Várady László professzor búcsúztatója

Várady László professzor búcsúztatója
11/14

2013. november 14.

ELTE BTK Kari Tanácsterem

11/14

2013. november 14. -

ELTE BTK Kari Tanácsterem


Szeptember 18-án elhunyt Várady László,
az Ókortörténeti Tanszék címzetes egyetemi tanára, tudományos főmunkatársa.
A temetés Keszthelyen, szűk családi körben történt.
2013. november 14-én 14 órakor megemlékezést tartunk
a BTK Kari Tanácstermében (Múzeum krt. 4/a földszint).
Búcsúztatják
Dr. Dezső Tamás dékán úr, Dr. Németh György, az Ókortörténeti Tanszék vezetője,
a tanítványok nevében pedig
Dr. Géra Eleonóra és Dr. Várkonyi Gábor.
Minden egykori kollégáját és tanítványát tisztelettel várjuk megemlékezésünkre.
Németh György
ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék

*

Várady László 1926-ban született. Egyetemi tanulmányait 1944-1949 között végezte a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen. 1960 óta az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék munkatársa. 1967-ben elnyerte a Humboldt-Stiftung docensi ösztöndíját, majd Münchenben és Rómában kutatott. 1985-ben MTA történelemtudomány doktora fokozatot szerzett. 1992-ben - sajnálatosan korán - bekövetkezett nyugdíjazását követően is folyamatosan részt vett a tanszék oktatómunkájában. Nagyhatású, kiváló tudós és tanár, tanítványai rendszerint éveken keresztül visszajártak az óráira, amelyeket a szakmai elmélyültség és igényesség jellemzett. Munkájának elismeréséül az ELTE Rektora a "Pro-Universitate" emlékéremmel járó kitüntetést adományozta a számára, 1997-ben Szent-Györgyi Albert Díjat kapott.
Várady László professzor mögött több mint öt évtizedes kutatómunka, páratlanul gazdag, magyar és európai viszonylatban is kimagasló teljesítménye áll. Az ókori és koraközépkori hadtörténeti, politika- és gazdaság-, eszmetörténeti, történelemfilozófiai és a források mikroanalitikus elemzése révén létrehozott életműve egyedülálló a magyar ókortörténeti kutatásokban, s nagy elismertséget hozott számára a nemzetközi tudományos életben is.


Főbb munkái:

Későrómai hadügyek és társadalmi alapjaik. A Római Birodalom utolsó évszázada (376-476). Bp. Akadémiai Kiadó, 1961. 331 pp.

Contributions to the late Roman Military Economy and Agrarian Taxation. (1962)
Das letzte Jahrhunderts Pannoniens 376-476. Bp., Akadémiai, 1969.
Jordanes-Studien (1976)

Die Auflösung des Altertums. Beiträge zu einer Umdeutung der Alten Geschichte. Bp., Akadémiai, 1978. 148. pp.

Epochenwechsel um 476. Odoaker, Theoderich der Große und die Umwandlungen. Budapest/Bonn 1984, Pannonica (1990)


2002 és 2011 között németül és angolul megjelent könyveiben új történelemértelmezési koncepció bontakozott ki, amelyet súlyponti forráselemzési eredményekkel ötvözött:

Die anders verlaufene Geschichte. Antike und Geschichtsdeutung für heute. Anthologie von Mikro- und Makroanalysen (2002)

Die anders verlaufene Geschichte II. Kontroverse Bereiche im Politikum der Antike (2003)

Studies in Historico-Political Culture of Antiquity and Humanism (2005)

Antiquity Faced with Modernity. Studies in Arcana Historiae (2006)

Classical Political Thought at Work. Thucydides, Roman Convergence, Modern Challenges (2007)

The Riddle of Roman Bankruptcy. Hard Birth of Modern Civilization (2008)

Gallic-Briton-German Preludes in Making the "West". A Pamphlet for Turn of Patterns (2009)

Politico-Military Oddities in Late Antiquity with Looks at Present (2009)

The Pseudism in Policy. Pamphlet on Reverse of History (2010)

The First Epochal Revolution. 476 – Opening to the Middle Ages (2010)

A Late Roman Exarchate of Urbs Romae: The Pannonian Valeria (2011)


Várady Lászlót 2013. szeptember 18-án bekövetkezett halála megakadályozta legújabb könyvének kiadásában. A nemzetközi és a hazai ókortudomány a jeles tudóst, tanítványai a felejthetetlen tanárt, az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék hűséges munkatársát, kollégái az embert gyászolják.