2018.06.18. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Aktuális      »    IN MEMORIAM  
Aktuális
  
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Elhunyt Gergely Jenő egyetemi tanár
(1944 - 2009)

Alkotó ereje teljében december 10-én érte a – végső soron – mindig megmagyarázhatatlan, számunkra, kor- és pályatársak számára kiváltképpen megrendítő halál.

Alig néhány hónapja, március 9-én késő délután történt, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múzeum méltóságot sugárzó, olyannyira impozáns első emeleti hatalmas térségét ünneplő közönség népesítette be. S nem sok várakozás után nyílt, egyre nagyobb, odaadóbb taps hangzott fel. Mert megérkezett az ünnepelt, aki a maga szokásos szerénységével vonult a főhelyre, hogy meghallgassa, majd megtett pályájára visszatekintve válaszoljon az elhangzott laudációkra.

Gergely Jenő a 19-20. századi magyar történelem napjainkban egyik legrangosabb, leginkább ismert művelője, a hazai felsőoktatás intézményrendszerében kimagasló helyet elfoglaló ELTE Bölcsészettudományi Kara Új- és Jelenkori Magyar Történeti tanszékének majd másfél évtizeden át vezetője, az egyháztörténetírás mestere, az utánpótlás terén kulcsfontosságú doktori iskola vezetője – volt.

Alig több mint 65 esztendeje, 1944. március 10-én Tényőn, az olyannyira nevezetes Pannonhalma közeli kis faluban látta meg a napvilágot. Ősei jobbágy-, majd parasztemberek voltak.

Ősök, akik soha nem hagyták el e hazát, akik e hon földjét művelték, s verejtékes munkával teremtették elő családjuknak, s a szélesebb közösségnek, a nemzetnek a mindennapra valót.

Akinek akárcsak felületes ismeretei is vannak a magyar históriáról, benne a magyar társadalomról, az is tudhatja, akinek pedig alapos tájékozottsága van, az még inkább nagyra tartja, nagyra kell tartania minden olyan életutat, amely a nép ( a valódi nép) világából ível(t) a szellemi, egyetemi, tudományos élet magaslatai felé.

Gergely Jenő életútja ezek egyik legjelesebbike.

Bármennyire maróan fájdalmas az ily’ korai vég, a higgadtan mérlegelő elme tudja, hogy valójában tekintélyesen hosszú, mert több mint négy évtizedes pályáról van szó.

Az alkotó életet tanulmányok százai, könyvek tucatjai szegélyezik.

Egy módszeresen, fáradhatatlanul alkotó elme műveit forgathatja az olvasó.

Olyan munkákról van szó, amelyek egyik fő erénye az anyaggazdagság, az újonnan feltárt források határtalan bősége, az ideológiai premisszáktól való irtózás, a valóság megmutatásának olthatatlan igénye.

Egész életében egyetlen munkahelye volt. Mindig a mi egyetemünk Bölcsészettudományi Karának volt tanára. Nem csupán tudós. Tanár a szó legnemesebb értelmében. Akinek előadásait élvezet volt hallgatni, akinek szemináriumain zamata volt a szavaknak, az előadottakat nem az olvasmányok visszaadása, sokkal inkább a saját kutatások nyomán leszűrt tudás átadása formált felejthetetlenné.

Tisztelt Tanár Úr, kedves Jenő! Többek lettünk általad, s ezért – bármennyire is fájdalmas a búcsú – mégsem oly elviselhetetlen a Sors akaratának tudomásul vétele.

Isten Veled.

 

Pritz Pál

 

A gyászoló család és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara tudatja, hogy Dr. Gergely Jenő egyetemi tanár temetése 2010. január 12-én. 12 órakor lesz a Kerepesi temetőben (Budapest VIII. Fiumei út 16.)


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2012.05.30.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Hebraisztika és judaisztika minor tájékoztató
2018. június 19-én, kedden 14 órakor. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Oktatásmódszertani képzések
Az interaktív tábla alkalmazásának módszertani lehetőségei és a Digitális szövegfeldolgozási technikák és alkalmazások témakörében. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Néderlandisztika diszciplináris minor
Tájékoztató a néderlandisztika minor szakirányról Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!