Valóságos könyvtár – könyvtári valóság

2021.06.11.
Valóságos könyvtár – könyvtári valóság
Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020 címmel megjelent az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetének jubileumi kiadványa. A hazai felsőfokú könytárosképzés elindulásának és az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke alapításának 70. évfordulójáról megemlékező kötetet Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli szerkesztette.

A könyvtári-információs szolgáltatások nélkülözhetetlenek a tudomány rendkívül gyors fejlődésében. Az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet éppen ezért minden évben konferenciát szervez, amely lehetőséget ad a könyvtár- és információtudomány aktuális, a szakmai közösség hazai és határon túli képviselőit egyaránt foglalkoztató kérdéseinek megvitatására, a könyvtárak valós és virtuális szerepének, lehetőségének elemzésére, a könyvtárak információközvetítő és tudományos kutatómunkát támogató küldetésének több aspektusú problémafeltárására, jövőbeli feladataik széles körű vizsgálatára.

A most megjelent, harmadik kötet a magyarországi felsőfokú könytárosképzés elindulásának és az ELTE Könyvtártudományi Tanszék alapításának 70. évfordulójáról történő megemlékezésre is szolgál. A közel 500 oldalas kiadványban olvashatók többek között értekezések az értékteremtő könyvtárakról, tanulmányok a könyvtárosképzésről, a KITI szakmai együttműködő partnereink reflexiói a képzés munkaerő-piaci hasznosulásáról, egykori könyvtáros hallgatók visszaemlékezései, illetve frissen végzett hallgatók véleménye a képzésről, valamint válogatás oktatók és doktoranduszok kutatásaiból. 

A kötethez előszót írt Borhy László akadémikus, rektor, Sonkoly Gábor egyetemi tanár, a BTK korábbi dékánja és Sörény Edina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma főtanácsosa. A könyvekhez fűződő személyes kapcsolatáról ír benne Balázs Géza és Vida Tivadar, számos tanulmány a könyvtárosképzés múltjának és jelenének elemzésére vállalkozik, visszaemlékezések, esszék és tanulmányok szólnak a képzés fontos pillanatairól, és bekerültek a kötetbe a diszciplína legújabb kutatási eredményei is.  

A kiadvány elektronikusan szabadon letölthető, bemutatójára várhatóan 2021 novemberében, az V. Valóságos könyvtár – könyvtári valóság konferencia keretében kerül majd sor.

A VKKV könyvtár- és információtudományi szakkönyvsorozat eddig megjelent kötetei az ELTE EDIT repozitóriumában olvashatók.