Dömötör Tamás a Rotary Club Budapest-Sasad ösztöndíj nyertese

Április 24-én vette át Dömötör Tamás első éves informatikus könyvtáros szakos hallgató a Rotary Club Budapest-Sasad ösztöndíj hivatalos oklevelét a Dékáni Hivatalban. A hallgató a Rotary Club döntése értelmében nyerte el a klub támogatását. 

Az átadáskor jelen volt dr. Dezső Tamás dékán, dr. Brenner Koloman az ELTE BTK stratégiai dékánhelyettese, prof. dr. Vas Ádám a Richter Gedeon Nyrt. kutatási főtanácsadója, Hóbor István az RC Budapest-Sasad tiszteletbeli tagja, és Garbai Ádám az ELTE BTK HÖK elnöke.

A Rotary Club Budapest-Sasad ösztöndíjjal támogatja az ELTE Bölcsészettudományi Karra a 2012/2013-as tanévre önköltséges képzési formában felvételt nyert és beiratkozott, alapszakos (BA) tanulmányaikat megkezdő hallgatókat.

További képek
2013.04.30.