Elhunyt Uray-Kőhalmi Katalin (1926-2012)

(1926–2012)

2012. február 17-én 86. évében elhunyt Uray-Kőhalmi Katalin, a belső-ázsiai filológia, néprajz és a Szibéria-kutatás nemzetközileg elismert kiváló képviselője. Halálával súlyos veszteség érte a magyar tudományt.

1926-ban született Bécsben, polgári családban. Első éveit Bécsben töltötte, majd később a család áttelepült Budapestre, középiskoláját már itt végezte. A Deák-téri Evangélikus Leánygimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen tanult belső-ázsiai filológiát (mongol, mandzsu) és néprajzot olyan kiváló mesterek irányításával mint Ligeti Lajos, Németh Gyula és Ortutay Gyula. Egyetemi évei alatt ismerte meg a későbbi férjét, a tibetológus Uray Gézát.

1949-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, a Keleti Gyűjteményben, majd a Nyelvtudományi Intézetben dolgozott egészen 1987-ig, amikor mint tudományos főmunkatárs vonult nyugdíjba. Több egyetemen is tanított, a Szegedi Egyetem címzetes docense, az ELTE Belső-ázsiai Tanszékének és a Bécsi Egyetem Tibetológiai Intézetének haláláig vendégprofesszora volt.

1957-ben járt először terepkutató úton Mongóliában, ahová később többször is visszatért. Mongóliai kutatóútjairól több tanulmánya is megjelent, ezek közül a kamnigánok nyelvével foglalkozókat tartotta a legfontosabbnak.

Kandidátusi disszertációját 1968-ban védte meg A steppei nomádok íjászfelszerelése címmel, mely alapjául szolgált a Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 12. köteteként megjelent nagy sikerű könyvének (Steppék nomádja lóháton, fegyverben. Budapest, Akadémiai Kiadó 1972). Életműve nagyon gazdag, a belső-ázsiai filológia számos területét érinti, bibliográfiája több mint 170 tételt tartalmaz. A mandzsu-tunguz népek mitológiájáról írott könyve alapmű a témában (Die Mythologie der mandschu-tungusischen Völker. In: Wörterbuch der Mythologie. I. Abteilung Die Alten Kulturvölker 27. Lieferung. Hrsg. von Egidius Schmalzriedt und Hans Wilhelm Haussig. Klett-Cotta, Stuttgart 1998.).

Több tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának volt tagja, így az Acta Orientalia Hung.-nak és a sámánizmuskutatás nemzetközi tudományos fórumát jelentő Shaman-nak.

Fáradhatatlan és kiváló munkáját több nemzetközi és magyar kitüntetéssel is elismerték.

Távozásával a magyar orientalisztika egyik legjelesebb alakjának záródott le a munkássága.

Uray-Kőhalmi Katalin életrajza, bibliográfiája és a munkásságához kapcsolódó további anyagok megtekinthetők a www.kohalmi.innerasia.hu honlapon.

2012.05.30.