ERASMUS+ HALLGATÓI PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Határidő: 2019. szeptember 30-a, 20.00 óra! Tájékoztató: szeptember 23-a, 10.00!

2019.09.01.
ERASMUS+ HALLGATÓI PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

BTK-s tájékoztató: 2019. szeptember 23-a, 10.00 órától, A épület, 329-es terem. Minden érdeklődő hallgatót és kérdést szeretettel várunk!

A pályázat keretében 2020. szeptember 30-ig lehetséges a mobilitások megvalósítása.

A pályázás menete a Bölcsészettudományi Karon:
Részképzésre: a pályázatokat online a NEPTUN-felületen és a tanulmányoknak megfelelő intézeti/tanszéki Erasmus+ koordinátornál papír alapon kell benyújtani 2019. szeptember 30-án 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

  • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
  • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
  • korábbi félévek vizsgaeredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
  • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
  • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
  • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Letölthető segédletek: