Elhunyt Szabó Péter egyetemi docens

Szabó Péter (1957–2013)

Hatalmas és váratlan veszteség érte a kora újkori magyar történelem kutatását és történelemoktatásunkat (egyetemit és a közoktatást egyaránt) Szabó Péter, a Középkori és Kora Újkori Magyar Történelem Tanszék habilitált egyetemi docensének 2013. október 12-én bekövetkezett váratlan halálával. Kiváló előadó, nagyszerűen író történész, művészettörténész volt, aki hallgatóságát és olvasóközönségét egyaránt képes volt magával ragadni. Minden műfajban nagyszerűt alkotott. Szakcikkei és szakkönyvei mellett mestere volt az ismeretterjesztésnek, a szakmai konferenciák megmérettetései mellett a népszerű tudományos előadásoknak is. Tankönyvírásban is eredménnyel próbálta ki magát. Azon kevesek közé tartozott, aki általános és középiskolásoknak egyaránt sikeres, értékálló történelemtankönyveket tudott írni a rendszerváltozást követően. Szívesen nyitott meg tárlatokat, kiállításokat, melyeken nagyszerűen tudta érvényesíteni történészi kvalitásai mellett magas szintű művészettörténészi képzettségét és szuggesztív egyéniségét is.

Pályája egyenes ívű és szinte töretlen volt. Történelemből Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny győztesként lett az ELTE BTK hallgatója, és jeles eredménnyel végzett 1982-ben. Előbb a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának volt a tudományos ösztöndíjasa, majd – rövid pozsonyi és nagyszombati levéltári kutatást követően – a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanított. 1984 és 1987 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Művészettudományi Intézetének adjunktusa volt. Történésszé az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán érett, ahol 1988-tól annak 2003-as megszűnéséig volt az egyébként is népszerű Történelem Tanszék egyik hallgatók által legkedveltebb és legelismertebb tanára. 2003 óta tanított az ELTE BTK-n, 2005-től a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék oktatójaként.

Egyetemi doktor 1986-ban lett, 1997-ben PhD minősítést szerzett, 2011-ben habilitált. Számos közéleti tisztséget is betöltött. Volt az MTA Művészettörténeti Bizottságának titkára, minisztériumi történelem-tankönyvi referens, hosszú éveken keresztül az OKTV Történelem Szekciójának zsűritagja, sőt elnöke is. Évekig volt a Magyar Akkreditációs Bizottság Történelmi Szekciójának a referense.

Szabó Péter élete azonban elsősorban a tanítás volt. Őt nemcsak a leadandó anyag, hanem a befogadók személyisége is érdekelte. Ezt főiskolai és egyetemi hallgatók több generációja tudja igazolni, akikkel szoros szakmai, sőt többször baráti kapcsolatot tudott teremteni. Sok ilyen tudós-pedagógus személyiségre lenne szüksége felsőoktatásunknak. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Művelődéstörténeti munkái még hosszú ideig alapművei lesznek a kora újkori magyar történelem kutatói, ismeretterjesztő munkái pedig a történelem iránt érdeklődők számára. Tanári személyisége pedig hajdani tanítványaiban él tovább.

2013.10.22.