2018.06.25. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    PhD      »    felvételi  
PhD
  
   
   
   
   
 FELVÉTELI    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.: :.
   

PhD 2015/16 felvételi


Tájékoztató
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK)

a 2015/2016-ös tanévre doktori képzésre felvételi jelentkezésüket benyújtó pályázók részére

 

A doktori képzés doktori iskolákban, illetve azok doktori oktatási programjain folyik. Az ELTE BTK-n bölcsészettudomány tudományterületen 4 doktori iskola működik, amelyek 72 doktori oktatási program keretében készítik fel a PhD-hallgatókat a doktori (PhD) fokozat megszerzésére.

A Doktori és Tudományszervezési Hivatal 2015. március 16-án (hétfőn) 17.00-kor felvételi tájékoztatót tart a 2015/2016-os tanév doktori felvételi eljárásával kapcsolatban az ELTE BTK „A”-épületében, a Kari Tanácsteremben. A tájékoztatón a Hivatal munkatársai megosztanak minden, a felvételi eljárással kapcsolatos információt és készséggel válaszolnak az felmerülő kérdésekre.

Elérhetőség, felvételi információ

Cím: ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatal 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A
Telefon: 485-5200/5183
E-mail: kincsi.katalin@btk.elte.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő, szerda: 9.00-12.00; 13.00-16.00.
Péntek: 9.00-12.00.

A Hivatal kedden és csütörtökön nem fogad ügyfeleket.

Az ELTE BTK doktori iskolái

 • Filozófiatudományi Doktori Iskola

 • Irodalomtudományi Doktori Iskola

 • Nyelvtudományi Doktori Iskola

 • Történelemtudományi Doktori Iskola

A jelentkezés általános feltételei

 • Legalább jó rendű egyetemi, vagy azzal azonos értékű diploma.

 • Közepes rendű diploma esetében a diploma megszerzését követően leghamarabb 3 év múlva lehet csak jelentkezést benyújtani.

 • Egy államilag elismert középfokú (B2) „C” típusú (komplex) nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga dokumentum. A megfelelő szintű nyelvvizsga igazolása hiányában a jelentkezést nem lehet benyújtani.

 • Doktori képzésre olyan hallgató nem nyújthat be jelentkezést, aki ugyanazon szakon még nem fejezte be a tanulmányait az alapképzésben (legkésőbb július 31-ig nem teszi le a szakzáróvizsgáját).

 • Benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjáig még nem tette le szakzáróvizsgáját, de azt legkésőbb július 31-ig teljesíti. A beiratkozás alkalmával igazolnia kell, hogy a diploma legalább jó rendű. Ennek elmaradása esetén nem lehet beiratkozni, és újra kell felvételizni a következő évi felvételi eljárásban.

 • Nem nyújthatja be a jelentkezését az, aki a választott doktori oktatási programhoz kapcsolódó újabb diploma megszerzésére irányuló MA képzésben nem teszi le a szakzáróvizsgáját a tárgyév július 31-ig.

 • Az egyes doktori iskolák és doktori programok külön feltételeket írhatnak elő (pl. szakos diploma, nyelvtudás), ez 2015. február 20-ától itt olvasható.

Külön feltételek listája

A két példányban kitöltött jelentkezési laphoz az alábbiakat kell csatolni:

 • Egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma hiteles fénymásolata. Külföldön szerzett oklevél esetén csatolni kell az oklevél / diploma végzettségi szintjét megállapító igazolást, amelyet a Magyar Ekvivalencia és Információs Központtól kell kérni.

 • középfokú (B2) „C” típusú (komplex) államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány fénymásolata. (Az egyenértékűség megállapítását az Oktatási Hivatal Nyelvvizsga Akkreditációs Központtól kell kérni.)

 • szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva),

 • a pályázó publikációs jegyzéke (lehetőleg az MTMT-be feltöltve),

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány / külföldi állampolgárok esetében egyéb hivatalos szerv igazolása arról, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás alatt,

 • témavázlat magyar nyelven (minimum 1-2 oldal terjedelemben),

 • két, a jelentkező értesítési címére megcímzett, és az érvényben lévő postai díjszabás alapján elsőbbségi küldeményként felbélyegzett boríték,

 • csatolható kiemelkedő szakemberek ajánlása is,

 • az eljárási díj befizetéséről szóló banki átutalás bizonylata.

Letölthető jelentkezési lap

Jelentkezési határidő

A jelentkezéseket 2015. március 16-a reggel 9 és április 17-e déli 12 óra között lehet benyújtani személyesen az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatalában, illetve postázni a Hivatal címére. 

Eljárási díj befizetése

A felvételi eljárás díja: 9000 Ft, amelyet azoktól, akik rendelkeznek Neptun-hozzáféréssel, a következők megjelölésével kérjük elutalni.

Kedvezményezett:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kedvezményezett bankszámlaszáma:

MÁK 10032000-01426201-01120008

Közlemény:

NK-<Neptun kód>

Összeg:

9.000.-Ft

Azok, akik nem rendelkeznek Neptun hozzáféréssel, a következők megjelölésével utaljanak:

Kedvezményezett:

ELTE BTK PhD

Kedvezményezett bankszámlaszáma:

MÁK 10032000-01426201-00000000

Közlemény:

Az Ön neve + „ELTE BTK PhD-felvételi eljárási díj 263/C000”

Összeg:

9.000.-Ft

Amennyiben a felvételi eljárás díja a fent megadott határidőig nem érkezik meg, az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatala nem fogadja el a jelentkezést.

Jelentkezni lehet:

 • állami ösztöndíjas szervezett képzésre,

 • önköltséges szervezett képzésre.

Jelentkezni csak az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) meghirdetett témákra lehet, a témavezető megjelölésével.

A jelentkező az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzési formát is megjelölheti a jelentkezési lapon. A jelentkező több oktatási programra is benyújthatja a jelentkezését. A jelentkezési dokumentációt és az eljárási díjat ebben az esetben annyiszor kell benyújtani, illetve befizetni, ahány programra pályázik.

Ösztöndíj / önköltség

Állami ösztöndíjas képzési helyre a magyar állam és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárai pályázhatnak. Az ösztöndíj összege 100.500 Ft/hó. Az önköltség összege magyar állampolgárok, valamint az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárainak és határon túli magyar hallgatók számára 120.000 Ft/félév. Az Európai Gazdasági Térséghez nem tartozó államok állampolgárai által fizetendő költségtérítési díj összege 1250 Euro félévenként.  

Felvételi vizsga

A felvételi vizsgák 2015. május 18. és 2015. június 12. között lesznek.
A felvételi szóbeli meghallgatásból áll.
A felvételi rangsorolás szempontjai különösen:

 • a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül,

 • biztosítható-e a témához tudományos fokozattal rendelkező hazai témavezető,

 • külföldi témavezető esetében hazai társ-témavezetőt is ki kell jelölni,

 • több idegen nyelv ismerete,

 • korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel,

 • korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredmények,

 • felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság,

 • önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

A felvételi vizsga pontos idejéről és helyéről a jelentkezőket írásban is értesítjük. Az információkat a Hivatal hirdetőtábláján és a Kar honlapján is közzé tesszük. Felvételi vizsgát csak a doktori program által meghatározott időpontban lehet tenni. A felvételihez kapcsolódó szakmai kérdésekkel kapcsolatban az oktatási program vezetőjénél közvetlenül lehet tájékozódni.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, a zavartalan kapcsolattartás érdekében telefonos elérhetőségüket is adják meg a jelentkezési lapon.

A felvételi vizsga eredményéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács döntése után a jelentkezőket a Bölcsészettudományi Kar Doktori és Tudományszervezési Hivatala legkésőbb 2015. július 31-ig írásban tájékoztatja. A felvételi értesítés tartalmazza, hogy melyik képzési formára nyert felvételt a hallgató, valamint a beiratkozás pontos idejét és helyét, mely augusztus utolsó, vagy szeptember első hetében lesz. Felhívjuk a tisztelt felvételizők figyelmét, hogy az eredeti diploma felmutatása nélkül nem lehet beiratkozni, ehelyett igazolást sem fogadhatunk el.

Azok számára, akik nem jelölték meg felvételi jelentkezési lapjukon az önköltséges képzési formára történő felvételizés lehetőségét – csak az állami ösztöndíjast, de a felvételi vizsgán eleget tesznek a felvételhez szükséges szakmai elvárásoknak –, a Hivatal automatikusan olyan felvételi határozatot küld, amely lehetővé teszi a tanulmányok önköltséges formában történő megkezdését. A hallgatónak 2015. szeptember 1-ig tájékoztatnia kell a Doktori és Tudományszervezési Hivatalt, ha nem vállalja a tanulmányok önköltséges formában történő folytatását.

Sikeres, eredményes felvételi eljárást kívánunk!

Budapest, 2015. január 


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.02.18.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Zenekultúra minor - felvételi meghallgatás!
2018. június 25-én, illetve 27-én. Részletek »
A kritika fogalma a XVII-XVIII. században
Az MTA-PTE "Kritikai Tanulmányok" Kutatócsoport és az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék konferenciája. Részletek »
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!