A Bölcsészkarra látogatott a macedón nagykövet

Január 5-én karunk Szláv és Balti Filológiai Intézetébe látogatott őexcellenciája, Darko Angelov úr, a Macedón Köztársaság budapesti nagykövete.

Darko Angelov urat fogadta Jászay László intézetigazgató, egyetemi tanár, Kiss Szemán Róbert habilitált docens, a Szláv Filológiai Tanszék vezetője, valamint a kar nemzetközi ügyek dékánhelyettese. A macedón nyelv és kultúra oktatásának kérdéseiről folytatott beszélgetés után, amelynek során szóba került az a segítség is, amelyet karunk nyújt a Szkopjei Blazse Koneszki Egyetem Filológiai Karán megindítandó magyar oktatáshoz,  a nagykövet úr könyvadományt adott át az Intézet könyvtárának.

Pál Ferenc

2011.01.07.