ERASMUS+ HALLGATÓI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020/21

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani, részképzésre 2020. március 2-án 20.00 óráig.

2020.01.23.
ERASMUS+ HALLGATÓI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020/21

Erasmus+ főpályázati felhívás 2020/21
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.
A pályázat keretében 2020. június 1-től 2021. szeptember 30-ig lehetséges a mobilitások megvalósítása.

Pályázható helyek:

 • Részképzés: információ a tanulmányoknak megfelelő tanszéken
 • Szakmai gyakorlat: szabadon választható hely
 • Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra
Részképzésre a pályázatokat online a NEPTUN-felületen és papír alapon is kell benyújtani a tanulmányoknak megfelelő tanszéki/intézeti Erasmus+ koordinátornál 2020. március 2-án 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
Letölthető segédletek:
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és a kari koordinátor (outgoing@btk.elte.hu) állnak rendelkezésre.
 
További információ:
BTK-S KARI TÁJÉKOZTATÓK:
 • 2020.02.11., 14.00-15.30, helyszín: A épület, fsz. 047
 • 2020.02.20., 12.00-14.00,helyszín: A épület, fsz. 047
Várunk minden érdeklődőt!
 
Sikeres pályázást kívánunk!