebben az esetben a végbizonyítvány kiállításával egy időben kerül sor az oklevél mintalap adatainak ellenőrzésére és aláírására is.

3. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) bemutatása

Az oklevél mintalap aláírásakor be kell mutatnia az oklevél kiállításához szükséges eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(oka)t és azokról egy-egy fénymásolatot le kell adnia. Ahhoz, hogy a 2018. februárban 15-én tartandó diplomaosztó ünnepélyen oklevelét átvehesse, a nyelvvizsga bizonyítvány utólagos benyújtására legkésőbb 2018. január 26. napja áll rendelkezésre. A Tanulmányi Hivatal a záróvizsgákat követően osztja be a hallgatókat a diplomaosztó ünnepségre, február első hetében emailen küldjük ki az ünnepségre szóló meghívót.

 

4. Kredittúllépés, egyéb pénzügyi tartozás rendezése

Amennyiben bármilyen pénzügyi tartozása van, akkor azt az oklevél mintalap aláírásának napjáig a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül átutalással rendeznie kell. Az átutalással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a https://qter.elte.hu/Ugy.aspx/Penzugy linken talál választ, valamint a Tanulmányi Hivatalban Főgler László tanulmányi és költségtérítési referens tud segítséget adni.

5. Könyvtári tartozás rendezése

A könyvtár felé fennálló esetleges tartozását a záróvizsgát megelőző három munkanappal rendeznie kell. A rendezéséről szóló igazolást a személyes megjelenés alkalmával le kell adnia a tanulmányi előadójánál. A szükséges formanyomtatvány letölthető az alábbi elérhetőségről: http://www.btk.elte.hu/urlapok

A záróvizsga-beosztást a kari honlapon http://www.btk.elte.hu/Alias-345, http://www.btk.elte.hu/Alias-347  tesszük közzé a záróvizsga időszak kezdete előtt.

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a fentiekben leírt adminisztratív kötelezettségeinek a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget a Hallgatói Követelményrendszer 81. § (7) bekezdés szerint záróvizsgára nem bocsáthatjuk.

A Tanulmányi Hivatal nevében tanulmányainak befejezéséhez sok sikert kívánok!

Budapest, 2017. november 8.

dr. Tóth Ilona s.k.

hivatalvezető

 


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.11.08.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 március
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Doktori felvételi tájékoztató
A Doktorandusz Önkormányzat és a Doktori és Tudományszervezési Iroda tájékoztatót tart a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Részletek »
Könyvbemutató A Szláv és Balti Filológiai Intézet szervezésében
A Szláv és Balti Filológiai Intézet
2018. március 7-én, szerdán, délután 17 órai kezdettel tartja soron következő szlavisztikai könyvbemutatóját.
Ezen a rendezvényen az intézet oktatói által írt, az utóbbi évben megjelent nyelvészeti és irodalmi tárgyú monográfiák, tankönyvek, valamint az itt szerkesztett tanulmánykötetek kerülnek rövid bemutatásra.
Részletek »
Egyetemi Anyanyelvi Napok
Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete idén is megrendezi az Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN) elnevezésű nagy sikerű programsorozatot, amely 2018. február 28-a és március 2-a között lesz az ELTE BTK-n. Részletek »
Márkusz László nagykövet előadása a vallás szerepéről a Nyugat-Balkánon
Áttekintés a vallás nemzetépítésben és politikában játszott szerepéről a Nyugat-Balkánon. Részletek »
Kulturális Örökség Tanulmányok - Múzeumi kurátori ismeretek specializáció
2018 őszétől új "Múzeumi kurátori ismeretek" elnevezésű specializáció
választható az Atelier Tanszék Kulturális Örökség Tanulmányok MA
képzésén belül. Részletek »
Campus Mundi ösztöndíj - felhívás
Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Részletek »
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál - felhívás
A fesztivál kiemelt célja, hogy a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére irányítsa a figyelmet, és lehetőséget teremtsen fiatal művészek bemutatkozására. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!