2017.04.30. vasárnap   
.: Home :.    »    Menü      »    PhD      »    Doktori védések  
PhD
  
   
   
 DOKTORI VÉDÉSEK    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   
Doktori védések 2017 tavasz
Név Cím Időpont Helyszín

Vácziné Takács Edit

Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján bemutatva Bölcsészettudományok/Nyelvtudomány/Magyar nyelvészet

2017. február 6. (hétfő) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Horváth Dóra

Az osztrák nemzet születése. Osztrák nemzettudat a II. világháború után Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/20. századi egyetemes történelem

2017. február 7. (kedd) 10 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Rajna András

A rézkor kulturális kapcsolatrendszerének változásai a Duna-Tisza-közén feltárt leletanyag tükrében Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/Régészet

2017. február 8. (szerda) 10 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Kari Tanácsterem

Seresi Márta

Videokonferencia a konferenciatolmácsolás oktatásában: a közvetítő médium hatása a tolmáccsal bővített kommunikációs helyzetre, valamint a pedagógiai folyamatra Bölcsészettudományok/Nyelvtudomány/Fordítástudomány

2017. február 9. (csütörtök) 14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Toronyi Zsuzsanna

A zsidó muzeológia helye és szerepe a magyar zsidó tudományosságban
Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/Assziriológia és hebraisztika-judaisztika

2017. február 24.
(péntek)
11 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Smid Róbert

Jaques Lacan papírgépei: a tropológiától a topológiáig, a mitikus időtől a kibernetikai tempor(e)alitásig a lacani elméletben Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományok/Irodalomelmélet

2017. március 3.
(péntek)
13 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem

Horváth Márton Gergely

Stratégies de topicalisation dans le francais parlé informel
Bölcsészettudományok/Nyelvtudomány/Romanisztika

2017. március 9.
(csütörtök)
10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Gaál Xénia

K. város történelmi, városépítészeti, szépirodalmi és kortárs művészeti narratívái. Identitás, kulturális emlékezet és trauma: a Königsberg/Kalinyingrád eset Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudomány/Orosz és szláv irodalmak

2017. március 10. (péntek) 14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Rácz Tibor Ákos

Árpád-kori falusias települések Pest megye területén. Építmények, településszerkezet, települési formák
Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/Régészet

2017. március 21.
(kedd)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Kari Tanácsterem

Kohári Anna

Időzítési mintázatok a magyar beszédben
Bölcsészettudományok/Nyelvtudomány/Alkalmazott nyelvészet

2017. március 22.
(szerda)
15 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Molnár Dániel

A pesti revü- és varietészféra transzformációs kísérletei a Rákosi-korszakban, 1949-1952
Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/Európai historiográfia és társadalomtudományok

2017. március 24.
(péntek)
15 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
I. em. 115-117.
(Szekfű Gyula Könyvtár)

Jóri Anita

The Discourse Community of Electronic Dance Music Bölcsészettudományok/Nyelvtudomány/Interkulturális nyelvészet

2017. március 31. (péntek) 11 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Recski Gábor András

Számítógépes módszerek a szemantikában
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományok/Elméleti nyelvészet

2017. április 6.
(csütörtök)
11 óra

MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Földszinti előadóterem

Foki Ibolya

A zalai városok igazgatási szervezete és tisztségviselői 1850-1860
Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/19. századi magyar történelem

2017. április 10.
(hétfő)
14 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Erdős Klaudia Judit

A szupraszegmentumok újabb funkciói. Szakmai és kommunikatív kompetencia a spontán beszédben
Bölcsészettudományok/Nyelvtudomány/Alkalmazott nyelvészet

2017. április 12.
(szerda)
10 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Endreffy Katalin

Letters to gods: contexts of an Egyptian tradition Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/Egyiptológia

2017. április 20. (csütörtök) 14 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Eőry Gabriella

Kaszinók Magyarországon, különös tekintettel a két világháború közötti budapesti kaszinókra
Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/Társadalom- és gazdaságtörténet

2017. április 26.
(szerda)
10:30

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Takó Ferenc

"Was fehlte" - Max Weber Kína-tanulmányának helye az életműben és az európai Kína-recepcióban
Bölcsészettudományok/Filozófiatudomány/Morál- és politikai filozófia

2017. április 26.
(szerda)
16 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Bella Katalin

A Szépirodalmi Könyvkiadó története (1950-1956)
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományok/Könyvtártudomány

2017. április 28.
(péntek)
10:30

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Kádár Zsófia Klára

Jezsuita kollégium és helyi társadalom a 17. századi Nyugat-Magyarországon (Pozsony, Győr, Sopron)
Bölcsészettudományok/Történelemtudomány/Kora újkori magyar történelem

2017. május 2.
(kedd)
14:30

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
I. em. 115-117.
(Szekfű Gyula Könyvtár)

Raitsits Tivadar István

Az irodalmi hagyomány és a paradigmaváltás jellegzetességei az 1970-es évek finn regényirodalmában. Az irodalmi percepció modalitásainak vizsgálata A. Ruuth, H. Turunen és A. Tuuri egy-egy regényén keresztül
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományok/Az uráli népek folklórja és irodalma

2017. május 3.
(szerda)
13 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Alagsori Tanácsterem

Farkasné Gulyás Nikolett

Személytelen szerkezetek finnugor nyelvekben. Funkcionális és tipológiai megközelítés
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományok/Uráli nyelvészet és nyelvek

2017. május 5.
(péntek)
15 óra

ELTE BTK
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
III. em. 329.

Bogár László

Üzleti retorika - a klasszikus meggyőzési technikák és az újtípusú értékesítési technikák összevetése Bölcsészettudományok/Nyelvtudomány/Alkalmazott nyelvészet

2017. május 22. (hétfő) 10 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem

Szeiler Zsolt

Az intencionális lét Aquinói Szent Tamásnál Bölcsészettudományok/Filozófiatudomány/Fenomenológia

2017. június 7. (szerda) 16 óra

ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D Alagsori Tanácsterem


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.04.18.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2017 április
H K Sz Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
 ESEMÉNYEK   
Könyvtárbusz, ami összeköt
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar "Nyitott Napok" sorozatának következő vendége Vraukóné Lukács Ilona, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár munkatársa, aki Könyvtárbusz, ami összeköt: Guruló könyvtár a Felső-Tisza mentén és a bokortanyákon címmel tart előadást. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás - pályázati felhívás
A Tempus Közalapítvány és az ELTE pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni/elnyertek. Részletek »
A Pesti Bölcsész Akadémia tavaszi előadásai
Ebben a félévben a skandináv filozófia, a Római hadsereg és Platón mellett többek között az ezerarcú Mary Poppinsot is megismerhetik az érdeklődők. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!