www.btk.elte.hu


Kreditátvételi eljárás


A hallgatóknak lehetősége van más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, illetve a hallgató saját doktori iskoláján vagy oktatási programján kívül szerzett képzési kreditek elismertetésére.
Ebben az esetben kreditbefogadási kérvényt kell benyújtani a Doktori és Tudományszervezési Irodába, melyet előzetesen a doktori program vezetője aláírásával ellenjegyzett. A kreditátviteli kérelmekről a Kari Doktori Kreditátviteli Tanács dönt.

A szervezett képzésben tanulmányokat folytató hallgató a képzési kreditek legfeljebb 30%-át gyűjtheti össze kreditátvitellel.

Az átvételi kérelem letölthető: 

Űrlapok doktori képzés