Pályázat hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételének támogatására

Az ELTE Tehetséggondozó Tanács pályázatot hirdet az Egyetem hallgatóinak hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételének támogatására. A hallgatókat felkészítő oktatók is nyújthatnak be pályázatot. A pályázás a keret kimerüléséig – 6 millió forint – folyamatos.

Pályázatot nyújthat be az ELTE-vel hallgatói jogviszonyban álló minden hallgató.  Pályázatot utazási és szállásköltség, továbbá részvételi díj fedezésére lehet benyújtani. Kiegészítő támogatás is igényelhető olyan esetekben, amikor a költségeket részben más forrásból fedezi a hallgató.

Pályázatot nyújthat be az ELTE teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatója / kutatója, az alábbi esetekben: OTDK részvétel dologi költségeinek fedezésére az az oktató, aki a konferencián előadást tartó hallgatót tutorként segítette; külföldi tanulmányi versenyen való részvétel dologi költségeinek fedezésére az az oktató, aki a hallgatókat a versenyre felkészítette.

Külföldi tanulmányi versenyeken való részvétel költségeinek fedezésére csoportos pályázat is benyújtható.

Hazai és nemzetközi (nem OTDK) konferencián való részvétel dologi költségeinek fedezésére pályázatot nyújthat be az a hallgató, akinek előadását vagy poszterét a konferencia rendezői elfogadták. Elfogadott előadás vagy poszter nélkül is nyújthat be pályázatot az a hallgató, aki a 2015. évi OTDK konferencián helyezést ér el.

A pályázatot a Tehetséggondozó Tanács e-mail címén lehet benyújtani. A pályázó 2 napon belül visszaigazolást kap pályázatról és 2 héten belül értesítést a döntésről. A pályázatok elbírálását a Tehetséggondozó Tanács tagjaiból kijelölt 3 tagú bizottság végzi. A támogatott pályázatokra vonatkozó információt (a pályázó neve, a támogatott rendezvény, az elnyert összeg, továbbá verseny esetében az elért eredmény) közzéteszik az ELTE Tehetséggondozás honlapján


A pályázati kiírás folyamatosan frissül az ELTE Tehetséggondozás felületén.

Pályázati űrlap
2015.03.02.