www.btk.elte.hu


Esélyegyenlőség


Az ELTE BTK Esélyegyenlőségi Bizottságáról

A Bizottság életre hívása

A Bizottság dr. Faix Dóra kezdeményezésére jött létre, felállítására dr. Dezső Tamás dékán adott felhatalmazást 2007 februárjában, felismerve az esélyegyenlőség ügyének jelentőségét. A Bizottság az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kari feladatok koordinálására alakult, 5 oktató és 3 hallgató tagból áll, a bizottság állandó meghívottja a fogyatékosügyi koordinátor, Bíró József. Az oktatói tagokat a Kar dékánja nevezi ki, a hallgatói tagokat a HÖK delegálja.

A Bizottság elérhetőségei
A Bizottság elektronikus levelezési címe: eselyegyenloseg@btk.elte.hu

Az Esélyegyenlőségi bizottság elérhetőségei
Fogyatékosügyi koordinátor: e-mail

Bíró József

biro.jozsef@btk.elte.hu

Oktatók: e-mail

Csikós Dóra

dora@prospero.hu

Faix Dóra (állandó meghívott)

faix.dora@btk.elte.hu

Krász Lilla

krasz.lilla@upcmail.hu

Kugler Nóra

kugler.nora@btk.elte.hu

Senkei-Kis Zoltán (a bizottság elnöke)

senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu

Ullmann Tamás

ullmanntamas@freemail.hu

Hallgatók: e-mail

Mayer Katalin

szocialis@btkhok.elte.hu

Szinok Bianka

eselyegyenloseg@btkhok.elte.hu

Martina Fanni

ifjusagugy@btkhok.elte.hu

A Bizottság tevékenysége

 • koordinálja a Kar esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezeteinek és személyeinek munkáját
 • foglalkozik a speciális szükségletűek esélyegyenlőségi ügyeivel
 • dönt a Kar rendelkezésére álló normatív támogatás felhasználásáról, az esélyegyenlőségi célú beszerzésekről
 • a speciális szükségletű hallgatók, oktatók, egyéb munkatársak számára un. Esélyegyenlőségi szobát működtet, amely korszerű (helyben használható) eszközökkel segíti az egyetemi életben való egyenlő esélyű munkát (pl. Braille-nyomtató, nagyítógép, felolvasó berendezés); az Esélyegyenlőségi szoba IBM-pályázat keretében úgy lett berendezve, hogy speciális nyelvi labornak is alkalmas
 • a speciális szükségletűek számára számítógépeket üzemeltet a Kar könyvtári egységeiben
 • kölcsönöz tanulást, tudományos munkát segítő eszközöket regisztrált speciális szükségletűek számára (erősítő, adó-vevő berendezés telefontekercses halló-készülékkel rendelkezőknek, laptop, digitális diktafon, pendrive stb.)
 • tájékoztató és tapasztalatszerzésre alkalmas programokat, esélyegyenlőségi rendez-vényeket szervez
 • felméri azokat a célcsoportokat, amelyek esélyegyenlőtlenségét a valós szükségletek feltárásával kezelni lehet (Sajnos egyelőre kevés információnk van a tartósan betegek, a szociális hátránnyal küzdők számáról, a kisgyermekesek, nagycsaládosok helyzetéről, a nemek közötti esélyegyenlőségről, és kevés eszközünk van a hathatós segítségre, de céljaink között szerepel a tevékenységünk ilyen irányú kiterjesztése.)
Az ELTE BTK HÖK által szervezett Sport- és Esélynap kapcsán a szervezőkkel készült interjú az M1 Esély című műsorának június 6-i adásában, a 19. perctől hallgatható meg: http://www.mediaklikk.hu/musor/esely/.

Kihez érdemes fordulni?

Kihez érdemes fordulni?

Kérdés, probléma, igény

Akihez érdemes fordulni

Speciális szükségletű hallgatók tanulmányi ügyei, önkéntes regisztrációja

Bíró József, fogyatékosügyi koordinátor

Tájékoztatás a speciális szükségletűek jogairól

Bíró József, fogyatékosügyi koordinátor

jelentkezés segítőnek

Takács Veronika

Igény akadálymentesítésre, speciális eszközre, speciális tananyagra

Bizottság: eselyegyenloseg.eltebtk@gmail.com

Igény az esélyegyenlőségi szoba használatára

Kugler Nóra

esélyegyenlőséggel,esélyegyenlőtlenséggel kapcsolatos bejelentés

Bizottság: eselyegyenloseg.eltebtk@gmail.com

javaslat, kezdeményezés

Bizottság: eselyegyenloseg.eltebtk@gmail.com

Eszközkölcsönzés regisztrált speciális szükségletű hallgatók számára

 • Kölcsönözhető eszközök:
  • digitális diktafon
  • erősítő (telefontekercses hallókészülékhez)
  • laptop
  • nagyító
  • pendrive
  • hangoskönyvek
 • Nyitvatartási idő: az Esélyszoba a 2013/2014. tanév őszi félévétől szorgalmi időszakban folyamatosan nyitva tart. A szobában hallgatók várják a segítségre szorulók kéréseit, melyeket szükség esetén továbbítanak a kari Esélyegyenlőségi Bizottságnak.

  Nyitvatartási idő: kedd, szerda, csütörtök 10.00-16.00

 • Tájékoztató speciális szükségletű hallgatók számára
 • Kognitív zavarok (pdf formátumban)
 • Kognitív zavarok (ppt formátumban)

 • Képek az esélyegyenlőségi szobáról

  Hasznos linkek

  HÖK esélyegyenlőséggel foglalkozó csoportja
  Siketvakok Országos Egyesülete
  Informatika a Látássérültekért Alapítvány
  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
  Autizmus Alapítvány
  Egyenlő Bánásmód Hatóság