2018.06.25. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    PhD      »    DOKTORI ELJÁRÁS  
PhD
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.: :.
   

Doktori eljárás


Doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás

A doktori eljárás indítására a szorgalmi időszakban (szeptember 1-től május 31-ig) van lehetőség.

Az eljárás megindítását a honlapról letölthető (ŰRLAPOK menüpont) formanyomtatványokon kell kérni.


A kérelemhez csatolni kell a szabályzat előírásai szerint az alábbi dokumentumokat KÉT PÉLDÁNYBAN (a második példány lehet fénymásolat is):
 • az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet, vagy annak hiteles másolatát (külföldön szerzett oklevél esetében annak eredeti honosított példányát) (a hitelesítést a Hivatal munkatársa végzi),
 • a doktori abszolutóriumot, vagy a habitusvizsgálat eredményéről szóló jegyzőkönyvet,
 • az idegennyelv-ismeret igazolását (vö. Kari Doktori Szabályzat 35.§ 1-3 bekezdés) (a hitelesítést a Hivatal munkatársa végzi),
 • a szakmai önéletrajzot,
 • a Magyar Tudományos Művek Tárából (MTMT) kinyomtatott publikációs jegyzéket, amelyet a jelölt témavezetőjének is alá kell írnia, igazolva, hogy az megfelel a doktori iskola működési szabályzatában előírottaknak,
 • témavázlatot,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (illetve külföldi állampolgár esetén az ezt pótoló hatósági bizonyítványt),
 • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy ugyanazon tudományágban nincs folyamatban doktori eljárása és 2 éven belül nem volt elutasított kérelme sem,
 • az eljárási díj befizetésének igazolását,
 • 1 db saját részre megcímzett borítékot,
 • szigorlati előterjesztést,
 • jelentkezési lapot.


Eljárás megindítása abszolutórium megszerzését megelőzően (csak állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatóknak)

Rendkívüli kedvezményként, a témavezető és a DI vezetőjének támogatásával az abszolutórium megszerzését megelőzően is kérelmezni lehet a BDT-tól az eljárás megindítását.
A kérelemhez mellékelni kell a témavezető és a doktori program vezetőjének támogató szakmai véleményét, valamint az disszertáció legalább 50 százalékosan elkészült szövegét (utóbbit elektronikus formában az alábbi címre: voros.peter@btk.elte.hu).


A kérelem elfogadásáról a Bölcsészettudományi Doktori Tanács dönt, elutasítás esetén a döntését megindokolja.


Doktori szigorlat

A doktori szigorlatra a doktori program által megadott időpontban és helyen kerül sor. Az időpontot a vizsgát megelőzően 5 nappal nyilvánossá kell tenni, és be kell jelenteni a Doktori és Tudományszervezési Irodában (voros.peter@btk.elte.hu).


A szigorlatoztató bizottság tagjait az érintett doktori program vezetője kéri fel. 

A szigorlat minősítése:
a) „summa cum laude” minősítésű, ha minden kérdéskör minősítése „summa cum laude”,
b) „summa cum laude minősítésű, ha két kérdéskör minősítése „summa cum laude, és egy kérdésköré „cum laude”,
c) „cum laude” minősítésű, ha minden kérdéskör minősítése „cum laude”,
d) „cum laude” minősítésű, ha két kérdéskör minősítése „cum laude”, és egy kérdésköré „summa cum laude”,
e) „cum laude” minősítésű, ha két kérdéskör minősítése „cum laude”, és egy kérdésköré „rite”,
f) cum laude” minősítésű, ha két kérdéskör minősítése „summa cum laude”, és egy kérdésköré „rite”,
g) cum laude” minősítésű, ha egy kérdéskör minősítése „summa cum laude”, és egy kérdésköré „cum laude” és egy kérdésköré „rite”
h) „rite” minősítésű, ha minden kérdéskör minősítése „rite”,
i) „rite minősítésű, ha két kérdéskör minősítése „rite”,
j) „insufficienter” minősítésű, ha egy kérdéskör minősítése „insufficienter”.

Sikertelen (insufficienter minősítésű) szigorlatot legfeljebb egy alkalommal, a sikertelen kísérletet követően leghamarabb egy év múlva lehet megismételni.

Jelentkezési lap doktori eljárásra  | Előterjesztés doktori szigorlatra  | Előterjesztés nyilvános védésre

Kutatóhelyi vita / házi védés

A doktori munkáról a benyújtása előtt 3 hónappal az értekezés előzetes tudományos értékelésére a téma szerinti tudományos szakterülettel foglalkozó doktori program tudományos tanácskozást (a továbbiakban: kutatóhelyi vita) szervez. 

A kutatóhelyi vitára meg kell hívni a doktori programban résztvevő oktatókat, a más egyetemeken folyó doktori képzésben a témával foglalkozó törzstagokat, témavezetőket, illetőleg az adott szakterület jeles tudományos szakértőit. 

A kutatóhelyi vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A kutatóhelyi vita részletes szabályait a doktori iskolai szabályzatok állapítják meg.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2018.05.22.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Zenekultúra minor - felvételi meghallgatás!
2018. június 25-én, illetve 27-én. Részletek »
A kritika fogalma a XVII-XVIII. században
Az MTA-PTE "Kritikai Tanulmányok" Kutatócsoport és az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék konferenciája. Részletek »
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!