www.btk.elte.hu"IMMOTA STABIT": 375 ÉV HAGYOMÁNYA, I.

„Minden más eszköznél előbbre valónak tűnt föl előttünk, hogy Tudományos Egyetem emeltessék, ahol a harcias nemzet lelkülete megszelídüljön és az egyházkormányzásra és az állam szolgálatára alkalmas emberek képeztessenek.” Pázmány Péter Esztergom bíboros érseke, egyetemünk Nagyszombatban 1635. május 12-én kelt alapítólevelében írja e sorokat. Az egyetem első kara a Bölcsészeti Kar (Facultas Philosophicae) volt, amely 1635. november 13-án ünnepélyes keretek között, szentmisével nyílt meg az alapító Pázmány Péter és egyházi, illetve világi méltóságok jelenlétében. Az egyetem a rend feloszlatásáig jezsuita rendi egyetem volt. Ezt a korszakot nevezzük nagyszombati korszaknak, mivel az egyetem székhelye az első 145 évben Nagyszombat volt.

"IMMOTA STABIT": 375 ÉV HAGYOMÁNYA, II.

A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után az érseki-jezsuita egyetem királyi egyetemmé vált. 1777-ben Budára, a királyi palotába költöztették, de a Mária Terézia által 1780 március 15-én kiadott új, királyi alapítólevelet (Diploma inaurugale) csak 1780 június 25-én, a budai királyi palota dísztermében hirdették ki. Az egyetem innen később Pestre költözött.

SEMPER PRIMA (MINDIG ELSŐ)

A Bölcsészettudományi Kar és vele egyetemünk nem csak Magyarország legrégebbi folyamatosan működő felsőoktatási intézménye, de a naprakész statisztikai adatok, az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a HVG-ben publikált országos ranglistája szerint is – a hallgatói és oktatói kiválóságának köszönhetően – a magyar felsőoktatás 168 rangsorolt karából az abszulút első helyet foglalja el a rangsorok megjelenésének első évétől, 2007-től kezdve a mai napig.

GONDOLATOK CAMPUSA

Bölcsészettudományi Kar a magyar felsőoktatás és Magyarország egyik leginspirálóbb közössége. Több mint 600 oktatónk és 8.000 hallgatónk szellemi interakciója biztosítja azt a közeget, amelyben „szabadon szárnyal a szellem”. Ez a közeg a humán tudomány jövőjének egyik záloga.

A KULTÚRA FELLEGVÁRA

Karunk a magyar humán tudományosság talán legmeghatározóbb szellemi műhelye. Nálunk végzett a Nyugat generációjának színe-java, például Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Hatvany Lajos, Juhász Gyula, Kuncz Aladár, Laczkó Géza, Osváth Ernő, Szabó Dezső, Tóth Árpád,  Dienes Valéria. Alumnuszaink — tanárként, kutatóként, szerkesztőként, íróként, költőként, s egyéb alkotóként — a kultúra és kultúraközvetítés számos területének, az írott és elektronikus médiának meghatározó alakjai.

Fenti képen a Karon végzett írók és költők arcképcsarnoka látható.

Első sor: Závada Pál, Spiró György, Lator László, Tandori Dezső, Kukorelly Endre, Kosztolányi Dezső, Kodály Zoltán, Karafiáth Orsolya, Kuncz Aladár

Második sor: Lőrincz L. László, Varró Dániel, Konrád György, Lázár Ervin, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Jókai Anna, Gyurkovics Tibor, Janikovszky Éva

Harmadik sor: Csukás István, Bereményi Géza, Csoóri Sándor, Bajza József, Bächer Iván, Babits Mihály, Petri György, Toldy Ferenc, Osvát Ernő

Negyedik sor: Szabó Lőrinc, Kosáry Domokos, Madách Imre, Grétsy László, Hankiss Elemér, Szabó Dezső, Rakovszky Zsuzsa, Sík Sándor, Dienes Valéria

ITT OTTHONRA TALÁLSZ

A Kar nem csak oktatóink és hallgatóink munkahelye, vagy éppen szellemi közössége, hanem olyan közeg, amely megteremti a „bölcsészléthez”, a gondolatok órák közötti megosztásához nélkülözhetetlen közösségi tereket, egyre szépülő és inspiráló környezetet, ahol mindenki kötetlen formában találkozhat társaival, ahol mindenki közösségi életet élhet, ahol mindenki második otthonra találhat. Reméljük a campusnak, mint közösségi térnek az élménye mindenkit elkísér életútján és szívet melengető emlékként él majd benne tovább.

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK

Az egyetem nem pusztán épített tér, mindinkább oktatók és hallgatók organikus együttese. Rendkívül meghatározó, hogy oktatók és hallgatók milyen közösséget alkotnak. Az egyetemi évek harmonikussá tételéhez a megfelelő közösségformálás, programszervezés elengedhetetlen. Ez a közösségformálás a Kar programjának egyik legfontosabb eleme, erejének egyik meghatározó forrása.

HATÁR AZ ÉG - A HŐSÖK KÖZÖTTÜNK ÉLNEK

A hősök közöttünk élnek. Hallgatóink és oktatóink nem csak a tudomány területén érnek el sikereket (hallgatóink kimagasló OTDK eredményessége mellett oktatóink nagyszámú szakmai ösztöndíjjal és kitüntetéssel gazdagítják Karunk hírnevét), de kimagasló teljesítményekre vagyunk képesek például a kulturális élet vagy éppen a sport területén is.
A képen a filozófia szakos Klein Dávid látható a Cho Oyu csúcsán (8201 m), háttérben a Mount Everesttel.