Dékáni Körlevél az MA felvételiről

II/2013. (VII. 10.) SZ. DÉKÁNI KÖRLEVÉL

Tisztelt Oktatótársaim! Tisztelt Hallgatók!

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara sajnálattal értesült a mesterképzésre jelentkezéshez szükséges oklevéligazolások kapcsán a végzős hallgatóink egy negyede esetében felmerült problémáról. Az oklevél sorszáma azon jelentkezők igazolásán nem szerepelt, akiknek a dokumentumot – a záróvizsgák, valamint az igazolás elkészítése és kiadása közötti határidő rövidsége miatt – még a diploma nyomtatása előtt kellett kiállítani. A Kar több mint 1500 diplomát állít ki csupán néhány napos határidővel (a záróvizsga időszak vége június 26, az oklevél-igazolások kiadásának határideje július 4. volt a Karon). A Kar Tanulmányi Hivatala amint tudomást szerzett arról, hogy az idei felvételi eljárásban az Oktatási Hivatal az oklevélszám hiányában nem fogadja el a dokumentumot, még július 9-én, néhány órán belül e-mailben értesítette erről az érintett hallgatókat és megküldte számukra az addigra már elkészített okleveleik sorszámát is tartalmazó igazolást, hogy ne érje őket hátrány a felvételi jelentkezés során. Ezzel párhuzamosan – a probléma súlyára való tekintettel – a Tanulmányi Hivatal az Oktatási Hivatallal is felvette a kapcsolatot és – hogy egyetlen diákunkat se érjen jogsérelem – a törvényes határidő lejárta előtt megküldte közvetlenül az Oktatási Hivatal számára is az összes, oklevélszámmal kiegészített igazolást. Az Oktatási Hivatalnak a rendkívüli helyzetben tanúsított segítő együttműködéséért köszönettel tartozunk, az érintett hallgatóktól pedig ezúton is elnézést kérünk. Annak érdekében, hogy ez a probléma még egyszer ne fordulhasson elő és elegendő idő maradjon a záróvizsgaeredmények feldolgozására, kezdeményezzük a záróvizsga-időszak néhány nappal történő lerövidítését.

Reményeink szerint ily módon minden jelentkező felvételi eljárása zökkenőmentes lesz.

Budapest, 2013. július 10.

Üdvözlettel
Dr. Dezső Tamás
dékán

A hivatalos körlevél letöltése
2013.07.10.