Tolcsvai Nagy Gábor előadása a Gólyavári estéken

Tolcsvai Nagy Gábor előadása a Gólyavári estéken
10/02

2013. október 02.

ELTE BTK Gólyavár

10/02

2013. október 02. -

ELTE BTK Gólyavár


Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi tanár
Tapasztalat, megismerés és alkotás a nyelvben. Kognitív elmélet és elemzés.

A nyelv tudás. Heves viták zajlanak a nyelvi tudás jellegéről, eredetéről, funkcionálásáról. Az előadás a kognitív nyelvészet „embodiment” (testesültség, testben létezés) elméletét mutatja be, amely szerint az ember testben létezése (e létezés módja) meghatározza a tapasztalat, a megismerés és így a nyelvi tudás jellegét. A G. Lakoff és M. Johnson által kidolgozott elmélet, a tapasztalati realizmus szerint a világról való ismeretek tapasztalati alapúak, a fogalmakat az elme a tapasztalatok szerkezeti mintái, idealizált kognitív modellek szerint hozza létre és alkalmazza jelentésként. Az előadás az elmélet kiterjesztésével a nyelvi cselekvés dinamikus, interszubjektív jellegét, a konceptualizáló ember alkotó tevékenységét, a környezettel való interaktivitást, a kulturális tényezők emergens szerepét helyezi előtérbe.

A nyelvi szerkezetek vizsgálatából kiindulva amellett érvel, hogy a biológiaival együtt kulturális minták is alakítják a fogalomalkotást és a nyelvi kifejezést, önalkotó rendszerként, biokulturális közegben. A bemutatás a tapasztalat, a fogalmi megismerés és alkotás összefüggését a nyelvi szerkezetek jelentése felől közelíti meg: a tér nyelvi leképezését a szabadság fogalmával, az anyag, tér és idő összetett nyelvi kifejezését a hullám példájával elemzi.

Plakát
Meghívó