2017.08.16. szerda   
.: Home :.    »    Menü      »    Pályázatok      »    Lezárt pályázatok éves bontásban  
Pályázatok
  
   
   
   
   
   
 LEZÁRT PÁLYÁZATOK    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
.:  :.
   

Pályázati eredmények


Nyertes pályázatok és szerződések 2010

Pályázati eredmények 2010

Témavezető

Típus

Témacím

Támogatási összeg

Czajlik Zoltán

NKA

Részvétel a Remote sensing in the 21st century konferencián

200 000 Ft

Anders Alexandra

NKA miniszteri keret

Raczky Pál 60 születésnapi tisztelgő kötet

1 500 000 Ft

Vida Tivadar

NKA

Romania Gothica konferencia szervezés

730 000 Ft

Borsodi Csaba

NKA miniszteri keret

Az ELTE alapításának 375. évfordulója alkalmából ünnepi kötet kiadása

500 000 Ft

Banczerowski Janusz

Visegrádi Alap

Ielyzaveta Baran ösztöndíj

3 000 €

Sebestyén György / Gyurcsó Júlia

NKA Könyvtári Kollégium

Id. Szinnyei József bibliográfia (1848-2010)

1 423 977 Ft

Dániel Szonja

NKA Könyvtári Kollégium

Könyvtári népszerűsítő brosúra

296 700 Ft

Dr. Maár Judit

NKA Ismeretterjesztés Koll.

A francia irodalom története

500 000 F

Dr. Ferencz Krisztina

OTKA

Idegen nyelvi és fordítási szövegalkotás: szöveg- és egyéni változók kapcsolatának vizsgálata

12 797 000 Ft

Nyertes pályázatok és szerződések 2009

Pályázati eredmények 2009

Témavezető

Típus

Témacím

Támogatási összeg

Gergely Jenő

NKA miniszteri keret

TDI kiadványok megjelentetése, konferenciaszervezés

10 000 000 Ft

Tverdota György

NKA miniszteri keret

A Nyugat és a Nouvelle Revue Francaise konferencia

10 000 000 Ft

Falvay Dávid

OTKA PD

Magyar szentek a 13-15. századi olasz nyelvű kéziratokban

5 380 000 Ft

Déri Balázs

OTKA K

Az irodalmi nyilvánosság az antikvitásban

24 990 000 Ft

Földváry Miklós

OTKA K

Középkori pontifikálék Magyarországon

6 704 000 Ft

Csapó Csaba

OTKA K

Ferenc József Magyarországon. Politika és reprezentáció

5 380 000 Ft

Miskolczy Ambrus

OTKA K

Irodalmi élet és demokratikus kultúra a reformációtól a felvilágosodásig

6 030 000 Ft

Dezső Csaba

OTKA PD

Képzelt lények az ókori és középkori indiai irodalomban

4 200 000 Ft

Kállay Géza

OTKA K

Az angol reneszánsz dráma kritikatörténete

11 509 000 Ft

Imre Zoltán

OTKA PD

Színház, kultúra, identitás: A nemzeti színház-elképzelése és az Európai Unió

11 509 000 Ft

Bács Tamás

NKA miniszteri keret

Egyiptomi ásatások

4 000 000 Ft

Szabó Miklós

OTKA K

A késő vaskori elit Európában

30 000 000 Ft

Mecsi Beatrix

Strategic Initiative for Korean Studies

Curriculum Development and Teaching Materials for Global Korean Studies

69 300 USD

Balogh András

NKA miniszteri keret

Urbane Milieus - Közép-Európa az 1900-as években az irodalom és a sajtó tükrében

2 600 000 Ft

Majoros István

Balaton Program (NKTH-TéT)

Franciák Magyarországon, magyarok Franciaországban az újkortól napjainkig

600 000 Ft

Fried Ilona

OKM szakállamtitkár

konferenciaszervezés

200 000 Ft

Feld István

Kultúra 2007-2013

A keresztes hadjáratok kora várépítészetének hatása a középdunavidéki tranzitterületre

42 000 Ft

 

 

 

Frank Tibor

OKM szakállamtitkár

könyvkiadás "Németföldtől Németországig"

400 000 Ft

Túriné Raátz Judit

OKM

11. Országos Kossuth Lajos Szónokverseny

200 000 FT

Horn Ildikó

NKA

Barok című folyóirat magyar különszámának kiadása

500 000 Ft

Bodnár Gábor

NKA Zenei Kollégium

Jubileumi koncertsorozat a Zenei Tanszék 25 éves fennállása alkalmából

200 000 Ft

 

 

 

Slíz Marianna

DFÖ

Névadás és történelem: az Anjou-kor első felének személynevei

900 000 Ft

Komáromy András Pál

DFÖ

A mozgást jelentő igék lexikai mezeje német-magyar szóösszehasonlításban

900 000 Ft

Vargha Fruzsina Sára

DFÖ

A lexikális hozzáférés útjai az első és a második nyelvben

900 000 Ft

Bodnár Gábor

NKA Zenei Kollégium

Zenei Tanszék kórusainak kortárs zenei CD-je

500 000 Ft

Lajtai László

DFÖ

Az első magyar történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa

900 000 Ft

Vaderna Gábor

DFÖ

Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében

900 000 Ft

Feld István

NKA műemléki és régészeti koll

A solymári vár régészeti feltárása 3.

2 000 000 Ft

N. Fodor János

NKA ismeretterjesztés és környezetkultúra kollégium

A Felső-Tisza-vidék késő középkori személynevei (1401-1526)

500 000 Ft

Maruzsa Zoltán

Európa a polgárokért

Ismeretlen záradékok: a totalitárius rendszerek háttéralkui a II. világháború küszöbén

21 527 EUR

 

OKM szakállamtitkár

Doktoranduszok kutatási műhelyeinek infrastrukturális fejlesztése

4 800 000 Ft

Antalné Szabó Ágnes

OKM Tehetséggondozó versenyek

Eötvös József Szónokverseny 2010

200 000 Ft

 

Nyertes pályázatok és szerződések 2008

Pályázati eredmények 2008

Témavezető

Típus

Témacím

Támogatási összeg

Steiger Kornél

 

OTKA

Morálpszichológia és etika az antikvitásban és a középkorban

10 960 000 Ft

Orosz Magdolna

OTKA K

Az identitás terei. Kulturális topográfiák az Osztrák-Magyar Monarchia német nyelvű kultúrájában

8 460 000 Ft

Bíró Ferenc

OTKA K

A nyelvkérdés a XIX. század első két évtizedében (Kazinczy Ferenc)

1 030 000 Ft

Tolcsvai Nagy Gábor

OTKA K

Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás

10 010 000 Ft

Bolonyai Gábor

OTKA K

Corvina Graeca

18 200 000 Ft

Zólyomi Gábor

OTKA  K

A sumer ige történeti morfológiája

12 470 000 Ft

Szabó Gábor

OTKA K

Bronzkincsek, deponálási szokások a késő bronzkorban

13 630 000 Ft

Nagy József

OTKA K

Giambattista Vico életműve a XVIII. századi olasz irodalom kontextusában

14 250 000 Ft

Scholz László

OTKA K

A spanyol nyelvterület avantgárd irányzatai

4 510 000 Ft

Csapó Csaba

OTKA K

Ferenc József Magyarországon. Politika és reprezentáció

5 380 000 Ft

Déri Balázs

OTKA K

Az irodalmi nyilvánosság az antikvitásban

24 990 000 Ft

Dezső Csaba

OTKA PD

Képzelt lények az ókori és kori középkori indiai irodalomban

4 200 000 Ft

Falvay György Dávid

OTKA PD

Magyar szentek 13-15. századi olasz nyelvű kéziratokban

5 380 000 Ft

Földváry Miklós István

OTKA K

Középkori pontifikálék Magyarországon

6 704 000 Ft

Imre Zoltán

OTKA PD

Színház, kultúra és identitás. A nemzeti színház-elképzelése és az Európai Unió

2 542 000 Ft

Kállay Géza

OTKA K

Az angol reneszánsz dráma kritikatörténete

11 509 000 Ft

Miskolczy Ambrus

OTKA K

Irodalmi élet és demokratikus kultúra a reformációtól a felvilágosodásig

6 030 000 Ft

Patay-Horváth András

OTKA NNF

Az olympiai Zeus-templom oromcsoportjainak virtuális 3D rekonstrukciója

8 110 000 Ft

Szabó Miklós

OTKA K

A késő vaskori elit Európában

30 000 000 Ft

Adamik Tamásné

Államtitikári keret

Kossuth Lajos szónokverseny

300 000 Ft

Adamik Tamásné

OKM Határon Túli Magyarok Titkársága, Balassi Intézet

Kossuth Lajos szónokverseny

220 000 Ft

Antalné Szabó Ágnes

OKM, tehetséggondozó verseny

Eötvös József országos középiskolai szónokverseny

600 000 Ft

Bács Tamás

NKA miniszteri keret

Egyiptomi feltárások

4 000 000 Ft

Brdarné Szabó Rita

PRCH Klebelsberg

Tanulmánykötet megjelentetése

150 000 Ft

Brózik-Piniel Katalin

Deák Ferenc Ösztöndíj

Az osztálytermi idegennyelvi-szorongás kialakulása a középiskolában

900 000 Ft

Fehér M. István

külügyi alap

kiutazás

80 000 Ft

Feld István

NKA

A solymári vár régészeti feltárása

2 500 000 Ft

Feld-Knapp Ilona

PRCH Klebelsberg

könyvtárfejlesztés

100 000 Ft

Fried Ilona

Európai Közösség

Ignatius, Induction and Guidance of Newly Arrived Teachers in European Schools

2 482 EUR

Fried Ilona

Európai Közösség

European Master for European Language Teacher Training

22 000 EUR

Fried Ilona

Norvég Alap

Internationalizing Higher Education in Humanities

1 781 200 Ft

Jakabfi Anna

Norvég Alap

Canadian Studies

470 430 Ft

Karafiáth Judit

PRCH Klebelsberg

folyóirat megjelentetés

300 000 Ft

Knipf Erzsébet

PRCH Klebelsberg

Konferencia-részvétel

150 000 Ft

Knipf Erzsébet

OKM Támogatáskezelő

A magyarországi német nyelvjárások szótárának megírása

1 000 000 Ft

Knipf Erzsébet

NKA miniszteri keret

Magyarországi Német Nyelvatlasz nyomdaköltség

4 500 000 Ft

Kulcsár Szabó Ernő

NKA-Miniszteri keret

Die Geschichte der ungarischen Literatur c. könyv egyes részeinek lektorálása

600 000 Ft

Lestyán Anita

Japan Fundation

japán anyanyelvi kurzusok

2 825 EUR

Majoros István

OKM, Magyar-francia TéT

Franciák Magyarországon, magyarok Franciaországban az újkortól napjainkig

500 000 Ft

Nagy Levente

külügyi alap

kiutazás

30 000 Ft

Orosz Magdolna

PRCH Klebelsberg

"A magyar és európai kultúra kapcsolata a germanisztikában" nyomdai előkészítése

250 000 Ft

Péter Ágnes

Államtitkári keret

Anachronist

600 000 Ft

Sonkoly Gábor

Norvég Alap

Quality Assurance in Humanities

2 464 900 Ft

Starcevic Attila

Deák Ferenc Ösztöndíj

Középangol kvantitatív változások

900 000 Ft

Szabó Dávid

PRCH Klebelsberg

filológiai kutatás

250 000 Ft

Szabó Miklós

NKA-Miniszteri keret

Povegliano di veronese - Ásatások leletanyagának feldolgozása

4 500 000 Ft

Szécsényi Krisztina

Deák Ferenc Ösztöndíj

A magyar infinitívuszi szerkezetek szintaxisa

900 000 Ft

Szíjártó István

Norvég Alap

Developing an English-language MA-course "Microhistory"

6 307 500 Ft

Szvák Gyula

NKA-Miniszteri keret

Nemzetközi történész konferencia

1 000 000 Ft

Tverdota György

NKA miniszteri keret

A nyugat és a Novelle Revue Francais Konferencia

250 000 Ft

Tverdota György

NKA miniszteri keret

Nyugat konferencia

1 000 000 Ft

 

 

 

Nyertes pályázatok és szerződések 2007

Pályázati eredmények 2007

Témavezető

Típus

Témacím

Támogatási összeg

Bács Tamás

OTKA K

Thébai temetők

24 000 000 Ft

Bacsó Béla

OTKA NK

A tértapasztalat esztétikai, történeti és társadalmi koncepciói a 20. században

38 250 000 Ft

Dezső Tamás

 

OTKA K

Az asszír birodalmi expanzió

10 680 000 Ft

Jeremiás Éva

OTKA K

A perzsa grammatika-írás története

8 500 000 Ft

Kiss  Jenő

OTKA K

Nyelvjárási és helytörténeti anyagok geolingvisztikai kutatása

29 740 000 Ft

Majorossy Judit

OTKA PD

Városi tér és társadalom a 15-16.századi Pozsonyban

14 610 000 Ft

Péter Ágnes

OTKA NK

A brit irodalom a magyar kulturális emlékezetben

18 200 000 Ft

Ullmann Tamás

OTKA K

Interperszonalitás és tapasztalat

10 660 000 Ft

Várkonyi Gábor

OTKA K

Wesselényi Ferenc (1605—1667) nádor leveleinek feltárása és kiadása

9 820 000 Ft

Dolgosné Kormos Judit

OTKA PUB-C

Az idegennyelvi motivációs vizsgálatok eredményének közzététele

349 000 Ft

Feldné Knapp Ilona

Tempus Közalapítvány Socrates

Centralizált előkészítő látogatások

2 000 EUR

Deák Nóra

NKA Könyvtári Kollégium

Az Angol-Amerikai Intézeti Könyvtár dokumentumainak állományvédelme

400 000 Ft

Knip Erzsébet

MNEKK

Konferenciarészvétel

150 000 Ft

Knip Erzsébet

MNEKK

Hiánypótló szótárak beszerzése

100 000 Ft

Feld István

NKA

Régészeti lelőhelyek állagmegóvása/feltárása Solymári Vár

2 500 000 Ft

Bodnár István

TEVA Magyarország Zrt.

Filozófia szakos képzés dologi kiadásai

2 500 000 Ft

Sonkoly Gábor

OKM

Kulturális örökség mesterképzés személyi költségek

3 064 000 Ft

Bács Tamás

OKM

Egyiptológiai Tanszék egyiptomi ásatásai

4 000 000 Ft

Szláv és Balti Filológiai Intézet

OKM

orosztanárok kongresszusa útiköltség

1 364 000 Ft

Hornyákné Huber Ágnes

MNEKK

Hiánypótló bibliográfia kiadása

200 000 Ft

Láng Zsuzsa

EP-EC 04/2007-2008

European Mater's Course in Conference Interpreting

 

58 300 EUR

Adamikné Jászó Anna

OKM/Balassi Intézet

9. Országos Kossuth Lajos Szónokverseny

2 00 000 Ft

Szerdahelyi István

Japán Alapítvány

Nyelvtanár alkalmazása

960 000 Ft

Péteri Attila

Mecenatúra

"An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik" konferencia

1 121 000 Ft

Árkossy Katalin

OKM

Nemzeti kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzése

1 000 000 Ft

 

 

Nyertes pályázatok és szerződések 2006

Pályázati eredmények - 2006

Témavezető

Típus

Témacím

Támogatási összeg

Szerződésszám

Nyusztay Iván

OTKA PF

Az önazonosság konfigurációi az abszurd színházban és a modern tragikomédiában

12 627 000 Ft

PF 64009

Dolgosné Kormos Judit

Jedlik

Esélyegyenlőség a speciális nevelési igényű diákok nyelvtanulásában

43 476 000 Ft

NKFP-B2-2006-0010

Géher István

NKA

Ismeretterjesztés és környezetkultúra - Látszanak mert játszhatók - Shakespeare a színpad tükrében c. tanulmánykötet megjelentetése

600 000 Ft

2521/0638

Dezső Tamás

OKM támogatás

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatott kis szakos képzések infrastruktúrális fejlesztésének többletköltségeihez

5 500 000 Ft

OKM-10824/2006

Dezső Tamás

OKM Kisszakok pályázat

Kis létszámú szakok indításához és fenntartásához nyújtott támogatás

87 288 000 Ft

OKM-3211/2006

Kelemen János

OTKA K

Dante filozófiája

5 427 000 Ft

K 62377

Láng Zsuzsa

EU

Konferenciatolmácsképző kurzus

32 000 €

05/EPDI/2006-2007

Klaudy Kinga

EU/DG Interpretation

European Masters Course in Conference Interpreting

64 000 €

EC 05/2006-07

Orosz Magdolna

NKA

Ismeretterjesztési Kollégium - Alkotói támogatás  "Progresszív egyetemes poézis." A német romantika esztétikai nézetei és elbeszélésirodalma c. mű megírására

400 000 Ft

2502/0465

Knipf Erzsébet

OKM Nemzetiségi kutatások

A mo-i német nemzetiségi gimnázium végzős hallgatóinak körében összehasonlító kérdőíves felmérés végzése

1 475 000 Ft

9220-04/2006

Brenner Koloman

OKM TKP

A Deutsche Phonetik, Eine Enführung c. tanulmánykötet megjelentetése

309 000 Ft

OKM-1863/2006 (36/2006)

Knipf Erzsébet

OKM TKP

Az Aspekte des deutschen Wortshatzen c. szakkönyv megjelentetése

519 000 Ft

OKM-1863/2006 (30/2006)

Borsodi Csaba

OMAI

Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása

1 220 000 Ft

OKM-6972/2006 (0033/2006)

Kiszl Péter

NKA

Könyvtári Koll. - Információ az üzleti információról című elektronikus tájékoztató felület kéziratának elkészítése

450 000 Ft

2140/0087

Kiszl Péter

NKA

Könyvtári Koll. - Információ az üzleti információról című elektronikus tájékoztató felület kéziratának elkészítése

450 000 Ft

2140/0087

Sipos Lajos

OTKA K

Babits Mihály Művei Kritikai Kiadásának, a Babits Könyvtárnak és a Babits Kiskönyvtárának sajtó alá rendezése

19 642 000 Ft

K 061947

Laczházi Gyula

OTKA PF

Indulat és érzelem között: a szenvedélyelmélet változásai a XVIII. században

14 239 000 Ft

PF 061554

Szegedy-Maszák Mihály

OTKA NI

A nemzeti művelődés esélyei az egységesülő világban

45 000 000 Ft

NI 62188

Orlovszky Géza

DIGIT

Rimay János ifjúkori versgyűjteményének hálózati kritikai kiadása

1 600 000 Ft

DIGIT-2005/0069

Zsilinszky Éva

OTKA K

Régi magyar kéziratok kiadásra való előkészítése és kiadása

7 954 000 Ft

K 62815

Adamik Tamásné

OKM támogatás

A 8. Országos Kossuth Lajos Szónokverseny nyomdai költségeihez történő hozzájárulás

300 000 Ft

OKM-5195

Szili Katalin

MÖB

Nyári egyetemi kurzus

1 389 000 Ft


Bacsó Béla

OKM támogatás

Vizuális és Digitális Kommunikációs Kutatási speciális képzés költségeihez történő hozzájárulás

18 969 000 Ft

OKM 605/2006.

Mecsi Beatrix

OTKA PF

Vizuális ábrázolások és szövegek kaocsolata és szerepe a legendaképzésben és a vizuális percepcióban

12 627 000 Ft

PF 64104

Voigt Vilmos

OTKA NI

Szövegfolklorisztika, filológia, történeti poétika. Folklórműfajok 19. századi magyar szövegkorpusza és értelmezése

25 416 000 Ft

NI 61252

Szabó Mátyás

OTKA K

A telepek társadalma, telepi életmód: városinéprajzi jelenvizsgálat

8 519 000 Ft

K 63192

Voigt Vilmos

NKA

Ismeretterjesztési Kollégium - Meseszó, tanulmányok c. kötet kiadása

500 000 Ft

2521/0640

Adamik Béla

OTKA K

Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa

7 891 000 Ft

K 62032

Takács Gábor

OTKA PF

Egyiptomi etimológiai szótár

5 290 000 Ft

D 45976

Bács Tamás

OKM támogatás

Az egyiptomi régészeti ásatások költségeihez történő hozzájárulás

2 000 000 Ft

OKM-5669/2006

Fábián Zoltán

OKM támogatás

Az ókori Egyiptom emlékeinek feltárására és az eredmények publikálására

4 000 000 Ft

OKM-12311/2006

Bányai Viktória

MAZSIHISZ

Holokauszt tanulmányok az ELTE BTK-n

190 000 Ft

17/2006/P

Bács Tamás

OKM támogatás

A Közép-Európai Fiatal Egyiptológusok Negyedik Konferenciájának megrendezése

300 000 Ft

OKM-578/2006

Bács Tamás

OKM támogatás

Egyiptomi ásatások költségeihez történő hozzájárulás

2 000 000 Ft

OKM-11793/2006

Galambos Imre

OTKA F

Magyar-Kínai szótár elkészítése

3 660 000 Ft

F 63170

Birtalan Ágnes

OTKA K

Magyar-Mongol Nyelvjárás és Népi Műveltség Kutató Expedíció (folytatás)

7 638 000 Ft

K 62501

Szabó Miklós

OTKA NK

Ludas - Varjú-dűlő és Sajópetri - Homoki -Szőlőskertek késővaskori temetőinek régészeti feldolgozása

31 302 000 Ft

NK 63128

Czajlik Zoltán

NKA

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium: Halomsíros temetők légirégészeti kutatása

800 000 Ft

2731/0050

Fried Ilona

Comenius 2.

Előkészítő látogatás

724 €

S-CentrPV-2004/43

Faluba Kálmán

NKA

Miniszteri Keret - A Nemzetközi Katalaán Nyelv- és Irodalomtudományi Társaság XIV. konferenciájának lebonyolítása

500 000 Ft

4325/0009

Molnár Angelika

OTKA PF

Iván Goncsarov regényeinek műfaji sajátosságai

12 627 000 Ft

PF 64039

Bács Tamás

Apponyi

Fiatal Egyiptológusok Konferenciája

1 500 000 Ft

2006Alap-3-00062/06

Izsák Lajos

MTA TTI

Tamáska Péter: Politikai fogoly kerestetik c. kiadvány támogatása

1 400 000 Ft


Sonkoly Gábor

OKM támogatás

ATELIER Magyar-Francia Társadalomtudományi Központ tudományos műhely működése

3 000 000 Ft

OKM-9655/2006

Pályázati beszámoló - 2006 


Kutatási tevékenység értékelése

Reményeink szerint a 2007 évben megnyíló NFT II. források, és az EU7 Keretprogram felhívásai – az előzetes tájékoztatások alapján – talán lehetőséget adnak majd az eddigieknél az eredményesebb részvételre, de ehhez szükséges az egyetemi kutatási struktúra, hivatali intézményrendszer és finanszírozási feltételrendszer gyors átalakítása, egységes központi forrásbővítő és pályázati ajánlás és stratégia közvetítése, és a már elnyert finanszírozásokhoz a jogi és pénzügyi hivatalrendszer célzott hozzárendelése. A kutatási tevékenység fenntartásához és bővítéséhez folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kutatás és oktatás infrastrukturális hátterének biztosítására nyíló lehetőségeket, a normatív kutatástámogatási finanszírozási források, kutatási pályázatok révén adódó esélyeket. Ezáltal az egyik legfontosabb kari tudomány- és kutatásszervezési tevékenység a pályázati tevékenység bővítése, a pályázatok menedzselése, új pályázati lehetőségek felkutatása, a szükséges nagyobb volumenű pályázatok kidolgozása.

5.1. Kutatási témák, jelentősebb pályázatok

5.1.1. HEFOP-pályázatok

A három ELTE BTK által szakmailag vezetett nyertes nagypályázat 2006. évi támogatási keretei lehetővé tették, hogy olyan tantervek és tananyagok szülessenek, amelyek segítik a magyar bölcsész képzés integrálását az európai felsőoktatási térbe a hazai és európai átjárhatóság biztosításával. Ezen projektek végrehajtása után a bölcsészképzést végző hazai intézmények már olyan tantervi struktúrákkal és tananyagokkal  rendelkeznek, amelyek segítik az egyenlőtlenségek kiküszöbölését, az élethosszig tartó tanulást és erősítik az alapképzést nyert bölcsészhallgatók esélyeit a globalizált Európában. Több száz ember összehangolt szűk határidőkre felosztott munkáját kellett a Bölcsészettudományi Karnak szakmai szempontból is országosan koordinálni. Ez a Kar koordinátorának, hivatalainak és oktatóinak nagy erőfeszítést igénylő – többletfeladatokkal terhelt – tevékenységét jelentette.

5.1.2. MTA Kutatócsoportok támogatása

AMagyar Tudományos Akadémia támogatásának célja a felsőfokú oktatási intézményekben, közgyűjteményekben és egyéb nem akadémiai költségvetési kutatóhelyeken kiemelkedő kutatási eredményeket elérő tudományos iskolák kialakításának, működésének és kutatói utánpótlásának elősegítése a következő öt évben. A támogatásban részesülő kutatócsoportok kutatóhelyi hálózatot alkotnak, elhelyezésüket és infrastrukturális feltételeiket a kutatócsoportokat befogadó intézmények térítésmentesen biztosítják. Az országosan (minden egyetemet és minden tudományágat fgyelembe véve) támogatott 79 kutatócsoportból karunkon 10 nyert támogatást, minősítve a kari tudományos kutatómunka akadémián, országosan és nemzetközileg is elismert színvonalát.

Beadott pályázatok száma

Elnyert kutatócsoporti támogatások 

14

10

5.1.3. OTKA pályázatok

A pályázati és beszámolási folyamatot az OTKA 2006-ben átalakította, elektronikus lehetőségek nyíltak meg a pályázók előtt, és az adminisztráció sokkal szervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá vált.

A pályázati kínálat bővítésének köszönhetően a kari részvétel még eredményesebb lett. Különösen nagy jelentőségű ― és hagyomány is a karon ― a fiatal kutatók bevonását célzó „tudományos iskola” jellegű pályázatok és az egyéni kutatási programú posztdoktori pályázatok nagyszámú (7 pályázat) eredményessége.

2006-ben az összes OTKA pályázattípusban benyújtott/elnyert pályázatok

Benyújtott pályázatok száma, 2006-ban

Elnyert pályázatok száma

 2006-ban induló

Elnyert pályázatok száma

2007-ben induló

27

14

 nincs még róla döntés

5.2. KPI által bonyolított pályázatok

5.2.1. JÁP- és NKFP-pályázatok

A nemzeti kutatásfejlesztés keretei némileg átalakultak és az NKFP program kereteiben támogatott folyó többéves folyó kutatási programok mellett 2006-ben Jedlik Ányos Kutatási Program 2006-ban tovább folytatódott változatlan, aktualizált prioritásokkal.

Nagy jelentőségű, hogy „Esélyegyenlőség a speciális nevelési igényű diákok nyelvtanulásában” c. főpályázóként 43 millió forinttal támogatott kari nagypályázat eredményes lett.

5.2.2. Apponyi Program, DIGIT

A Digitális Szakkönyvpályázaton szakkönyvek, oktatási anyagok digitális megjelentetésére lehetett pályázni.

Beadott pályázatok száma

Elnyert támogatások 

5

1 konferenciatámogatás

1 digitális szakkönyv

Sajnos a pályázat, szerződéskötés és támogatáskezelés ezeknél a pályázatoknál nem kellőképpen rugalmas, adminisztrációval és szankciókkal nehezített, általában nem a az ELTE és a témavezetők hibájából késleltetett. Az ELTE illetékes vezetői elfogadható ügymenet kialakításán fáradoznak.

5.3. Egyéni kutatási ösztöndíjak 2006-ban

Az ösztöndíjak célja a kiemelkedő ― általában fiatal ― kutatói kutatás-fejlesztői tevékenység ösztönzése és elismerése, az eredményességi mutatók szerint a Karon teljes mértékben betölti szerepét. E tekintetben a lehetőségek alulfinanszírozottak és egyre szűkösebbek.

5.3.1. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Beadott pályázatok száma

Elnyert ösztöndíjak száma

6

1

5.3.2. Deák Ferenc Ösztöndíj

Beadott pályázatok száma

Elnyert ösztöndíjak száma

4

1

5.3.3. Magyary Ösztöndíj

Beadott pályázatok száma

Elnyert ösztöndíjak száma

3

1

5.3.4. Kiegészítő  Posztdoktori Ösztöndíj

Beadott pályázatok száma

Elnyert pályázat száma

7

25.3.5. OKM által támogatott kutatási témák és programok

A magyarországi német nemzetiségi gimnáziumok végzős hallgatóinak körében összehasonlító kérdőíves felmérés végzése

Kis létszámú szakok indításához és fenntartásához nyújtott támogatás

Vizuális és digitális kommunikációs kutatási speciális képzés költségeihez történő hozzájárulás

Az egyiptomi régészeti ásatások költségeihez történő hozzájárulás

Az ókori Egyiptom emlékeinek feltárására és az eredmények publikálására

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatott kis szakos képzések infrastrukturális fejlesztésének többletköltségeihez való hozzájárulás

ATELIER Magyar-Francia Társadalomtudományi Központ tudományos műhely működése

A 8. Országos Kossuth Lajos Szónokverseny nyomdai költségeihez történő hozzájárulás

A Közép-Európai Fiatal Egyiptológusok Negyedik Konferenciájának megrendezése

5.4. Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási pályázat 2006

A pályázat célja, hogy az átalakuló felsőoktatás hallgatói számára biztosítsa a korszerű ismereteket közvetítő szakirodalmat, a felsőoktatásban használható tankönyvek és szakkönyvek létrehozásának támogatásával (nyomtatott könyv, CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, videó)

Beadott pályázatok száma

Elnyert támogatások száma

5

2

5.5. Nemzeti Kulturális Alapprogramok pályázatai

A magyar kulturális élet számára hosszú távon és kiszámítható módon működő, állami mecénási szerepét kiteljesítő NKA alapvető céljaival összhangban meghirdetett pályázati felhívásai nélkülözhetetlen kiegészítő forrásokat biztosítanak az egyetemi oktatás és kutatás számára.

Beadott pályázatok száma

Elnyert támogatások száma

7

6

5.6. Az Európai Unió és Európai Bizottság nagy összegű pályázati program támogatása

Nemzetközi színtű „Posztgraduális fordító és tolmácsképzés” kurzusainak finanszírozása a Karon mű­ködő Fordító és Tolmácsképző Központ részére. A támogatás segítségével biztosíthatók a nemzetközi szintű képzési és kutatási minőségbiztosítás feltételei.

5.7. Konferenciarendezések és részvételek alakulása

5.7.1. Regisztrált konferenciarendezések a kari szervezeti egységek szervezésében

A Karunk 2006-ben 12 hazai konferenciának adott helyet, átlagosan 70 résztvevővel, 8 nem­zetközi konferenciát rendeztek a Bölcsészettudományi Karon, átlagosan 100 résztvevővel.

5.7.2. Konferenciákon való részvétel alakulása

Általában elmondható, hogy a konferenciákon résztvevők, előadók száma ugyan emelkedett az előző évekhez képest, de ez leginkább a helyi, belföldi, illetve a közvetlenül szomszédos, határmenti eseményekre vonatkozott. A nagyobb költségű, rangosabb nemzetközi szervezetek ülései, ill. konferencia események majdnem minden esetben saját kutatási eredményhez illetve pályázathoz (OTKA, NKFP stb.), meghívásos támogatott szakmai részvételhez kötődtek. A tudományos eseményeken való részvételt támogató pályázattípusok bölcsészek számára szinte teljesen megszűntek, az utazásra fordítható kari keretek a költségvetési és gazdálkodási megszorítások miatt elégtelenek. Forráshiány, pályázati lehetőségek híján egyre nehezebb a részvétel.

A 2006. évben mintegy 90 külföldi és ugyanennyi belföldi tudományos konferenciarészvételre regisztráltuk magunkat.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2010.12.20.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2017 augusztus
H K Sz Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 ESEMÉNYEK   
Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj
A 2016. május 27-én az Országos Széchényi Könyvtár és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete között létrejött szakmai együttműködési megállapodás eredményeképpen az OSZK pályázatot hirdet könyvtárszakmai tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, négy fő mesterszakos hallgató számára. Részletek »
Szintfelmérő francia minorra
Az I. évfolyam francia minor szakra az írásbeli és szóbeli szintfelmérő után lehet bekerülni. Előzetes regisztráció nincs, elegendő a szintfelmérés időpontjában megjelenni. Részletek »
Pályázat „Az ELTE ígéretes kutatója” címre
Az ELTE Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés elnyerésére. A pályázatokat 2017. szeptember 10-én 16 óráig várják. Részletek »
Keresik 2017 legjobb oroszdolgozatát
Az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért keresi 2017 legjobb, orosz témájú tudományos dolgozatát két kategóriában. Részletek »
Tájékoztató az ősszel induló portugál minorról
A portugál minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos, portugál nyelvtudással nem rendelkező ELTE hallgató választhatja. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!