2018.05.28. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    PhD      »    felvételi  
PhD
  
   
   
   
   
 FELVÉTELI    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.: :.
   

PhD 2014/15 felvételi


Tájékoztató
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK)
a 2014/2015-ös tanévre doktori képzésre felvételi jelentkezésüket benyújtó pályázók részére

A doktori képzés doktori iskolákban, illetve azok doktori oktatási programjain folyik. Az ELTE BTK-n bölcsészettudomány tudományterületen 5 doktori iskola működik, amelyek 72 doktori oktatási program keretében készítik fel a PhD-hallgatókat a doktori (PhD) fokozat megszerzésére.

A Doktori és Tudományszervezési Hivatal 2014. március 18-án (kedden) 17.00-kor felvételi tájékoztatót tart a 2014/2015-ös tanév doktori felvételi eljárásával kapcsolatban az ELTE BTK „A”-épületében, a Kari Tanácsteremben. A tájékoztatón a Hivatal munkatársai megosztanak minden, a felvételi eljárással kapcsolatos információt és készséggel válaszolnak az felmerülő kérdésekre.

Elérhetőség, felvételi információ

Cím: ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatal 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A
Telefon: 485-5200/5183
Email: kincsi.katalin@btk.elte.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő, szerda: 9.00-12.00; 13.00-16.00.
Péntek: 9.00-12.00.

A Hivatal kedden és csütörtökön nem tart ügyfélfogadást. Kérjük Önöket, hogy ha a felvételivel kapcsolatban olyan kérdésük merül fel, amely a felvételi tájékoztató alkalmával még előre nem látott problémával kapcsolatos, ügyfélfogadási időben keressék munkatársunkat.

Az ELTE BTK doktori iskolái

 • Filozófiatudományi Doktori Iskola

 • Irodalomtudományi Doktori Iskola

 • Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola

 • Nyelvtudományi Doktori Iskola

 • Történelemtudományi Doktori Iskola

A jelentkezés általános feltételei

 • Legalább jó rendű egyetemi, vagy azzal azonos értékű diploma.

 • Közepes rendű diploma esetében a diploma megszerzését követően leghamarabb 3 év múlva lehet csak jelentkezést benyújtani.

 • Egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga dokumentum. A megfelelő szintű nyelvvizsga igazolása hiányában a jelentkezést nem lehet benyújtani.

 • Doktori képzésre olyan hallgató nem nyújthat be jelentkezést, aki ugyanazon szakon még nem fejezte be a tanulmányait az alapképzésben (legkésőbb július 31-ig nem teszi le a szakzáróvizsgáját).

 • Benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjáig még nem tette le szakzáróvizsgáját, de azt legkésőbb július 31-ig teljesíti. A beiratkozás alkalmával igazolnia kell, hogy a diploma legalább jó rendű. Ennek elmaradása esetén nem lehet beiratkozni.

 • Nem nyújthatja be a jelentkezését az, aki a választott doktori oktatási programhoz kapcsolódó újabb diploma megszerzésére irányuló MA képzésben nem teszi le a szakzáróvizsgáját a tárgyév július 31-ig.

 • Az egyes doktori iskolák és doktori programok külön feltételeket írhatnak elő (pl. szakos diploma, nyelvtudás), ez 2014. február 20-ától alább olvasható.

Külön feltételek listája

A két példányban kitöltött jelentkezési laphoz az alábbiakat kell csatolni:

 • Egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma fénymásolata,

 • középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány fénymásolata,

 • szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva),

 • a pályázó publikációs jegyzéke (lehetőleg az MTMT-be feltöltve),

 • erkölcsi bizonyítvány / külföldi állampolgárok esetében egyéb hivatalos szerv igazolása arról, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás alatt,

 • témavázlat magyar nyelven (minimum 1-2 oldal terjedelemben),

 • két, a jelentkező értesítési címére megcímzett, és az érvényben lévő postai díjszabás alapján elsőbbségi küldeményként felbélyegzett boríték,

 • csatolható kiemelkedő szakemberek ajánlása is,

 • az eljárási díj befizetéséről szóló banki átutalás bizonylata,

 • az államilag támogatott nappali képzésre jelentkezők esetében egy nyilatkozat, mely szerint képzési ideje alatt más teljes idejű munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesít.

Letölthető jelentkezési lap

Jelentkezési határidő

A jelentkezéseket 2014. március 17-e és április 18-a között lehet benyújtani személyesen az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatalában, vagy postázni a Hivatal címére. 

Eljárási díj befizetése

A felvételi eljárás díja: 9000 Ft, amelyet azoktól, akik rendelkeznek Neptun-hozzáféréssel, a következők megjelölésével kérjük elutalni.

Kedvezményezett:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kedvezményezett bankszámlaszáma:

MÁK 10032000-01426201-01120008

Közlemény:

NK-<Neptun kód>

Összeg:

9.000.-Ft

Azok, akik nem rendelkeznek Neptunnal, a következők megjelölésével utaljanak:

Kedvezményezett:

ELTE BTK PhD

Kedvezményezett bankszámlaszáma:

MÁK 10032000-01426201-00000000

Közlemény:

Az Ön neve + „ELTE BTK PhD-felvételi eljárási díj 263/C000”

Összeg:

9.000.-Ft

Amennyiben a felvételi eljárás díja a fent megadott határidőig nem érkezik meg, az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatala nem fogadja el a jelentkezést.

Jelentkezni lehet:

 • Államilag támogatott, állami ösztöndíjas szervezett képzésre,

 • költségtérítéses szervezett képzésre,

 • költségtérítéses részidejű levelező tagozatos egyéni képzésre (e tanulmányok folytatására a felvételiztető bizottság tehet javaslatot a doktori iskola tanácsa számára).

Költségtérítéses képzési formán a költségtérítés mértéke 120.000 Forint/félév, az ösztöndíj mértéke (36 hónap) 100.500 Forint havonként.

A jelentkező az államilag támogatott és a költségtérítéses képzési formát is megjelölheti a jelentkezési lapon. A jelentkező több oktatási programra is benyújthatja a jelentkezését. A jelentkezési dokumentációt és az eljárási díjat ebben az esetben annyiszor kell benyújtani, illetve befizetni, ahány programra pályázik.

A felvételi vizsgák 2014. május 21-e és 2014. június 17-e között lesznek.
A felvételi szóbeli meghallgatásból áll.
A felvételi rangsorolás szempontjai különösen:

 • a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül,

 • biztosítható-e a témához tudományos fokozattal rendelkező hazai témavezető,

 • külföldi témavezető esetében hazai társ-témavezetőt is ki kell jelölni,

 • több idegen nyelv ismerete,

 • korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel,

 • korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredmények,

 • felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság,

 • önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

A felvételi vizsga pontos idejéről és helyéről a jelentkezőket írásban is értesítjük. Az információkat a Hivatal hirdetőtábláján és a Kar honlapján is közzé tesszük. Felvételi vizsgát csak a doktori program által meghatározott időpontban lehet tenni. A felvételihez kapcsolódó szakmai kérdésekkel kapcsolatban az oktatási program vezetőjénél közvetlenül lehet tájékozódni.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, a zavartalan kapcsolattartás érdekében telefonos elérhetőségüket is adják meg a jelentkezési lapon.

A felvételi vizsga eredményéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács döntése után a jelentkezőket a Bölcsészettudományi Kar Doktori és Tudományszervezési Hivatala legkésőbb 2014. augusztus 10-éig írásban tájékoztatja. A felvételi értesítés tartalmazza, hogy melyik képzési formára nyert felvételt a hallgató, valamint a beiratkozás pontos idejét és helyét, mely augusztus utolsó hetében lesz. Felhívjuk a tisztelt felvételizők figyelmét, hogy az eredeti diploma felmutatása nélkül nem lehet beiratkozni, ehelyett igazolást sem fogadhatunk el.

Azok számára, akik nem jelölték meg felvételi jelentkezési lapjukon a költségtérítési képzési formára történő felvételizés lehetőségét – csak az államilag támogatottét, de a felvételi vizsgán eleget tesznek a felvételhez szükséges szakmai elvárásoknak –, a Hivatal automatikusan olyan felvételi határozatot küld, amely lehetővé teszi a tanulmányok költségtérítéses formában történő megkezdését.

Hivatalunk minden dolgozója nevében sikerese, eredményes felvételi eljárást kívánva barátságos üdvözlettel:

 

Budapest, 2014. február 10-én 

Szávay László s. k.
   Hivatalvezető
Doktori és Tudományszervezési Hivatal


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2014.09.17.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 május
H K Sz Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 ESEMÉNYEK   
DH Budapest 2018
Május 28-án kezdetét veszi az ELTE Bölcsészettudományi Karán az ELTE Digitális Bölcsészet Központja által szervezett négy napos nemzetközi konferencia. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Néderlandisztika diszciplináris minor
Tájékoztató a néderlandisztika minor szakirányról Részletek »
Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája
2018. június 7-én és 8-án kerül megrendezésre. Részletek »
Hallgatói ösztöndíj a Heilderbergi Egyetemre
A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 31. Részletek »
2. Művészetpedagógia Konferencia
A művészet és a tudomány megújuló világképe – fókuszban: a kreativitás fejlesztése és a zenei nevelés témakörben kerül megrendezésre a 2. ELTE Művészetpedagógiai Konferencia. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!