2018.04.21. szombat   
.: Home :.    »    Menü      »    PhD      »    DOKTORI ISKOLÁK  
PhD
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.: :.
   

Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola


Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola

 • Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
  Telefon: 411-6500 / 2253
  Honlap: http://arthist.elte.hu/index.php?id=kepz_phd
  E-mail: arthist@ludens.elte.hu


  Vezetés
  Prof. Dr. Kelényi György egyetemi tanár,
  E-Mail: arthist@ludens.elte.hu
  Szoba: Múzeum krt. 6-8. I. em. 102.
  Telefon: 411 6500 / 3247

A művészettörténeti program célkitűzése a magyarországi művészet minél szélesebb körű kutatása – a középkortól kezdve egészen a mai napig. A programba beletartoznak a műemlékek (és a műemlékvédelem kulturális kérdései), a hazai gyűjtemények, a külföldön fellelhető hungaricák felkutatása, elemzése és a nemzetközi kutatás számára hozzáférhetővé tétele. Ugyanilyen fontos a hazai művészetelmélet kritikai kiadása és a hazai műkritika jelentős egyéniségeinek felkutatása, életművük elemzése, értékelése. Az elméleti tudásanyag megszerzésén kívül a gyakorlati tájékozottság is elengedhetetlen: a hazai (és lehetőség szerint a külföldi) múzeumok kiállított és raktári anyagának megismerése (és lehetőség szerint külföldi) múzeumok kiállított és raktári anyagának megismerése. Ugyanilyen fontos a konzerválás, a restaurálás, a műemléki rekonstrukció technikai problémáival történő megismerkedés. Mindezeket a feladatokat természetesen külső szakemberek bevonásával – és részben az intézeten kívüli helyszíneken – lehet csak megoldani.

A Doktori Iskola 1993-tól kezdődően minden évben meghirdette a felvételt. A felvételi vizsga speciális követelménye szerint a három-négytagú felvételi bizottság a szakdolgozat, a publikációs jegyzék és főként a rövid kutatási terv, a disszertáció témavázlatának tanulmányozása, valamint személyes megbeszélés alapján meggyőződik:
- a jelölt általános műveltségéről,
- saját témájában való jártasságáról, a vonatkozó szakirodalom és a módszertani
problémák ismeretéről,
- a disszertáció megvalósításának lehetőségéről.

A doktori iskola képzési terve

Iskolarendszerű képzési modul (megszerezheto kredit:112, teljesítendő tárgy:16db)
Minden tanegység: 7 kredit, kollokvium, kötelező nem ismételhető

P/MUV-1 - Előadás a középkor tárgyköréből
P/MUV-2 - Disszertánsok szemináriuma a középkor témaköréből
P/MUV-3 - Speciális kollégium
P/MUV-4 - Előadás a középkor problematikájából
P/MUV-5 – Szeminárium
P/MUV-6 - Speciális kollégium
P/MUV-7 - Előadás az újkori festészet és szobrászat elméleti és módszertani kérdéseiről
P/MUV-8 - Speciális kollégium
P/MUV-9 - Disszertánsok szemináriuma
P/MUV-10 - Előadás az újkor témaköréből
P/MUV-11 - Speciális kollégium
P/MUV-12 – Szeminárium
P/MUV-13 - Előadás a legújabb kori művészet tárgyköréből
P/MUV-14 - Speciális kollégium
P/MUV-15 – Szeminárium
P/MUV-16 - Előadás a legújabb korról

Tudományos modul (megszerezhető kredit:36, teljesítendő tárgy:3db)

P/MUV-20 - Publikáció / tanulmányírás I.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhetőP/MUV-21 - Publikáció / tanulmányírás II.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhetőP/MUV-22 - Publikáció / tanulmányírás III.
8 kredit, gyakorlat, kötelező, nem ismételhető
P/MUV-23 - Publikáció / tanulmányírás IV.
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/MUV-24 - Egy a disszertáció témájába tartozó önálló publikáció
24 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető
P/MUV-25 - Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/MUV-26 - Szakmai tudományos konferencia szervezése
12 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhetőP/MUV-27 - Külföldi tanulmányút keretében végzett kutatómunka
12 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhetőP/MUV-30 - Önálló kiállítás rendezés
20 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhetőP/MUV-28 - Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió
(megszerezhető kredit:12, teljesítendő tárgy:1db)P/MUV-28 - Szerkesztői munka, lektorálás, szakfordítás, recenzió
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/MUV-29 - Tudományos kiállítás előkészítésében, rendezésében, katalógus-írásában
(megszerezhető kredit:10, teljesítendő tárgy:1db)P/MUV-29 - Tudományos kiállítás előkészítésében, rendezésében,
katalógus-írásában, illetőleg szerkesztésében való részvétel
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhetőP/MUV-31 - Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka, bibliográfia készítés
(megszerezhető kredit:12, teljesítendő tárgy:1db)P/MUV-31 - Tudományszervezési feladatok, könyvtári munka,
bibliográfia készítés, tudományos diákköri találkozók szervezése, stb.
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhetőP/MUV-32 - OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel
(megszerezhető kredit:12, teljesítendő tárgy:1db)P/MUV-32 - OTKA vagy más pályázati munkában való részvétel
2 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhetőP/MUV-33 - Egyéb tudományos tevékenység
(megszerezhető kredit:3, teljesítendő tárgy:1db)P/MUV-33 - Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető

Oktatási modul (megszerezhető kredit:32, teljesítendő tárgy:0db)

P/MUV-50 - Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2P/MUV-51 - Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2P/MUV-52 - Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2P/MUV-53 - Heti 2 órás szeminárium vagy előadás
8 kredit, gyakorlat, választható, nem ismételhető, heti óraszám:2


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2010.07.05.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 április
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 ESEMÉNYEK   
Sirató az elveszett földért​
A Katalán Könyvtár 15. kötetének bemutatója Részletek »
Lett–magyar kulturális kapcsolatok
Dr. philol. Venta Kocere, a Lett Egyetem Tudományos Könyvtára igazgatójának előadása.
Részletek »
Lesen, Lernen, Kooperieren
Nemzetközi konferencia a Germanisztikai Intézet szervezésében. Részletek »
A hang világnapja
Hogyan működik? A zöngeképzésről érthetően című előadás. Részletek »
DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely bemutatója
Nyelvtan című átfogó magyar grammatikáról műhelybeszélgetést tart. Részletek »
Beszélgetés Hölvényi György európai parlamenti képviselővel
A vallásközi párbeszéd az Európai Parlament szemszögéből. Részletek »
Kathrin Winter előadása
The world as cheese and representation című előadása, a Latin Tanszék szervezésében. Részletek »
Új utak a bölcsészettudományban
Három professzor három földrészről, előadásaikban mégis hasonló kihívásokról esik szó. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
Trefort-kert Alapítvány 1%
A Trefort-kert Alapítvány az SzJA 1 %-ának gyűjtésével immár nyolcadik éve támogatja a Bölcsészkaron folyó oktatási, kutatási és kulturális tevékenységet. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!