Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács tagjai

A Kari Tanácsnak hivataluknál fogva teljes jogú tagjai a dékán, az intézetigazgatók, az önálló tanszékek vezetői, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és a Doktorandusz Önkormányzat elnöke. A dékánhelyettesek hivataluknál fogva jelen vannak és előterjesztői joggal bírnak. Ezenkívül a Kari Tanácsnak 18 választott oktatói, 1 nem-oktatói valamint 17 választott hallgatói tagja van.

 

Kari vezetők

Dr. Sonkoly Gábor mb. dékán (tanszékvezető, Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszék)

Dr. Boros Gábor tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (előterjesztői jogkörrel)

Dr. Borsodi Csaba mb. általános ügyek dékánhelyettese (előterjesztői jogkörrel)

Dr. Horváth Krisztina oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (intézetigazgatói tag)

Dr. Károly Krisztina nemzetközi ügyek dékánhelyettese

Intézetigazgatók

Dr. Kenyeres János (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Bodnár István (Filozófia Intézet)

Dr. Rada Roberta (Germanisztikai Intézet)

Dr. Kiszl Péter (Könyvtár- és Információtudományi Intézet)

Dr. Gintli Tibor (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Dr. Juhász Dezső (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)

Dr. György Péter (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

Dr. Takács Imre (Művészettörténeti Intézet)

Dr. Mohay Tamás (Néprajzi Intézet)

Dr. Szombathy Zoltán (Orientalisztikai Intézet)

Dr. Bács Tamás (Ókortudományi Intézet)

Dr. Borhy László (Régészettudományi Intézet)

Dr. Horváth Krisztina (Romanisztikai Intézet)

Dr. Lukács István (Szláv és Balti Filológiai Intézet)

Dr. Hamar Imre (Távol-keleti Intézet)

Dr. Borsodi Csaba (Történeti Intézet)

Önálló tanszékek vezetői

Dr. Horváth Ildikó (Fordító- és Tolmácsképző Tanszék)

Dr. Bodnár Gábor (Zenei Tanszék)

A Hallgatói Önkormányzat elnöke

Horváth Mihály

A Doktorandusz Önkormányzat elnöke

Seres Dániel Márk

Választott oktatói tagok

Dr. Barátné Hajdu Ágnes (Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Néprajzi Intézet)

Dr. Bartus Dávid (Régészettudományi Intézet)

Dr. Dávid Gergely (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Erdős Ákos (Zenei Tanszék)

Dr. Falvay Dávid (Romanisztikai Intézet)

Dr. Ferenczi Attila (Ókortudományi Intézet)

Dr. Hermann Veronika (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

Dr. Kerekes Gábor (Germanisztikai Intézet)

Dr. Krász Lilla (Történeti Intézet)

Dr. Laczházi Aranka (Szláv és Balti Filológiai Intézet)

Dr. Markó Alexandra (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet)

Dr. Pap Melinda (Távol-keleti Intézet)

Dr. Péri Benedek (Orientalisztikai Intézet)

Dr. Pócs Dániel (Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Művészettörténeti Intézet)

Dr. Sipos Balázs (Történeti Intézet)

Dr. Szalai Judit (Filozófia Intézet)

Dr. Szalay Krisztina (Angol-Amerikai Intézet)

Dr. Zsadányi Edit (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

Választott dolgozói tag

Dániel Szonja (Központi Olvasóterem)

Választott hallgatói tagok

Al-Kholy Krisztián

Androkity Bence

Bartók Bálint

Berta András

Burián Tamás

Buzás Boglárka

Eszterhai Marcell

Font Ágnes

Futó Benedek

Jancsó Dorottya

Kiss Balázs

Mayer Katalin

Pataki Petra

Schmidt Bertalan

Tetzel Barbara

Veres Zsuzsanna

Zsuró Zsuzsanna