2018.06.20. szerda   
.: Home :.    »    Menü  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Szepessy Tibor - gyászjelentés


Szepessy Tibor
(1929. január 7. − 2018. április 14.)

Szepessy Tibor 1952-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen görög-latinmagyar szakon. A Moravcsik Gyula vezette Görög Tanszéken ígéretes egyetemi pályája hamarosan megtört: a forradalom leverését követően politikai okokból őt is eltávolítják az egyetemről.

1959−1983 között (kisebb kitérővel) az MTA Ókortudományi Kutatócsoportjában dolgozott. Ezen időszakban számos antik irodalmi tárgyú kötetet szerkesztett, műfordításokat készített, költők és prózaírók portréját rajzolta meg. Az a terület, mely kutatásai középpontjában állott, az antik (elsősorban a görög) regény története volt: e tárgyban jelent meg első szaktudományos írása (Iambulos utópiája. Antik Tanulmányok 3 (1956) 235–240), és majd hatvan évvel később, hosszú, termékeny alkotói korszakának egyik utolsó önálló kötete (Achilleus Tatios: Leukippé és Kleitophón története. Budapest, ELTE Eötvös József Collllegium, 2014) is. A görög regényről vallott nézeteit monografikus formában 1979-ben benyújtott kandidátusi értekezésében (Héliodóros és a görög szerelmi regény; átdolgozott formában 1987-ben jelent meg) foglalta össze. Héliodóros Sorsüldözött szerelmeseinek általa készített magyar fordítása három kiadást megérve a klasszika-filológia világán is túl sokakkal ismertette meg ezt a műfajt. Az egyetemi oktatástól két évtizedre zárták el; 1977 őszén tarthatott külsős óraadóként újra szemináriumot ,,Görög műfordítás" címmel -- ekkorra már a prózafordítás általánosan elismert tekintélye volt. Nézeteit és tapasztalatait ,,Gondolatok a görög és latin próza fordításáról'' (Antik Tanulmányok 25 (1978) 88–91) címen foglalta írásba. A Görög Tanszék megüresedését (1983) követően Harmatta János kitartó fáradozásainak eredményeképpen áthelyezték az egyetemre, és tanszékvezetői megbízást kapott. Kevéssel több mint egy évtizeden keresztül Szepessy Tibor együttműködve Kapitánffy Istvánnal megújította a tanszék arculatát és szakmai alapokra helyezte azt (ennek egyik kézzelfogható jele a szerényen átdolgozásnak minősített új görög irodalomtörténet-jegyzet volt, 1991, tucatnyi utánnyomás után könyvként 2013-ban jelent meg). A rossz emlékű pénzügyi megszorító csomag ennek a szinte idilli állapotnak vetett véget: 1995-ben, alkotó erejének teljében, újra eltávolítják az ELTE-ről, kényszernyugdíjazzák. Oktatói pályáját a következő tíz évben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytathatta; e munka kiemelkedő tudományos eredménye két kommentált szövegkiadás-kötet volt (Korai görög líra, 1999; Menandru Dyskolos, 2005). Életének és továbbra is aktív alkotó korszakának utolsó másfél évtizede különösen szorosan kötődik ahhoz az intézményhez, melyben pályáját kezdte, az Eötvös Collegiumhoz.

Kikezdhetetlen erkölcsi és szakmai tekintélyét 2008-tól haláláig kurátorként állította a Collegium szolgálatába. Amellett, hogy egyetemi hallgatók újabb generációját varázsolta el tudományszakja, tudományszakunk számára, és tanította egyenességre és tisztességre, elkészülhetett életművének tanulmányok formájában megjelent részéből egy reprezentatív összefoglaló (Válogatott tanulmányok. Budapest 2009). Régóta dédelgetett munkája, a ,,Bevezetés az ógörög verstanba'' is elnyerte könyv formáját (2013), és a Collegium új klasszika-filológiai sorozatának méltó, és a mércét magasra helyező nyitókötetévé vált. A sorozat hatodik olyan kötetén, mely nevéhez kötődik, kedves Philostratosán, szinte az utolsó percig dolgozott − a nyomdából kikerülő könyvet kézbe már nem vehette.

Pályája nem volt zökkenőktől mentes, de a megaláztatásokat nyugalommal és derűvel viselte. Címekre, hatalmi pozíciókra, kitüntetésekre nem törekedett; ha a tudományszak érdekében szükség volt tudására, tekintélyére, és valamilyen megbízatással megkeresték, elvállalta, és lelkiismeretesen elvégezte. Talán joggal remélhetjük, hogy tanítványai sorának őszinte és érdek nélkül való, iránta tanúsított megbecsülése és szeretete többet jelentett neki bármilyen anyagi elismerésnél.

Mayer Gyula
Elnök
MTA Klasszika-filológiai Bizottság


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2018.05.02.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!