ERASMUS+ oktatói, kutatói és munkatársi mobilitás

2019.02.25.
ERASMUS+ oktatói, kutatói és munkatársi mobilitás

Kiírásra került a Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázati felhívás fogyatékkal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára. A felhívás és a pályázati űrlap elérhető itt: https://www.elte.hu/erasmus-kiegeszito-tamogatas-munkatarsaknak  Pályázati határidő: 2019. május 24. (12:00) (Pótpályázati határidő csak a tavaszi kiutazók esetében: 2019. október 25.)

Oktatási mobilitás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanévi Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitási programban való részvételre.
A pályázat keretében 2019. június 1-től 2020. szeptember 30-ig lehetséges a mobilitások megvalósítása.
A páláyzat célja az Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitás a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartását és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építését támogatja, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire.
 
Pályázat beadási határideje: kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.
 
A pályázattal kapcsolatos végső döntést a kari javaslat alapján az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága (HOMB) hozza meg.

Pályázati felhívás az ELTE központi oldalán

ELTE BTK kari pályázati csomag:

Kutatási és képzési mobilitás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem második alkalommal hirdeti meg Erasmus+ kutatási és képzési mobilitási pályázatát a 2019/20-as tanévre.
A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését.
 
Pályázat beadási határideje: kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.
 
A pályázattal kapcsolatos végső döntést a kari javaslat alapján az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága (HOMB) hozza meg.

Pályázati felhívás az ELTE központi oldalán

ELTE BTK kari pályázati csomag:


Képzési célú munkatársi mobilitás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitási programban való részvételre a 2019/20-as pályázati időszakra.
Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra tegyenek szert, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.
 
Pályázat beadási határideje: kérjük egyeztessen intézeti/tanszék főkordinátorával! A BTK Nemzetközi Kapcsolatok Irodája az intézetek által rangsorolt pályázatokat fogadja.
 
A pályázattal kapcsolatos végső döntést a kari javaslat alapján az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága (HOMB) hozza meg.
 
 
ELTE BTK kari pályázati csomag: