www.btk.elte.hu


A mesterszakok (MA) záróvizsga-követelményei

Tájékoztató a 2017/2018 tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatóknak

 • Tájékoztató a 2017/2018 tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatóknak
 • Tájékoztatás az oklevél megszerzése feltételeinek változásáról

 • Alaki követelmények MA képzés:

 • Külső borító (MINTA)
 • Belső borító (MINTA)
 • Szerzőségi nyilatkozat MA
 • Alaki követelmények osztatlan régi rendszerű képzés:

 • Külső borító (MINTA)
 • Belső borító (MINTA)
 • Szerzőségi nyilatkozat osztatlan régi rendszerű képzés
 • Alaki követelmények szakirányú továbbképzés:

 • Szakdolgozat külső borító szakirányú továbbképzés
 • Szakdolgozat belső borító szakirányú továbbképzés
 • Szerzőségi nyilatkozat szakirányú továbbképzés
 • Záróvizsga követelmények szakonként

  1. Alkalmazott nyelvészet

 • Témavezetői nyilatkozat
 •  | Követelmények 2017-ig felvett hallgatók számára  | Követelmények 2018-tól felvett hallgatók számára

  A) Alkalmazott szociolingvisztika szakirány
  B) Interkulturális nyelvészet szakirány

  2. Amerikanisztika

  Követelmények

  3. Anglisztika

 • A) Angol alkalmazott nyelvészeti szakirány követelményei
 • B) Angol elméleti nyelvészet szakirány követelményei
 • C) Angol irodalom szakirány követelményei
 • D) Angol (brit) kultúra és társadalom szakirány követelményei
 • E) Posztkoloniális irodalmak és kultúrák szakirány követelményei
 • 4. Arabisztika

  5. Assziriológia

  6. Beszédtudomány

 • Témavezetői nyilatkozat
 •  | Követelmények 2017-ig felvett hallgatók számára  | Követelmények 2018-tól felvett hallgatók számára

  7. Bolgár nyelv és irodalom

  Követelmények

  8. Cseh nyelv és irodalom

  Követelmények

  9. Egyiptológia

  Követelmények

  10. Elméleti nyelvészet

  11. Esztétika

  Követelmények

  12. Filmtudomány

  Követelmények
 • Követelmények (2016 után felvételt nyert hallgatók számára)
 • Témavezetői nyilatkozat
 • 13. Filozófia

  14. Finnugrisztika

 • Témavezetői nyilatkozat
 •  | Követelmények 2017-ig felvett hallgatók számára  | Követelmények 2018-tól felvett hallgatók számára

  A) Esztológia szakirány
  B) Fennisztika szakirány
  C) Uralisztika szakirány

  15. Fordító és tolmács

 • Követelmények
 • 16. Francia nyelv, irodalom és kultúra

  Követelmények

  17. Hebraisztika

  Követelmények

  18. Horvát nyelv és irodalom

  Követelmények

  19. Hungarológia

  Követelmények

  A) Történelem szakirány
  B) Irodalom szakirány
  C) Nyelvészet szakirány
  D) Magyar mint idegen nyelv szakirány
  E) Szakirány nélkül

  20. Indológia

  A) Szanszkrit szakirány
  B) Hindi szakirány
  C) Szakirány nélkül

  21. Informatikus könyvtáros

 • A) Kutatás-fejlesztési információmenedzser szakirány követelményei
 • B) Üzleti információmenedzser szakirány követelményei
 • 22. Iranisztika

  23. Irodalom és kultúratudomány

  Követelmények

  A) Irodalom- és kultúratudomány szakirány
  B) Középkori és kora újkori irodalom szakirány
  C) Klasszikus magyar irodalom szakirány
  D) Modern magyar irodalom szakirány
  E) Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakirány

  24. Iszlám tanulmányok

  25. Japanológia

  26. Klasszika-filológia

  Követelmények

  A) Ógörög filológia szakirány
  B) Latin filológia szakirány
  C) Antik örökség szakirány
  D) Klasszika-filológia szakirány

  27. Kommunikáció és médiatudomány

  Követelmények
 • Témavezetői nyilatkozat
 • 28. Lengyel nyelv és irodalom

  Követelmények

  29. Levéltár

 • A) Közép- és koraújkor szakirány követelményei
 • B) Új- és jelenkor szakirány követelményei
 • 30. Logika és tudományelmélet

  31. Magyar nyelv és irodalom

 • Témavezetői nyilatkozat
 •  | Követelmények 2017-ig felvett hallgatók számára  | Követelmények 2018-tól felvett hallgatók számára

  32. Mongolisztika

  Követelmények

  33. Művészettörténet

  Követelmények
 • Témavezetői nyilatkozat
 • A) Középkori művészet szakirány
  B) Újkori művészet szakirány
  C) Legújabb kori művészet szakirány
  D) Muzeológia-műemlékvédelem szakirány

  34. Néderlandisztika

  35. Német nemzetiségi nyelv és irodalom

  36. Német nyelv, irodalom és kultúra

  Követelmények

  37. Néprajz

  Követelmények

  A) Európai etnológia szakirány
  B) Folklorisztika szakirány

  38. Olasz nyelv, irodalom és kultúra

  Követelmények

  39. Orosz nyelv és irodalom

  Követelmények

  40. Portugál nyelv, irodalom és kultúra

  Követelmények

  41. Régészet

 • A) Ősrégészet szakirány követelményei
 • B) Antik (görög-római) régészet szakirány követelményei
 • C) Római provinciális régészet szakirány követelményei
 • D) Népvándorlás kori régészet szakirány követelményei
 • E) Középkori régészet szakirány követelményei
 • F) Az ókori Elő-Ázsia régészete szakirány követelményei
 • G) Archaeometria szakirány követelményei
 • 42. Reneszánsz tanulmányok

  Követelmények

  A) Angol irodalom szakirány
  B) Filozófiatörténet szakirány
  C) Magyar irodalom szakirány
  D) Művészettörténet szakirány
  E) Történelem szakirány
  F) Francia irodalom szakirány
  G) Német irodalom szakirány
  H) Németalföldi irodalom szakirány
  I) Olasz irodalom szakirány
  J) Portugál irodalom szakirány
  K) Spanyol irodalom szakirány

  43. Román nyelv, irodalom és kultúra

  Követelmények

  44. Ruszisztika

  Követelmények

  45. Sinológia

  46. Skandinavisztika

  Követelmények

  47. Spanyol nyelv, irodalom és kultúra

  Követelmények

  48. Szemiotika

  Követelmények

  49. Szerb nyelv és irodalom

  Követelmények

  50. Szlovák nyelv és irodalom

  Követelmények

  51. Szlovén nyelv és irodalom

  Követelmények

  52. Történelem

  Követelmények
 • Témavezetői nyilatkozat
 • A) Ókor
  B) Középkor
  C) Koraújkor történet
  D) Modernkori magyar történelem
  E) Nemzetközi kapcsolatok, globalizáció
  F) Magyarország és az európai modernitás - Újkori gazdaság és irodalomtörténet
  G) Művelődéstörténet
  H) Orosz és kelet-európai történelem

  I) Kulturális örökség története és gyakorlata
  J) Európai tér- és várostörténet
  K) Az európai integráció története és jelene
  L) A visegrádi együttműködés országainak és társadalmainak kapcsolattörténete

  53. Történeti muzeológia

  Követelmények

  54. Turkológia

  Követelmények


  55. Ukrán

  Követelmények


  Osztott rendszerű tanári mesterképzés

  Alaki követelmények

  Külső borító  | Belső borító

  Nyilatkozat és Konzultációs igazolás (a Pedagogikum Központ elérési helye: https://tanulmanyi.pk.elte.hu/tma-szd_tanulmany)

  Tájékoztató a szakdolgozatól és a témajavaslatokról (Szakmódszertani Központ tájékoztatójának elérési helye: http://metodika.btk.elte.hu/szd_obtk)

  Tanári záróvizsga (Szakmódszertani Központ elérési helye: http://metodika.btk.elte.hu/zv_obtk)