Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj

A Jedlik Ányos Doktori Ösztöndíj célja azon kiváló, magyar állampolgárságú doktorjelöltek támogatásban részesítése, akik doktori tanulmányaik alatt kiemelkedő eredményességgel kutattak, a támogatási időszakban aktívan részt vesznek egy adott kutatási, fejlesztési projektben magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen, vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik és/vagy hasznosítják tudományos kutatásukat, a támogatási időszak végéig benyújtják disszertációjukat. A pályázókkal szemben életkori megkötés nincsen.

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázatok benyújtása 2012. május 25-től lehetséges. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát, és a regisztrációs nyilatkozatot postai úton megküldje az Alapkezelő címére.

A pályázat benyújtásának határideje 2012. június 20. 24:00 óra. A befogadó/szándéknyilatkozatokat és a szükséges dokumentumokat folyamatosan, de legkésőbb június 14-ig lehet a Kari Pályázati Irodába (Múzeum krt. 4/A. I. em.140.) eljuttatni. A határidő után érkező nyilatkozatok aláíratását nem tudjuk garantálni.

Jelen ösztöndíjra minden tudományterület képviselője pályázhat. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok. A pályázat időtartama maximum 12 hónap lehet, az ösztöndíjas időszak nem tarthat tovább 2014. július 31-nél.

Az ösztöndíj havi összege: 200 000 Ft.

A pályázónak vállalnia kell, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyarországi felsőoktatási intézményben végzi és/vagy hasznosítja tudományos kutatómunkáját. A pályázónak igazolnia kell, hogy egy hazai felsőoktatási intézménnyel jogviszonyban áll, illetve jogviszonyt alakít ki. Erre vonatkozóan az intézmény befogadó vagy szándéknyilatkozatát – szkennelve – elektronikus formában csatolni kell az ösztöndíj pályázathoz. A befogadó nyilatkozatot eredetiben a szerződéskötésig postai úton kötelező megküldeni az Alapkezelő részére.

A pályázat kötelező melléklete a befogadó- illetve a szándéknyilatkozat.

o       Befogadó nyilatkozat azoknak adható, akik az ösztöndíj időtartama alatt hallgatói, foglalkoztatási vagy egyéb jogviszonyban állnak az egyetemmel. Azon pályázók részére, akiket a kar az ösztöndíj elnyerése esetén fogadni kíván, szándéknyilatkozat adható.

A pályázathoz szükséges befogadó/szándéknyilatkozat aláírásához a következő dokumentumok szükségesek:

1. Az EPER rendszerből kinyomtatott és a megfelelő aláírásokkal ellátott (1. pályázó, 2. témavezető, 3. doktori iskolavezető/programvezető/ntézetigazgató/tanszékvezető) ELTE belső pályázati adatlap. Mivel a pályázónak valószínűleg nincs oktatói hozzáférése az ETR rendszerhez, az ő nevében disszertációjának témavezetője töltheti fel az adatlapot, aki kutatási témáját legjobban ismeri, így az aláírt EPER adatlap ebben az esetben ajánlásként is működik. Kérem, hogy a pályázat címében tüntessék fel a pályázó nevét.

2. Kitöltött befogadó- vagy szándéknyilatkozat. A nyilatkozatot a kar részéről a dékán, az egyetem részéről a rektor írja alá. A dékáni aláírás feltétele a pályázó, témavezetője, illetve a tanszékvezető/intézetigazgató által aláírt EPER adatlap, valamint a rövid kutatási terv. A rektori aláíratást a PIK intézi.

3.  Rövid összefoglaló a tervezett kutatásról

 

A befogadó/szándéknyilatkozatokat és a szükséges dokumentumokat folyamatosan, de legkésőbb június 14-ig lehet a Kari Pályázati Irodába (Múzeum krt. 4/A. I. em.140.) eljuttatni. A határidő után érkező nyilatkozatok aláíratását nem tudjuk garantálni.

A vezetői jóváhagyás megtörténtéről a pályázót értesítik, a befogadó nyilatkozat ezután a PIK-ből elvihető, sokszorosítása és postázása a pályázó feladata.

 Annak ellenére, hogy a kiírás lehetőséget ad a befogadó nyilatkozat szerződéskötéssel egyidejű beadására, kérjük, hogy az ELTÉ-vel jogviszonyban álló oktató/kutató pályázatot az online pályázati felületen csak az ELTE vezetése által aláírt befogadó nyilatkozat birtokában nyújtson be.

2012.05.24.