2018.06.25. hétfő   
.: Home :.    »    Menü  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Nyelvtörténeti, szociolingvisztikai és hungarológiai tanulmányút


Az ELTE BTK tanáraiból, doktoranduszaiból és tanszéki demonstrátoraiból álló szakmai csoport 2013 szeptemberének első hetében nyelvtörténeti, szociolingvisztikai és hungarológiai tanulmányúton vett részt Ausztriában és Németországban az ELTE Külügyi Pályázata, az ELTE BTK HÖK és a Campus Hungary Pályázat támogatásával. A szakmai csoport résztvevői: Juhász Dezső a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatója, Friedrichné Haader Lea és Zelliger Erzsébet ny. egyetemi docensek, Friczné Terbe Erika egyetemi adjunktus, Szentgyörgyi Rudolf egyetemi tanársegéd, Mohay Zsuzsanna és Kósa Csilla Erika PhD-hallgatók, valamint Balogh Erna Kocsis Réka, Korompay Eszter és Krizsai Fruzsina, az ELTE hallgatói, tanszéki demonstrátorok. Fogadó intézményeink Münchenben a Ludwig-Maximilians-Universität Finnugor Intézete, illetve Stuttgartban az Ungarisches Kulturinstitut (Balassi Intézet) voltak.

Tanulmányutunk kiemelten fontos állomása volt a müncheni Bayerische Staatsbibliothek, ahol két, a magyar nyelvtörténet számára kulcsfontosságú nyelvemléket is őriznek. A könyvtár bemutatása során betekinthettünk egyebek közt a létesítmény hozzánk legközelebb álló egységébe, a kelet-európai gyűjteménybe, ahol a magyar részleg található. A magyar nyelvű kódexek modern kiadásainak gyűjtésében a későbbiekben egyetemünk is segítségére lehetne a könyvtárnak. A kézirattár meglátogatása során lehetőségünk nyílt mindkét magyar vonatkozású nyelvemlékük megtekintésére. Mind a Müncheni kódex, mind a Müncheni emlék nagy jelentőségű a magyar nyelvtörténet kutatói, köztük csoportunk tagjai számára.

A Müncheni kódex a legelső ismert magyar nyelvű bibliafordítás újszövetségi részeit, a négy evangéliumot tartalmazza, és az ELTE-n működő Biblia Mediaevalis Hungarica kutatócsoport jelen kutatása számára a kiindulási pontot jelenti a korai magyar párhuzamos bibliafordítások kereshető adatbázisba történő rendezéséhez. A csoport tagjai közül – az említett kutatócsoport tagjain túl is – többen foglalkoztak, illetve foglalkoznak a kódex nyelvével. A nyelvemlék eredetijének megtekintése, óvatos lapozgatása több olyan megfigyelésre is alkalmat adott, melyek még a (kényszerűen fekete-fehér fényképfelvételeket használó) kutatók számára sem nyilvánvalóak. A Müncheni kódex tanulmányozása mellett lehetőségünk nyílt az utóbbi években felfedezett és a nyelvtudomány számára különösen nagy jelentőségű, 16. század elejére datált Müncheni emlék vizsgálatára is. A szakmai konzultációt a csoportunkat kísérő kutató, Haader Lea vezette, aki egyben e nyelvemlék névadója, illetve Sarbak Gáborral együtt első közreadója és nyelvészeti szempontú ismertetője. E nyelvemlék egy görög kódex magyar nyelvű, egyházi és világi szövegeket egyaránt tartalmazó szövegeinek együttese. A magyar vendégszövegek mellett figyelemre méltóak a cigány, a török és a lengyel nyelvű részek is, melyek további kutatásra várnak. Különösen izgalmas a cigány nyelvű szöveg, hiszen eddigi ismereteink szerint ez a legkorábbi cigány nyelvemlék. Ez az információ a Staatsbibliothek munkatársai számára is meglepő újdonságként hatott.

Tanulmányutunk egyik fogadóintézményét, a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität Finnugor Intézetét Kelemen Mária tanárnő, az intézet magyar lektora mutatta be. Az intézet irodalmi, nyelvészeti és művelődéstörténeti szempontból is megfelelő lehetőséget
teremt a magyar nyelv és kultúra iránti érdeklődés felkeltésére és elmélyítésére. Az ELTE Magyar Mint Idegen Nyelv Tanszékével fennálló folyamatos kapcsolat mellett a későbbiekben más irányú együttműködésre is sor kerülhet: többek között a finnugrisztika és a magyar nyelvészet tudományterülete, illetve a Münchenben élő magyar közösség nyelvi helyzete jelenthet olyan közös témát, ami tovább erősítheti a két intézet közötti kapcsolattartást.

Másik fogadóintézményünket (ahol az ELTE bérleményében négy éjszakát is eltölthettünk), a stuttgarti Magyar Kultúrintézetet (Ungarisches Kulturinstitut, UKI) az intézmény igazgatója, Ódor László, valamint Szabó Brigitta kultúrreferens segítségével ismerhettük meg. Az intézet változatos programokkal (koncertek, irodalmi estek, tudományos előadások stb.) igyekszik a mintegy 16 ezer főnyi stuttgarti magyarságot megszólítani és látókörében tartani. Az intézet célja továbbá, hogy a kultúra segítségével formálja Magyarország kedvező megítélését, valamint a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő, magyar felmenőkkel nem rendelkező német anyanyelvű érdeklődők számára is igyekszik programokat kínálni. Az UKI-val való kapcsolat megerősítésére vonatkozó jövőbeli tervünk, hogy az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztai, Dialektológiai Tanszékének oktatói és doktoranduszai az intézet előadássorozatába is bekapcsolódjanak.

Tanulmányutunk állomásai között szerepelt a beuroni bencés monostor, ahol a Vetus Latina Intézet (Vetus Latina-Institut) működik, amelynek munkatársai az ólatin (a 2. századtól bizonyos területeken a 9. századig használt, Vulgata előtti) bibliafordítások fellelhető maradványainak összegyűjtésével és kritikai kiadásával foglalkoznak.

Más fontos kultúrtörténeti helyszínek (pl. a számos magyar vonatkozással büszkélkedhető Tübingen) mellett felkerestünk két ausztriai ciszterci monostort is, Lilienfeldet és Heiligenkreuzot. Lilienfeldben őrzik az egykori apát, Ulrich von Lilienfeld kéziratos munkájának, a „Concordantiae Caritatis”-nak egyik legszebb példányát. Ennek a gyűjteménynek számos kézirata maradt fenn, melyek közül egy gazdagon illusztrált példányt a budapesti Kegyesrendi Központi Könyvtár őriz. Heiligenkreuzcal pedig történelmi kapcsolatban állunk: e monostorból alapították a legelső magyar ciszterci apátságot (Cikádor, ma Bátaszék, Tolna megye). Ugyancsak Heiligenkreuz alapította újjá a török uralom után Zirc monostorát, mely hamarosan a magyarországi ciszterciek központjává vált.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2013.09.18.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Zenekultúra minor - felvételi meghallgatás!
2018. június 25-én, illetve 27-én. Részletek »
A kritika fogalma a XVII-XVIII. században
Az MTA-PTE "Kritikai Tanulmányok" Kutatócsoport és az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék konferenciája. Részletek »
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!