www.btk.elte.hu


Doktori védések 2017 ősz
Név Cím Időpont Helyszín

Török Róbert

A fűszer és gyarmatáru-kereskedelem története Budapesten Bölcsészettudományok/Történelemtudományok/Történelem segédtudományai

2017. szeptember 11. (hétfő) 15 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Székely Gábor

Reformátusok Kecskeméten a 16-18. században Bölcsészettudományok/Történelemtudományok/Kora újkori magyar történelem

2017. szeptember 13. (szerda) 14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Filus Erika

A kiskőrösi viselet. Az öltözködés változásának vizsgálata (19-20. század) Bölcsészettudományok/Történelemtudományok/Európai etnológia

2017. szeptember 14. (csütörtök) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Cúth Csaba

A nyelvhasználat szabályozása a csehszlovák és szlovák jogrendszerekben 1918 és 2011 között
Bölcsészeettudományok/Nyelvtudományok/Magyar nyelvészet

2017. szeptember 20.
(szerda)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Folmeg Márta

Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai?
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományok/Interkulturális nyelvészet

2017. szeptember 22.
(péntek)
10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem

Koczka Szilárd

Törvények a tudományos gyakorlatban. Egy ontológiai minimalista humeiánus megközelítés
Bölcsészettudományok/Filozófiatudományok/Analitikus filozófia

2017. szeptember 26.
(kedd)
15:30

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Pachné Heltai Borbála Éva

Nyelvcsere és szezonális migráció egy többnyelvű magyarországi közösségben: Nyelvi gyakorlatok, ideológiák és kommodifikáció társadalmi folyamatok nexusában
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományok/Magyar nyelvészet

2017. szeptember 27.
(szerda)
10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem

Tóth Piroska Anna

Kortárs városi gyermekfolklór. "Elmélet" és "gyakorlat" a budai gyermekek játék- és szöveghasználatában
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományok/Magyar és összehasonlító folklorisztika

2017. szeptember 27.
(szerda)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Szenczi Eszter Zsófia

Thematic Shifts in Twentieth- and Twenty-First-Century Metis Life-Writings Bölcsészettudományok / Irodalom- és kultúratudományok / Angol-amerikai irodalom

2017. október 6. (péntek) 16 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Smirnov Ivan

ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ В ПРОЦЕССЕ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ АНТРОПОНИМОВ)
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományok/Szlavisztika

2017. október 17.
(kedd)
12 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Körösfői Zsolt

Az erdélyi Marosszentanna-kultúra Bölcsészettudományok/Történelemtudományok/Régészet

2017. október 20. (péntek) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. emelet 115-117. (Szekfű Gyula Könyvtár)

Müllerné Lovas Krisztina

A márciusi ifjak nemzedékének emlékezete a március 15-i ünnepségek tükrében. Március 15-e és április 11-e megünneplése 1849-1898 között (kitekintéssel 1918-ig) Bölcsészettudományok/Történelemtudományok/19. századi magyar történelem

2017. október 26. (csütörtök) 12 óra

Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. Pollack-terem

Tóth-Czifra Erzsébet

Figurativitás és produktivitás az affixációs morfológiában: az -ó képző korpuszalapú, kognitív nyelvészeti vizsgálata
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományok/Kognitív nyelvészet

2017. november 7.
(kedd)
16 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem

Háda Béla

India útja a függetlenné válástól a nagyhatalmi státuszig. Az indiai hatalmi szerep formálódása a konfliktusok és biztonságpolitikai célkitűzések tükrében, 1947-2004
Bölcsészettudományok/Történelemtudományok/20. századi egyetemes történelem

2017. november 9.
(csütörtök)
10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Kovács Máté

La communication universitaire aujourd'hui: mots, discours, représentations Bölcsészettudományok/Nyelvtudományok/Interkulturális nyelvészet

2017. november 9. (csütörtök) 15 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Balla Loránd Alfréd

Temesvár egyesületei a dualizmus korában, különös tekintettel a regionális identitást előmozdító egyesületekre Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/Társadalom- és gazdaságtörténet

2017. november 10. (péntek) 14:30

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Gruber Enikő

A délvidéki-vajdasági magyarság identitásának története a Pionírújság szövegei alapján Bölcsészettudományok/Történelemtudományok/Művelődéstörténet

2017. november 14. (kedd) 16 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. emelet 115-117. (Szekfű Gyula Könyvtár)

Veres-Guspiel Agnieszka

A személyközi viszonyok konstruálásának kognitív pragmatikai vizsgálata a magyar és a lengyel nyelvű kérésekben Bölcsészettudományok/Nyelvtudományok/Magyar nyelvészet

2017. november 27. (hétfő) 14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Pap Ildikó Katalin

Vas megye 9-12. századi településeinek kerámiája
Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/Régészet

2017. december 8.
(péntek)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Pál Ferenc János

A katolikus egyház társadalmi tevékenysége és a politikai katolicizmus a szombathelyi egyházmegyében (1867-1914) Bölcsészettudományok/Történelemtudományok/19. századi magyar történelem

2017. december 11. (hétfő) 14:30

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Tóth Andrea

A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek- és fiatal felnőttkorban Bölcsészettudományok/Nyelvtudományok/Alkalmazott nyelvészet

2017. december 18. (hétfő) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem