Szabó Lőrinc 60

Szabó Lőrinc 60
10/05 - 10/06

2017. október 05. - 2017. október 06.

Petőfi Irodalmi Múzeum

10/05 - 10/06

2017. október 05. - 2017. október 06.

Petőfi Irodalmi Múzeum


A Petőfi Irodalmi Múzeum és az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéke 2017. október 5-én és 6-án konferenciát szervez Szabó Lőrinc halálának 60. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 

A konferencia célkitűzése kettős. Egyfelől arra vállalkozik, hogy a lehetőségekhez mérten széles spektrumban összegezze a Szabó Lőrinc-kutatás legújabb (filológiai, irodalomtörténeti és poétikai) eredményeit. A 2000-ben az MTA-n rendezett centenáriumi ülésszak, valamint a 2007-es, A Szabó Lőrinc-életműkutatás jelene című, a Kodolányi János Főiskolán rendezett szimpózium után eljött az ideje egy újabb, hasonló, de talán tágabb körű számvetésnek, amelyet a tervezett konferencia apropójául szolgáló évfordulónál is aktuálisabbá tesz az életmű kritikai kiadása körüli, Kabdebó Lóránt irányításával zajló munkálatok előrehaladása. A kiadást előkészítő kutatások mellett az elmúlt szűk évtizedben tanulmánykötetek, monográfiák, doktori értekezések láttak napvilágot, amelyek az életmű több, eddig kevésbé vizsgált aspektusát is előtérbe állították és esetenként módszertani értelemben is új kezdeményezéseket tettek közzé.

Ez utóbbiak határozzák meg a tervezett ülésszak másik célkitűzését. Azt nevezetesen, hogy körüljárja a Szabó Lőrinc-életmű elsősorban az újabb, kultúratudományi jellegű megközelítések révén megmutatkozó összefüggéseit. Az ilyen típusú kezdeményezésekért a szakirodalom újabb tételei közül, a teljesség igénye nélkül, pl. a Szabó Lőrinc-költészet testfelfogásával (Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Nagy Csilla tanulmányai) vagy mediális kultúrtechnikáival (Mezei Gábor), politikai vonatkozásaival (Kabdebó Lóránt) foglalkozó munkákra, de akár a költő útleírásainak összehasonlító vizsgálatára (Szirák Péter) lehetne hivatkozni. A konferencia nagy hangsúlyt kíván helyezni továbbá az életmű komparatisztikai beágyazhatóságának kérdéseire, beleértve a költő műfordítói munkásságának értékelését is – ezek feltárásához a modern magyar irodalom olyan kutatóinak hozzájárulására is nagy szükség van, akik munkásságának nem feltétlenül Szabó Lőrinc áll a középpontjában.Időpont: 2017. október 5-6.
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum (1053 Budapest, Károlyi utca 16.)


Részletes program