2018.06.18. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Aktuális      »    IN MEMORIAM  
Aktuális
  
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Németh G. Béla


Németh G. Béla halálára

A 83 éves korában elhunyt Németh G. Béláról sokféleképpen idézhetjük fel az emlékeinket: a személyes benyomások, emlékek és élmények igen különbözőek lehetnek attól függően, ki melyik periódusában lehetett tanúja Németh G. Béla életének. Az azonban bizonyos: az irodalomtörténész szakmában mindenkinek, akinek megadatott, hogy kortársa lehetett, van valami köze az életműhöz vagy a személyiséghez. Hiszen mindannyian tanultuk tőle valamit: vagy személyesen, vagy csupán tanulmányainak, köteteinek nehéz szövésű, tartalmas fejtegetéseiből. S aligha véletlen, hogy először róla a tanulás és tanítás dialogikus folyamata juthat az eszünkbe. Mert Németh G. Béla – aligha függetlenül attól, hogy az Eötvös Collegium neveltje volt – szenvedélyesen szerette a tanítást; sorsának egyik, a XX. század hányatott politikai történetéből magyarázható legfőbb paradoxona mégis az, hogy viszonylag későn adatott meg neki az a lehetőség, hogy az ELTE oktatójaként működhetett. Viszonylag későn, ahhoz képest, hogy adottságai és érdeklődése alapján mennyire alkalmas volt erre a feladatra eleve; ám éppen idejében ahhoz, hogy – némileg persze saját magának teremtvén meg a lehetőséget – igazi, nemzedéki tanítványi kört nevelhessen föl, egy olyan tanulmánykötet (az Arany-líráról szóló, „Az el nem ért bizonyosság” című gyűjtemény) létrehozásának az alkalma köré szervezve, amelynek tudománytörténeti jelentősége lett. Németh G. Béla ekkortól vált valóban mesterré, olyan értelemben, amely a szellemi tekintély és nem a hivatalos elismerések alapján érdemelhető ki. Később persze megérkeztek a megérdemelt stallumok is (Németh G. Béla 1981-től a tőle alapított Művelődéstörténeti, majd 1987-től a XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék professzora lehetett, s élete végéig az egyetem „professor emeritusa” volt) – ám a legnagyobb érdem alighanem az, amelyet egy nálánál nemzedékkel fiatalabb tudósi generáció iránymutató figurájaként ért el. Cím szerint még nem professzorként ugyan, de érdem szerint a legnagyobbak közül valóként. Későbbi oktatói munkája is eköré épült, ezt gazdagította – sorjázó tanulmánykötetei, amelyek a XIX. és XX. századi magyar irodalom számos jelenségét állították új fénybe, pedig ezt a hatást volt képes magyarázni, érthetővé tenni mindazok számára, akik vagy nem lehettek a szónak az eredeti értelmében tanítványai, vagy akiknek már ő nem akart vagy tudott mestere lenni.

Németh G. Béla irodalomtörténészi munkássága nélkül bizonyosan nem érthető meg a XX. századi magyar irodalomtudomány szellemi útja, tudománytörténeti alakulása: a professzor úr ugyanis nem csupán saját, szűkebb kutatási területére fejtett ki komoly hatást, hanem a szakma egészét is képes volt befolyásolni. Sőt, még ennél is szélesebb körben vált tekintéllyé: művelődéstörténeti, eszmetörténeti munkássága a társadalom- és történelemtudományok egésze számára igazodási ponttá vált. Most, amikor egy gazdag pálya végén, immár a XXI. században itt hagyott bennünket, úgy gondolhatunk rá, mint akinek életműve jelentősen alakította azt, ahogyan ma az irodalomról és a kultúráról gondolkodunk, s akinek a művei itt maradnak velünk, mintaként, példaként vagy éppen eleven vitaanyagként – hogy immár ebben a spirituálisabb formában folytatódhasson az az eleven pedagógiai dialógus, amely az igazi tanár Németh G. Béla egyik legfőbb ambíciója volt.

Halálával lezárult egy korszak. Megrendülten búcsúzunk tőle.

Requiescat in pace.

Szilágyi Márton

 

Németh G. Béla temetése 2008. szeptember 23-án, kedden lesz a Farkasréti temető Makovecz-termében.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2010.07.08.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Hebraisztika és judaisztika minor tájékoztató
2018. június 19-én, kedden 14 órakor. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Oktatásmódszertani képzések
Az interaktív tábla alkalmazásának módszertani lehetőségei és a Digitális szövegfeldolgozási technikák és alkalmazások témakörében. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Néderlandisztika diszciplináris minor
Tájékoztató a néderlandisztika minor szakirányról Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!