www.btk.elte.hu


Űrlapok


Dékáni Titkárság

 • Egyetemi tanári pályázat - adatlap (határidő: december 6.)
 • Intézetigazgatói/Tanszékvezetői/Centrumvezetői pályázati adatlap

 • 2017. évi tankönyv- és jegyzettámogatási pályázat (határidő: szeptember 29.)
 • Pályázati felhíváshoz kapcsolódó költségterv
 • A pályázati felhíváshoz kapcsolódó rangsorolási űrlap
 • Rövid tájékoztató anyag a pályázat menetével kapcsolatban

 • Jubileumi díszoklevéllel kapcsolatos nyomtatványok

 • Díszoklevél tájékoztató
 • Díszoklevél adatlap

 • Teremigényléssel kapcsolatos űrlapok

 • Teremigénylő nyomtatvány központi elosztású termekre oktatási célra
 • Teremigénylő nyomtatvány rendezvényekhez


 • Tanulmányi Hivatal

 • Általános meghatalmazás
 • Felvételivel kapcsolatos nyomtatványok

 • Általános tájékoztató kreditátviteli kérdésekről
 • Kreditelismerési kérelem minorról
 • Kreditelismerési kérelem MA felvételihez
 • Kreditelismertetési kérelem tanári MA felvételihez 50 kreditről
 • Kreditelismertetési kérelem tanári MA felvételihez 110 kreditről
 • Kompetenciafejlesztő oktató szakirányú továbbképzés jelentkezési lap
 • Az adatközlő lapok (anglisztika, finnugrisztika, fordító és tolmács, hungarológia, indológia, irodalom- és kultúratudomány, levéltár, művészettörténet, történelem mesterképzési szakhoz) az MA Felvételizőknek menüpont alól tölthetők le.

  Vendég- és áthallgatással kapcsolatos dokumentumok

 • Tájékoztató vendéghallgatók részére
 • Informations for guest students
 • Vendéghallgatók befogadási nyilatkozata
 • Course Admittance Form for Guest Students
 • Osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos űrlapok

 • Átvételi kérelem - alapképzésről osztatlan tanárképzésre
 • Átvételi kérelem - osztatlanról osztatlan tanárképzésre
 •  | más felsőoktatási intézményből az ELTE osztatlan tanárképzésére átjelentkezők számára
 • Hallgatói tájékoztató a más felsőoktatási intézményből az ELTE osztatlan tanárképzésére történő
 •  | átjelentkezéshez
 • Szakváltási kérelem - az osztatlan tanárképzés szakpárjának megváltoztatására
 • Átvétellel kapcsolatos űrlapok

 • Átvételi kérelem
 • Szaktanszéki javaslat
 • Átvételi tájékoztató
 • Tanulmányi előmenetellel kapcsolatos űrlapok

 • Általános kérvény a Tanulmányi Bizottsághoz
 • Kérelem erős előfeltétel gyengítéséhez
 • Kérelem tanegység ismételt felvételéhez
 • Kérelem szakleadáshoz, szakváltáshoz és képzésváltáshoz
 • Kérelem hallgatói jogviszony szüneteltetésének meghosszabbítására
 • Kérelem osztatlan tanárképzésről alapképzésre történő átjelentkezéshez
 • Kérelem kivételes tanulmányi rend engedélyezéséhez
 • Kérelem szakirány/minorváltáshoz, második minor felvételéhez
 • Kérelem bejelentés visszavonására
 • Kérelem tanegység utólagos felvételére/leadására
 • Kérelem záróvizsga korábbi letételéhez
 • Kreditdíj-fizetési kérelem túlfutó hallgatóknak
 • Kreditátvitellel kapcsolatos dokumentumok

 • Általános tájékoztató kreditátviteli kérdésekről
 • Kreditátviteli kérelem (5 tanegység)
 • Kreditátviteli kérelem (23 tanegység)
 • Kreditátviteli kérelem (50 tanegység)
 • Kreditátviteli kérelem szabad kreditekhez
 • Kreditfelelősök névsora BA/MA
 • Kreditfelelősök az osztatlan tanárképzésben
 • Kérelem félévemelésre
 • Erasmus kreditátviteli kérelem
 • Kreditátviteli kérelem Erasmus szabad kreditekhez
 • Kérelem tanulmányokkal összefüggő dokumentum és másodlat kiállítására

 • Kérelem igazolás, leckekönyv-kivonat, teljesítésigazolás kiállítására
 • Kérelem másodlat kiállítására
 • Szak leadásával, hallgatói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos űrlapok

 • Nyilatkozat szakleadáshoz
 • Nyilatkozat hallgatói jogviszony megszüntetésére
 • Szak zárásával kapcsolatos űrlapok

 • Szakdolgozati címbejelentő BA képzés
 • Szakdolgozati címbejelentés MA képzés
 • Szakdolgozati címbejelentő egyetemi képzés
 • Szakdolgozati címbejelentő felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben résztvevőknek
 • Szakdolgozati címbejelentő szakirányú továbbképzés
 • Szakdolgozati címbejelentés módosítás BA képzés
 • Szakdolgozati címbejelentés módosítás MA képzés
 • Szakdolgozati címbejelentés módosítás egyetemi képzés
 • Szakdolgozati címbejelentés módosítás szakirányú továbbképzés
 • Szerzőségi nyilatkozat BA
 • Szerzőségi nyilatkozat MA
 • Szerzőségi nyilatkozat osztatlan régi rendszerű képzés
 • Szerzőségi nyilatkozat szakirányú továbbképzés
 • Tanári szakdolgozat témabejelentő
 • Tanszéki igazolás (portfóliós dolgozat esetén)
 • Szakdolgozat átvételi elismervény
 • Könyvtári igazolás
 • Pénzügyekkel kapcsolatos űrlapok

 • Számlakérő nyilatkozat