2018.05.26. szombat   
.: Home :.    »    Menü  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Elhunyt Hajdú Mihály professor emeritus


Súlyos betegségben, életének 81. évében elhunyt Hajdú Mihály nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék professor emeritusa.

Egyetemi doktori dolgozatát 1964-ben dialektológiából, kandidátusi értekezését 1970-ben névtanból védte meg. Mestere Benkő Loránd akadémikus volt, aki 1969-ben vette maga mellé a tanszékére. Innen ment nyugdíjba, de élete végéig – amíg egészsége engedte – aktívan munkálkodott. Fő kutatási területe a névtan volt, ebből a témakörből írta akadémiai doktori értekezését is, amely a középmagyar kor személynévtörténetét dolgozza fel nagyszabású monográfia keretében (1997). Alapítója és több éven át vezetője volt az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában a magyar nyelvészeti program névtani alprogramjának.

Nevéhez főződik az egyetemi névtanoktatás első tankönyvének a megalkotása (Általános és magyar névtan. Személynevek. 2003), amely közel ezer oldalas terjedelmével szakterülete tudományos szintézisének is tekinthető. Könyvének és névtani munkásságának elismeréséül 2006-ban Akadémiai Díjban részesült. Nyugdíjasként is aktívan dolgozott, s bár az általa alapított Névtani Értesítő (1976–) folyóirat szerkesztését már fiatalabb kollégáira bízta, maradt energiája olyan vaskos kiadványok megjelentetésére is, mint a Családnevek enciklopédiája (Leggyakoribb mai családneveink) (2010), illetve Újmagyar kori családneveink tára XVIII–XXI. század. I. Adatok (2012). Foglalkozott helynévkutatással (l. pl. A Csepel-sziget helynevei, 1982) és a ritkább névfajtákkal is, nemcsak az adatgyűjtés és közzététel szintjén, hanem elméleti vonatkozásban is. Számottevő tudományszervezői, tudománynépszerűsítő tevékenységet fejtett ki, alapító szerkesztője volt többek között a következő sorozatoknak: Magyar Személynévi Adattárak, Magyar Névtani Dolgozatok, Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok. Tanítványaival, munkatársaival 11 kötetben kiadta Szabó T. Attila erdélyi helynévtörténeti gyűjtését (2001–2010). A névtanon kívül nyelvjáráskutatással, néprajzzal is foglalkozott. Cikkei, adatközlései mellett nevezetes műve az egyetemi oktatásban máig használatos Magyar nyelvjárási olvasókönyv (Kázmér Miklóssal, 1974). A Magyar Nyelvtudományi Társaságnak választmányi,  Magyar Néprajzi Társaságnak tiszteletbeli tagja, szülővárosának, Orosházának díszpolgára volt. A Magyar Nyelvtudományi Társaság többször kitüntette (pl. Csűry-díjjal, Pais-díjjal). Közvetlensége, segítőkészsége, derűs, vidám életszemlélete miatt tanítványai, munkatársai, ismerősei nagy szeretettel vették körül. Sokunknak fáj, hogy elveszítettük őt, emléke műveiben és tisztelőinek lelkében még sokáig élni fog!


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2014.01.15.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 május
H K Sz Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 ESEMÉNYEK   
DH Budapest 2018
Május 28-án kezdetét veszi az ELTE Bölcsészettudományi Karán az ELTE Digitális Bölcsészet Központja által szervezett négy napos nemzetközi konferencia. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Néderlandisztika diszciplináris minor
Tájékoztató a néderlandisztika minor szakirányról Részletek »
Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája
2018. június 7-én és 8-án kerül megrendezésre. Részletek »
Hallgatói ösztöndíj a Heilderbergi Egyetemre
A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 31. Részletek »
2. Művészetpedagógia Konferencia
A művészet és a tudomány megújuló világképe – fókuszban: a kreativitás fejlesztése és a zenei nevelés témakörben kerül megrendezésre a 2. ELTE Művészetpedagógiai Konferencia. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!